Novinky z účtovníctva a daní

Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023

Po deviatich rokoch sa životné minimum bude upravovať podľa koeficientu zmeny príjmov domácností, ktorý dosiahol nižšiu hodnotu ako koeficient rastu životných nákladov. Aká bude výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023 a ktoré veličiny ovplyvní?

Koniec júna sa blíži. Ostáva len 10 dní na odložené daňové priznania

Daňovníci, ktorí mali minulý rok príjmy zo zahraničia mohli požiadať o odklad daňového priznania až do 30.6.2022. Ako informuje Finančná správa, tento rok využilo možnosť podať a zaplatiť dane neskôr až 22 000 ľudí a firiem.

Účtovná a daňová strata: aký je medzi nimi rozdiel?

Mnoho podnikateľov nepozná rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou. V našom článku vám objasníme základné rozdiely medzi týmito dvoma pojmami, akým spôsobom sa vyčísľuje účtovná strata a akým daňová strata.

Online vzdelávanie hýbe svetom. Pri kurzoch s výkladom lektora naživo sú pokroky efektívnejšie

Je online vzdelávanie skutočne najlepšou a najefektívnejšou formou získavania nových vedomostí? Tradičné prezenčné kurzy majú svoje výhody a pokrok z pokročilého na experta je rýchlejší.

Elektronická PN-ka od 1.6.2022

Od 1.6.2022 je účinná najvýznamnejšia zmena novely zákona o sociálnom poistení č. 125/2022, a to zavedenie tzv. elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Aký príjem potrebujete na maximálne materské v roku 2022?

Materskú dovolenku azda každá žena považuje za jedno z najkrajších období vo svojom živote. Okrem toho, že sa s novým členom rodiny obráti život hore nohami, zmení sa aj zdroj príjmov. Žena opúšťa na určitý čas svoje zamestnanie a prechádza na poberanie jednej z nemocenských dávok - materské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Študentské brigády 2022: Čo by ste mali vedieť

Zamestnávanie študentov na letné brigády má svoje pravidlá. Aké povinnosti vyplývajú firmám z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a daní?

Najpoužívanejšie účtovné doklady: ich úloha v účtovníctve a náležitosti

Aké účtovné doklady najčastejšie prechádzajú rukami účtovníkov? Pozrieme sa na ich úlohu v účtovníctve, aj na zákonné náležitosti, ktoré musí obsahovať každý vystavený účtovný doklad.

Ako na zamestnávanie občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom?

Chceli by ste zamestnať občana Ukrajiny, ale neviete ako? Strácate sa v množstve informácií, ktoré sa s touto témou spájajú? V článku vám prinášame zjednodušený prehľad pravidiel zamestnávania občanov z tretích krajín, konkrétne občanov z Ukrajiny, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt s označením “Dočasné útočisko”.

Zvýšenie súm stravného na služobnej ceste a ich dopad na stravovanie zamestnanca od 1.5.2022

Na zvýšenie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zareagovalo ministerstvo práce úpravou Opatrenia o sumách stravného s platnosťou od 1.5.2022. Ako sa zmení hodnota stravovacej poukážky, finančný príspevok na stravovanie a cestovné náhrady pri služobnej ceste?

Je jednoosobová s.r.o. výhodnejšia ako živnosť?

Čo by mal začínajúci podnikateľ vedieť pri zakladaní svojej firmy? Čo je jednoosobová s.r.o. a ako sa zakladá? Aké odvody a dane platí? Kedy sa oplatí ju založiť a je výhodnejšia ako živnosť? Aký je rozdiel vo výpomoci člena rodiny? To sú základné otázky, na ktoré sa vám pokúsime jednoducho a zrozumiteľne odpovedať.

Ako darovať 2 % zo zaplatenej dane?

Rovnako ako po minulé roky, aj teraz môžete rozhodnúť darovať vybranej organizácii 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Komu sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

V určitých situáciách môže byť výhodné podať si dobrovoľne daňové priznanie, aj keď vám zákonná povinnosť nevznikla. Pozrieme sa na konkrétne príklady, komu sa dobrovoľné daňové priznanie oplatí.

Zvládnem kurz účtovníctva, aj keď o účtovaní nič neviem? Odpovedáme na najčastejšie otázky

Rozhodli ste sa prihlásiť na kurz účtovníctva alebo miezd a máte obavy, či je to pre vás to práve orechové? Pripravili sme odpovede na tie najčastejšie otázky, ktoré nám klienti pred kurzom adresujú.

Ako na zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2021?

Prenajímali ste v roku 2021 byt alebo inú nehnuteľnosť? Z dosiahnutých príjmov ste povinný v daňovom priznaní zaplatiť daň. Ako sa zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti?

Kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2021?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 je daňovník povinný podať v termíne do 31. marca 2021. Existujú však prípady, kedy daňovník túto podmienku splniť nemusí a nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

Musíte podať daňové priznanie za rok 2021 sami alebo stačí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane? Dokedy môžete o ročné zúčtovanie požiadať a čo všetko k tomu potrebujete?

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022

Aj v roku 2022 si pri splnení podmienok môže daňovník znížiť základ dane svojho zdaniteľného príjmu o nezdaniteľné časti základu dane.

Čistá mzda: Postup na výpočet čistej mzdy v roku 2022

Ako z vašej hrubej mzdy zistíte výšku čistej mzdy, ktorú vám zamestnávateľ vyplatí? Aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa? Krok po kroku vám ukážeme výpočet čistej mzdy v roku 2022.

Cookies lišta a GDPR od 1. 2. 2022: aké zmeny nastanú pre prevádzkovateľov webových stránok

Dňa 1. 2. 2022 nadobúda účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Výrazná zmena nastáva pre oblasť spracovania cookies na webových stránkach prevádzkovateľov (napr. vlastné webové sídlo, e-shop).

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2021

Ak využívate motorové vozidlo na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. Minulý rok bola pre pandémiu lehota posunutá, no tento rok ostáva tradične do 31.januára 2022.

Cestovné náhrady: Výpočet stravného na pracovnej ceste v roku 2022

Ak vás zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu v trvaní najmenej 5 hodín, potom by ste mali vedieť, že vám okrem iných náhrad vzniká nárok aj na preplatenie stravného. Stravné vám patrí za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Nakoľko je stanovené pevnou sumou, jeho použitie zo strany zamestnanca sa nepreukazuje.

Výdavky na stravné v roku 2022

Aký máte nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste? Koľko vám podľa zákona musí prispievať zamestnávateľ? A čo stravné živnostníkov?

Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.1.2022

Od 1. 1. 2022 nadobúda účinnosť ďalšia časť novely Zákonníka práce, ktorá prináša zmeny v stravovaní zamestnancov, nový dôvod skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a doplnenie definície zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa.

Novela daňového poriadku - zmeny účinné od novembra 2021 a od 2022

Novela daňového poriadku prináša niekoľko zmien. Veľkú pozornosť budí nový index daňovej spoľahlivosti, alebo nahlasovanie bankových účtov, od čoho si finančná správa vzbudzuje väčšiu transparentnosť.

Ste platiteľ DPH? Nezabudnite na oznámenie bankových účtov na podnikanie

Platitelia dane z pridanej hodnoty majú povinnosť do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky tuzemské i zahraničné bankové účty, ktoré využívajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.

5 dôležitých zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Cieľom novelizácie je najmä zjednodušenie účtovníctva v rôznych oblastiach a reakcia na čoraz väčšiu digitalizáciu účtovníctva. Najzásadnejšou zmenou je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov. Aké ďalšie zmeny prináša novela od 1. januára 2022?

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Chcete zmeniť súčasnú prácu a ukončiť pracovný pomer? V článku sme pre vás zhrnuli všetky možnosti, ako môže zamestnanec podať výpoveď a na čo by zamestnanec nemal zabudnúť.

Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a náležitosti

Fakturačné pravidlá zabezpečujú rovnocenné postavenie papierových a elektronických faktúr. Zároveň stanovujú povinné náležitosti, ktoré sa líšia podľa toho, či je podnikateľ registrovaný pre daň z pridanej hodnoty alebo nie je. Pre neplatiteľov DPH je fakturácia o niečo jednoduchšia.

Registrácia pre DPH môže byť povinná, aj keď nedosahujete stanovený obrat

Platenie dane z pridanej hodnoty si väčšina podnikateľov spája s povinnosťou, ktorá vzniká po dosiahnutí určitého obratu, ktorý stanovuje zákon o DPH. Nie je tomu vždy tak.

Uvažujete o zmene práce? Nie ste sami, počty výpovedí lámu vo svete rekordy

V Amerike spôsobila pandémia fenomén, ktorý nazvali The Great Resignation. Ľudia húfne opúšťajú svoje pracovné miesta a hľadajú šťastie inde. Tento trend sa postupne stáva celosvetovým. Dobrá správa je, že počet pracovných pozícií pribúda a máte z čoho vyberať.

Zamestnanecké benefity z pohľadu daní

Medzi kľúčové úlohy firiem v trhovej konkurencii patrí určite získanie a udržanie si kvalitných zamestnancov. Na túto úlohu nadväzuje vytvorenie pracovných podmienok, v ktorých sa zamestnanci budú cítiť spokojní a rešpektovaní. Odmeňovanie a poskytovanie benefitov zaraďujeme medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce motiváciu zamestnancov.

Daňová kontrola krok za krokom

Daňová kontrola mnohým podnikateľom naháňa strach. Čo je cieľom kontrolórov a ako sa na daňovú kontrolu pripraviť? Dočítate sa aj aké doklady sú najčastejšie kontrolované.

Prečo sa oplatí, aby bol otec na materskej dovolenke?

Donedávna bol termín „materská dovolenka“ výhradne záležitosťou žien. Od roku 2011 materské môže poberať aj otec dieťaťa. Aké podmienky musí splniť otec, aby získal nárok na materské?

Oplatí sa vám zmena zdravotnej poisťovne?

Každoročne do konca septembra máte možnosť požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne. Z akých dôvodov najčastejšie poistenci menia poisťovňu? Aký je postup na zmenu zdravotnej poisťovne a vaše povinnosti?

Minimálna mzda bude od januára 2022 vyššia

Výška minimálnej mzdy na rok 2022 je stanovená automatom na 646 eur. Aké veličiny sú naviazané na výšku minimálnej mzdy?

Daňová evidencia alebo paušálne výdavky

Aké výhody a nevýhody majú paušálne výdavky živnostníka a preukazovanie skutočne vynaložených výdavkov?

Podrobný návod, ako vystaviť faktúru

Ako vystaviť faktúru je otázka pre mnohých začínajúcich podnikateľov. Aby sme správne postupovali a vyhli sa prípadným sankciám, je potrebné orientovať sa v súčasnej legislatíve.

Živnosť alebo s.r.o. v roku 2021: Čo sa vám oplatí?

Aké sú hlavné výhody a nevýhody s.r.o. a živnosti z hľadiska zložitosti procesu založenia a zrušenia, zdaňovania príjmov a odvodového zaťaženia, vedenia účtovníctva a spôsobu ručenia.

Proces prechodu zo živnosti na s.r.o.: aké povinnosti vás neminú?

Uvažujete nad zmenou právnej formy zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným? Pri premýšľaní, ktorá forma podnikania sa vám najviac oplatí, treba zvážiť viacero faktorov. Komu sa prechod zo živnosti na s.r.o. oplatí, ako taký prechod vyzerá, aké podmienky musíte splniť a na aké termíny si treba dať pozor.

Špecifiká účtovníctva rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie vznikajú za iným účelom ako podnikateľské subjekty. Odlišnosti v spôsobe financovania a vynakladania prostriedkov zo schváleného rozpočtu sa premietli aj do vedenia účtovníctva rozpočtových organizácií.

Zmeny v živnostenskom zákone - novela účinná od 1.8.2021

Novela živnostenského zákona vstupuje do platnosti od 1.8.2021. Zmeny majú za cieľ znížiť administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb odbúraním požiadaviek, ktoré verejná správa vie overiť cez informačné systémy a zjednodušiť živnostenské podnikanie.

Daňová optimalizácia: Pripočítateľné a odpočítateľné položky

V závere účtovného obdobia každého podnikateľa, účtovníka uzavretie roka a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Vyčíslenie výsledku hospodárenia je súčasťou uzávierkových účtovných operácií.

Životné minimum sa od 1.7.2021 zvyšuje, zvýšia sa ďalšie príspevky a dávky

Od 1.7.2021 sa upravuje životné minimum, ktoré bude platiť až do 30.6.2022. Zvýšenie sumy životného minima ovplyvní aj ďalšie príspevky, dávky a daňové veličiny, ktorých sumy sa upravia s platnosťou od júla 2021 alebo januára 2022.

Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.2021

Zrážky zo mzdy zamestnanca sú najpoužívanejším a najefektívnejším prostriedkom na vyplatenie pohľadávok v prípade, že je dlžná osoba v pracovnom pomere. Najčastejším prípadom sú zrážky dlžných súm poisťovniam, bankám, mobilným operátorom či nebankovým spoločnostiam.

Rekreačné poukazy na dovolenku na Slovensku v roku 2021

Ak pracujete u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, môžete dovolenkovať kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj s celou rodinou a zamestnávateľ vám časť nákladov preplatí. Ako si uplatniť príspevok na rekreáciu v roku 2021?

Vysporiadanie výsledku hospodárenia: Rozdelenie zisku a úhrada straty spoločnosti

Obchodné spoločnosti na konci účtovného obdobia zisťujú, ako sa im v podnikaní darilo. Súčasťou prípravy účtovnej závierky je aj výpočet výsledku hospodárenia. Spoločnosti následne vysporiadajú výsledok svojho hospodárenia - buď majú možnosť rozdeliť zisk, alebo musia riešiť úhradu straty.

Zamestnávanie dohodárov: Typy dohôd a odvody

Najčastejšie pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká prostredníctvom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ však môže na plnenie pracovných úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb uzatvoriť s fyzickými osobami tiež dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Kryptomeny z pohľadu daní a účtovníctva

Kryptomeny alebo aj virtuálne meny sú pomerne novým fenoménom na finančnom trhu. Nesmierny boom zaznamenali v roku 2017. Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a na ňu nadväzujúce novely zákonov o účtovníctve a dani z príjmov, čím sa upravuje zdaňovanie kryptomien.

Nakupovanie a dovoz tovaru z Číny alebo USA sa predraží. Od 1.7.2021 budú platiť nové pravidlá preclievania

Od 1. júla 2021 už nebudú oslobodené od dane z príjmov ani zásielky s hodnotou nižšou ako 22 eur. Firmy aj bežní občania budú musieť precliť všetky dovezené tovary z tretích krajín a zaplatiť DPH. Ako bude po novom fungovať colné konanie?

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS): nástroj pre transparentný pohľad na výsledky firiem

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva sú nástrojom pre ľahšie zhodnotenie hospodárskych výsledkov firiem v ktorejkoľvek časti sveta. Kto má povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS? Detailne sa tiež pozrieme na niektoré z štandardov.

Záporné vlastné imanie je negatívnym signálom o stave firmy

Vlastné imanie je spolu so záväzkami zdrojom financovania majetku obchodnej spoločnosti. Ak niektorá z položiek vlastného imania vykazuje vysoké záporné hodnoty, ktoré prevyšujú ostatné časti, vlastné imanie sa dostáva do záporných čísel. Najčastejšou príčinou záporného vlastného imania sú vysoké straty.

Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami

Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2020 nevedie daňovú evidenciu a uplatňuje si paušálne výdavky?

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 - typ A

Do 31. marca 2021 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov získaných v roku 2020. Pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov sme pripravili praktický návod, ktorý uľahčí jeho vypĺňanie.

Zabezpečenie stravovania - pravidlá výberu gastrolístkov alebo peňazí + daňové hľadisko

Zmena v poskytovaní stravovania a možnosť výberu gastrolístkov alebo peňazí priniesla otázky, čo je výhodnejšie pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Komu sa oplatí ponechať si stravné lístky? Ako sa zmení živnostníkom započítavanie výdavkov na stravné?

Mikrodaňovník: Podnikatelia s menšími príjmami môžu získať výhody

Od 1. januára 2021 vstupuje novelou zákona o dani z príjmov do platnosti nový pojem - mikrodaňovník. Kto sa považuje za mikrodaňovníka a aké výhody z toho vyplývajú?

8 najdôležitejších zmien v Zákonníku práce od 1.3.2021 a neskôr

Novela Zákonníka práce priniesla od marca 2021 niekoľko dôležitých zmien. Najviac diskutovaná je možnosť výberu zabezpečovania stravovania zamestnancov. Novela tiež jasnejšie definuje podmienky domáckej práce (home office) a telepráce.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči jeho zamestnancom

Dôležitou súčasťou mzdového účtovníctva sú pracovno-právne vzťahy, ktoré vyplývajú firmám pri zamestnávaní. Pozrite si prehľad povinností, ktoré má zamestnávateľ pred uzatvorením zmluvy, pri nástupe a počas trvania pracovného pomeru.

Brexit z daňového pohľadu - nové pravidlá pre obchodovanie od 1.1.2021

Po skončení prechodného obdobia už Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívne stratilo postavenie členského štátu EÚ a vystupuje ako tretí štát. Aké zmeny v daňovej oblasti so sebou Brexit prináša a koho sa najviac dotknú?

Jednoduché účtovníctvo - užitočné základy

Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, jedným zo spôsobov je vedenie jednoduchého účtovníctva. V článku sa pozrieme na to, kto má povinnosť a komu sa oplatí účtovať v jednoduchom účtovníctve, aké účtovné knihy sa používajú a ako sa pripravuje účtovná závierka.

Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania v 4 krokoch

Na čo v účtovníctve slúži a z akých krokov pozostáva inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Zdravotné a sociálne odvody v roku 2022

V januári sa menia odvody do zdratovnej a sociálnej poisťovne. Aká je ich aktuálna výška pre SZČO, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2022?

Online kurzy: Odpovedáme na najčastejšie otázky

Online kurzy účtovníctva, miezd a daní získavajú rovnako pozitívne recenzie ako prezenčné. Vstúpte do našich virtuálnych učební a vzdelávajte sa pohodlne doma. Ako sa prihlásite a ako online kurz prebieha?

Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2021

Aj v roku 2021 sa zmení výška čistej mzdy. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane znamená, že vám pri nezmenenej hrubej mzde príde na účet o niekoľko eur viac. Pozrite si mzdové veličiny na rok 2021 aj s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca.

Daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky: Kedy sa vypláca?

Podľa zákona môžete ako daňové zvýhodnenie v roku 2021 získať daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých. Kedy máte na daňový bonus nárok a ako si ho uplatniť?

Splatnosť odložených sociálnych odvodov sa posúva na koniec júna 2021

Vláda schválila návrh ministerstva práce, aby odľahčila živnostníkov a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku pandémie.

Podvojné účtovníctvo - zoznámte sa so základmi

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Jeho počiatky siahajú do 14. storočia do talianskych Benátok, kde podvojné účtovníctvo začali používať tamojší obchodníci.

10 najčastejších chýb, ktoré robia spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov

Nové pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR, nadobudli účinnosť už 25. mája 2018, no ešte aj dnes, dva a pol roka po tomto dátume, majú niektoré firmy s implementáciou problém.

Rozdiely medzi účtovníctvom neziskových organizácií a podnikateľských subjektov

Neziskové organizácie sú účtovné jednotky, ktoré sa nezakladajú za účelom zisku, čo je hlavný rozdiel v porovnaní s podnikateľskými subjektami. Aj vedenie účtovníctva má preto isté špecifiká a rozdielne postupy účtovania.

Nová podpora od štátu Prvá pomoc +: Vyššie príspevky na udržanie zamestnanosti, príplatky zdravotníkom

Vláda prichádza s novou formou pomoci a navyšuje príspevky, ktoré poskytovala počas prvej vlny pandémie. Ako sa zmení výška príspevkov a ako o ne požiadať?

Mimoriadna situácia skončila, nezabudnite na termíny daňových povinností

Mimoriadna situácia pre daňové účely skončila 30. septembra 2020 a daňovníkom preto prestávajú platiť výnimky, ktoré vláda prijala na začiatku pandémie. Aké daňové a odvodové povinnosti musia daňovníci v súvislosti s koncom mimoriadnej situácie splniť?

Novela zákona o dani z príjmov 2021 a 2022

Prečítajte si prehľad zmien, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od januára 2021 a januára 2022.

Vládna novela zákona o DPH putuje do parlamentu. Od roku 2021 prinesie veľa zmien

Vláda schválila návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR.

Od januára 2021 porastie minimálna mzda na 623 eur

Vláda definitívne schválila novú výšku minimálnej mzdy na rok 2021. Aké veličiny ovplyvní a ako sa zmenia príplatky za prácu?

Nárok zamestnanca na stravné lístky počas home office

Kvôli okolnostiam, ktorým v posledných týždňoch čelíme, sa množstvo kancelárii vyprázdnilo a zamestnanci sa presunuli do home office. To, čo bolo kedysi považované za firemný benefit je zrazu bežné. Vo firmách tak vznikla dilema, či zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravy aj keď sú doma.

Odvody SZČO: Ako ovplyvní koronavírus novú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Posunuté lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii využilo veľa živnostníkov, preto je namieste otázka, k akému dátumu začnú platiť upravené výšky odvodov, resp. sa im zruší povinnosť odvody platiť. Dokedy má zdravotná poisťovňa povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov?

14 zásadných zmien, ktoré zavádza podnikateľské kilečko

114 opatrení, na ktorých s Ministerstvom hospodárstva spolupracovalo niekoľko ďalších ministerstiev, má zásadným spôsobom pomôcť podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Vybrali sme niekoľko dôležitých zmien, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a zamestnávania.

Rastie vám počet pohľadávok? Ako na neuhradené faktúry

Platobná disciplína podnikov a podnikateľov na Slovensku z dlhodobého hľadiska veľmi nízka, čoho výsledkom je vysoký podiel pohľadávok, t.j. neuhradených faktúr v účtovníctve.

Životné minimum sa od júla zvyšuje o 2,2 %. Ktoré príspevky a dávky ovplyvní?

Výška životného minima sa nedotýka iba nízkopríjmových skupín. Od životného minima sa odvodzujú ďalšie dávky a príspevky, ktoré sa zvýšia od júla 2020 a januára 2021.

Potrebujete zlikvidovať s.r.o.? Nečakajte, od 1.10.2020 to bude zložitejšie a drahšie

Novela zákona, ktorú minulý rok schválil parlament, zmení proces likvidácie spoločností s ručením obmedzeným. Ak potrebujete zlikvidovať firmu, dlhšie nečakajte. Bude to drahšie a zdĺhavejšie.

Minimálna mzda 2021: Bude jej výška až 656 eur?

Za minimálnu mzdu pracuje na Slovensku vyše 120-tisíc ľudí. V týchto dňoch plynie zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov čas, kedy sa majú dohodnúť, aká bude výška minimálnej mzdy na rok 2021. Ak zhodu nenájdu, uplatní sa postup podľa novely zákona, ktorú stihla prijať bývalá vláda.

Pri poklese tržieb je možný odklad platenia poistného aj za máj

Z rokovania vlády 20. mája 2020 prišla dobrá správa pre zamestnávateľov a SZČO.

Príspevky od štátu na pomoc počas koronakrízy sa nebudú zdaňovať

Vláda schválila doplnenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o výnimku, vďaka ktorej sa príspevky na pomoc podnikateľom z projektu “Prvá pomoc” nebudú zdaňovať.

Zmeny v príspevkoch pre podnikateľov v rámci projektu “Prvá pomoc”

Od 14.5., resp. 17.5. nastalo v pravidlách na poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO niekoľko dôležitých zmien.

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov počas pandémie

Odklad platby preddavkov na daň z príjmov upravuje novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti alebo “ lex korona“ s účinnosťou od 25.4.2020.

Opatrenia na pomoc zamestnancom, firmám a SZČO počas koronakrízy: Ako si uplatniť nárok?

Zatvorené prevádzky, výpadok príjmov a zamestnanci nedobrovoľne doma. Vláda zareagovala na prijatím prvých siedmich opatrení, aby zmiernila dopady, ktoré spôsobuje súčasná pandémia koronavírusu. Ako sa k pomoci od štátu dostanete?

3 spôsoby, ako zvýšite svoju hodnotu na trhu práce

Buďte aktívny, pracujte na osobnom rozvoji, vzdelávajte sa, pretože trh práce sa neustále vyvíja. Pozrite sa, ako môžete zvýšiť svoju šancu nájsť si lepšiu prácu.

Aké máte možnosti pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa?

V praxi sa môžu vyskytnúť rôzne situácie, keď je zamestnávateľ nútený pristúpiť k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancom. Na rozdiel od zamestnanca, sú dôvody umožňujúce skončenie pracovného pomeru pre zamestnávateľa striktnejšie. Musí sa presne riadiť ustanoveniami Zákonníka práce a pracovný pomer skončiť výlučne spôsobmi uvedenými v tomto zákone.

Naučte sa základy účtovníctva úplne zadarmo

Agentúra Jaspis ponúka zadarmo kurz Základy účtovníctva, ktorý vás pripraví na kurzy podvojného účtovníctva alebo jednoduchého účtovníctva, kde je už vhodné ovládať niektoré pojmy a súvislosti.

Daňové povinnosti v čase koronavírusu: Zmeny, o ktorých by ste mali vedieť

Koronavírus si vyžiadal rozsiahle opatrenia, ktoré ovplyvnili všetky oblasti našich životov. Opatrenia zasiahli podnikateľov práve v čase platenia daní, čo pre nútené zatvorenie prevádzok mnohým komplikuje ich existenciu.

13 najčastejších chýb pri vypĺňaní daňových priznaní

Dajte si pozor na tieto najčastejšie vecné a formálne chyby, ktoré v daňových priznaniach objavujú.

Nemáte peniaze na zaplatenie daní? Môžete ich aj splácať

Marcová povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň už klope na dvere. Niektorí podnikatelia však bojujú s problémom nedostatku financií. Aké máte možnosti, ak vám nezostali peniaze na zaplatenie daní?

Odklad daňového priznania: Komu sa oplatí?

Presiahol váš príjem v roku 2019 1 968,68 eura? Potom vám vzniká povinnosť podať do 31.3.2020 daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Daňové priznanie si však môžete odložiť o 3, v niektorých prípadoch až o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania ale nie je výhodné pre každého.

Autorský zákon a zdaňovanie príjmov autorov

Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon je základným predpisom v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorý je zameraný na ochranu autorských práv a ktorý upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela.

Porovnávame individuálny a skupinový kurz: Neurobte pri výbere krok vedľa

V dnešnej dobe sa stále snažíme držať krok s novými trendmi a vzdelávať sa v nových oblastiach je samozrejmosťou. Ak ste si už vybrali oblasť, v ktorej sa chcete vzdelávať a získať hlbšie vedomosti, ďalší krok je určiť si formu, akou sa vzdelávať.

Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Daňovníci sa pri vypĺňaní daňového priznania každoročne dopúšťajú chýb. V rámci lehoty na podanie do 31. januára je možné ešte chyby opraviť podaním opravného daňového priznania. Tie najčastejšie sme zhrnuli v článku.

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel od 2020

V dôsledku novely zákona o cestnej premávke dochádza od 1. januára 2020 k zmene zákona o dani z motorových vozidiel. Novela uvedeného zákona sa dotkla ustanovení o predmete dane, o predpokladanej dani, o vzniku a zániku daňovej povinnosti.

Stratili ste prácu? Nezúfajte a pozrite sa, aké máte možnosti

Strata zamestnania nie je ľahká situácia. Musíme však mať na pamäti, že stratou zamestnania život nekončí. Či už zo svojho zamestnania odchádzate dobrovoľne, alebo je situácia iná, po výpovedi vás čakajú nové povinnosti, ale aj možnosti, ako ďalej pokračovať. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme všetky nevyhnutné informácie.

Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2020

Čistá mzda zamestnanca sa oproti roku 2019 zmení. Od roku 2020 sa menia výšky veličín, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu. Asi najzásadnejšou zmenou je vyššia nezdaniteľná časť základu dane. Mzdové veličiny na rok 2020 spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca nájdete v článku.

7 tipov, ako nájsť motiváciu učiť sa nové zručnosti aj v dospelosti

Človek sa učí celý svoj život. Kým počas dospievania chodíme do školy a prijímame veľké množstvo nových informácií, v dospelosti sa to často mení. Len málokto z nás otvorí knihu a učí sa nové veci alebo zručnosti. Niektorým sa nechce, iní zas nemajú dostatok motivácie, alebo majú príliš veľa iných povinností, ktoré majú prioritu.

eKasu čakajú od januára 2020 zmeny

Povinnosť používať eKasu majú od 1.7.2019 všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby. eKasa sa od januára 2020 dočká niekoľkých zmien.

Od januára môžu rodičia využiť športové poukazy pre deti

Nielen rekreačný poukaz, ale aj príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa budú môcť využiť zamestnanci od roku 2020.

Daňové zaťaženie sa od roku 2020 zníži. O koľko zaplatíte menej?

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dlho očakávanú novelu zákona dani z príjmov, ktorá so sebou prináša mnohé významné zmeny, ktorých účinnosť nastane od 1. 1. 2020.

Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaňovanie

Rozlišovanie príjmov na aktívne a pasívne je dôležité z daňového hľadiska a odvodovej povinnosti.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Ako sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve? Dokedy musí byť schválená a uložená do registra účtovných závierok?

Minimálna mzda 2020 - jej výška, výpočet a veličiny, ktoré ovplyvňuje

Vláda navrhuje upraviť výšku minimálnej mzdy na 580 eur, čo je najvyššie zvýšenie za posledných 17 rokov.

Triedenie účtovných jednotiek: Mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť v zmysle § 2 ods. 5 Zákona o účtovníctve sa zatriediť do veľkostných skupín podľa splnenia jednotlivých kritérií.

Slovensko je na chvoste štúdie o platobnej disciplíne. Čo s vašimi pohľadávkami?

Neuhradené záväzky značným spôsobom zasahujú do bežného fungovania firmy a dokážu spôsobiť veľké, často až existenčné problémy. Aká je situácia v Európe a na Slovensku a ako neuhradené záväzky ovplyvňujú základ dane?

Aké zmeny prináša návrh novely zákona o účtovníctve 2020?

Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Finančná analýza podniku zistí finančné zdravie firmy

Úspešnosť podnikania sa odzrkadľuje vo finančnej situácii podniku. Finančná analýza slúži na zhodnotenie súčasnej finančnej situácie podniku a jej následného vývoja. Hlavným zámerom je oboznámenie sa s finančným zdravím subjektu, identifikácia silných a slabých stránok a poskytnutie nápravných opatrení na ich odstránenie. Získané výsledky používa hlavne vedenie podniku na finančné riadenie, preskúmanie výkonnosti spoločnosti a rozhodovanie o jej ďalšom vývoji.

Padajú prvé pokuty za nepoužívanie eKasa. Spĺňate všetky povinnosti?

Projekt finančnej správy eKasa má zabrániť daňovým únikom. Elektronické registračné pokladnice nových prevádzok sa do systému zapoja od 1. apríla. Podnikatelia s existujúcimi prevádzkami sa museli do systému zapojiť od 1. júla, no kvôli nedostatku pokladníc parlament schválil prechodné obdobie do januára 2020.

Novela zákona o DPH 2020: Aké zmeny navrhuje?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh novely č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Medzirezortné pripomienkové konanie bolo vyhodnotené, v týchto dňoch novela čaká na prerokovanie vládou a následné predloženie na schválenie do NR SR.

Aké odvody budú SZČO platiť od júla? Sociálna poisťovňa oznamuje novú výšku

Júl je pre SZČO každoročne mesiacom, kedy Sociálna poisťovňa posudzuje povinnosť platiť sociálne odvody, alebo sa mení ich výška. Aké odvody budú platiť živnostníci od 1.7.2019, resp. 1.10.2019?

Nové životné minimum: Dlžníkom s exekúciami zostane viac peňazí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo nariadenie o úprave súm životného minima č. 183/2019, ktorým sa od 1. júla 2019 zvyšuje základná suma, na ktorú nesmie exekútor siahnuť. Ľuďom s exekúciami tak zostane na účte viac peňazí, nakoľko zo mzdy alebo príjmu sa im vykonajú nižšie exekučné zrážky.

Ako založiť občianske združenie v roku 2019

Ak máte záujem meniť svoje okolie a ľudí, pracovať profesionálnejšie, organizovať akcie, tak dobrou možnosťou môže byť vlastná organizácia vo forme občianskeho združenia. Občania majú právo zakladať napr. spolky, zväzy, spoločnosti, hnutia a iné občianske združenia a združovať sa a vykonávať v nich svoju aktivitu.

Výdavky na reprezentáciu a reklamu z pohľadu daní

Výdavkami na reklamu a reprezentáciu zabezpečujú firmy podporu predaja a propagáciu svojich výrobkov a rovnako tiež budovanie imidžu a dobrých vzťahov so svojimi obchodnými partnermi. Bez reklamy je takmer nemožné obstáť v súčasnom konkurenčnom prostredí. Podnikateľské subjekty vynakladajú nemalé finančné prostriedky s cieľom vyvolať záujem kupujúcich o ich výrobky, tovary či služby.

Od 1.7.2019 sa zvyšuje životné minimum

Životné minimum bude od júla 2019 o 2,5%, čo ovplyvní aj príspevky naviazané na hodnotu životného minima. Zvýši sa napríklad aj daňový bonus, rodičovský príspevok či prídavok na dieťa.

Od júla 2019 je účinná krátka novela zákona o dani z príjmov

Novela zákona o vysokých školách zavádza nový paragraf - podnikové štipendium. Mení a dopĺňa sa ňou aj zákon o dani z príjmov, ktorý oslobodzuje podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl od dane z príjmov.

Aké zmeny obsahuje návrh nového zákona o dani z príjmov pre rok 2020?

Ministerstvo financií pripravuje nový zákon o dani z príjmov, ktorý by mal začať platiť od 1. januára 2020. Predložený návrh novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov prináša významné zmeny.

Príplatky za prácu cez víkend a v noci sú od mája 2019 vyššie

Od 1.5.2018 novela Zákonníka práce zaviedla do praxe povinné vyplácanie nových mzdových zvýhodnení za prácu cez víkendy a tiež navýšenie príplatkov za prácu vo sviatok a v noci, čo zaiste pocítil na výplate nie jeden zamestnanec pracujúci napr. v obchode, vo výrobe, či v gastro prevádzke. Druhá fáza zvyšovania je účinná od 1.5.2019.

Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu

Čas beží neúprosne, my sa ani nenazdáme a leto nám pomaly zaklope na dvere. S týmto obdobím sa nám spája nielen mnoho príjemných chvíľ strávených plánovaním letnej dovolenky, ale, okrem iného, aj s príjemnou správou pre všetkých, ktorým sa zamestnávateľ rozhodne v tomto roku prispieť na dovolenku v podobe tzv. peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len “13. plat”).

Neviete si rady s náročným účtovným problémom? Pomôžu naši lektori

Keď nepomôžu ostatní kolegovia z odboru, naši lektori, ktorí vedomosti odovzdávajú ďalej a najnovšie zákony a zmeny majú v malíčku, vám poradia.

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia

Pracovali ste v roku 2018 na živnosť v zahraničí? Ako sa uvádzajú v daňovom priznaní SZČO príjmy zo zahraničia vám ukážeme v našom príklade.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v zahraničí

Boli ste v roku 2018 zamestnaný v zahraničí? Pozrite si návod, ako správne uviesť v daňovom priznaní príjmy zo zahraničia.

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019?

Aké sú zmeny vo výpočte čistej mzdy zamestnanca oproti minulému roku? Aká bude nová minimálna mzda za rok 2019? Odpovede na tieto otázky spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca si uvedieme v článku.

Čo si premyslieť skôr, než dáte výpoveď

Zmena zamestnania je prirodzenou súčasťou života. Vždy však dôkladne zvážte všetky pre a proti predtým, než k ukončeniu pracovného pomeru pristúpite.

Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

Vláda 26.9.2018 schválila novelu zákona o DPH, ktorá by mala prinesiesť viaceré zmeny. Ak novelu schváli parlament, od 1.1.2019 nás čaká niekoľko zmien.

Takmer polovica Slovákov by menila prácu

Slováci sú vo svojich zamestnaniach nespokojní. Z exkluzívneho prieskumu kandidátskych preferencií, vykonaného spoločnosťou Grafton Slovakia vyplýva, že takmer polovica zo zamestnaných (45,91%) uvažuje o zmene práce.

Elektronická a virtuálna registračná pokladnica

Od 1.1.2018 platí novela zákona o ERP. Kto má povinnosť elektronickú registračnú pokladnicu používať a kto ju používať nemusí? Aké novinky chystá finančná správa?

Konateľ vs. spoločník v s.r.o.: Aké sú rozdiely?

Kto je spoločník a kto je konateľ spoločnosti s ručením obmedzením? aké sú ich práva, povinnosti a aké sú medzi nimi rozdiely?

Tuzemské samozdanenie v roku 2018

Čo je to tuzemské samozdanenie a na aké tovary a služby sa vzťahuje?

Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovládať

Aké typy odpisov poznáme a na aké pravidlá odpisovania treba myslieť? Prečítajte si podrobný prehľad, ako na odpisovanie majetku.

Odvody pracujúcich dôchodcov od 1. 7. 2018

V sociálnom poistení nastáva od júla 2018 niekoľko zmien. Týkajú živnostníkov, garančného fondu, no najväčšie zmeny sa dotknú pracujúcich dôchodcov a poberateľov predčasného starobného dôchodku.

Auto v podnikaní firmy - najčastejšie otázky

Využívanie firemného auta a následné výdavky sa spájajú s množstvom nejasností. Pripravili sme pre vás prehľad, aké náklady sú daňovo uznateľné, ako je to s cestovnými náhradami, používanie auta na súkromné účely, auto na leasing a jeho odpisy a čo s autom v podnikaní SZČO.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018

Výška hrubej mzdy určenej v pracovnej zmluve a suma čistej mzdy, ktorá je vyplácaná zamestnancovi, nie je väčšinou rovnaká. Hrubá mzda predstavuje príjem zamestnanca zo závislej činnosti v danom kalendárnom mesiaci. Vyplatená čistá mzda je upravená o povinné zrážky a preddavok na daň z príjmov.

Zvládnete sami podvojné účtovníctvo?

Púšťate sa do štúdia podvojného účtovníctva na vlastné riziko? Prečítajte si, aké pasce na samoukov pri štúdiu môžu stretnúť.

Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?

Od 1.5.2018 nadobúda účinnosť novela Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila vo februári 2018. Či ste zamestnanec, alebo vediete mzdové účtovníctvo, toto sú najdôležitejšie zmeny, o ktorých treba vedieť.

Transferové oceňovanie v roku 2018

Globalizácia vedie k rozširovaniu siete medzinárodných ekonomických vzťahov, presahujúcich hranice jednotlivých štátov, a tým k nárastu počtu nadnárodných spoločností.

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017 -tlačivo typ A

Praktický návod vás prevedie jednotlivými krokmi a pomôže vám vyplniť daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

9 dôležitých faktov k daňovým priznaniam za rok 2017

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 sa s blížiacim termínom skloňuje čoraz viac. Ak vás povinnosť podať daňové priznanie ešte len čaká, pozrite si sumár dôležitých informácii, ktoré by ste mali o daňových priznaniach vedieť.

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Príchod nového roka už tradične prináša pre podnikateľov, ktorí využívajú svoje auto v podnikaní prvú daňovú povinnosť. Do 31. januára je potrebné podať daňové priznanie a uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2017. Finančná správa prišla s novinkou - daňovníci si nájdu vo svojej osobnej zóne predvyplnené daňové priznanie, ktorého cieľom je znížiť chybovosť.

Základné funkcie v Exceli pre účtovníkov

Program Excel je nabitý funkciami a často nás prekvapí tým, čo všetko dokáže. Účtovníkom dokáže ušetriť kopec hodín práce a vytvoriť si jednoduché a prehľadné evidencie pre každú firmu či podnikateľa, ktorého účtovníctvo spracovávajú.

Pracovný pohovor na pozíciu účtovník: ako sa pripraviť?

Poctivá príprava na pohovor je základom úspechu. Dnes sa však nebudeme venovať všeobecným otázkam, ktoré personalisti zvyknú uchádzačom klásť. Keďže účtovníctvo a dane sa riadia konkrétnymi zákonmi, firma si vie pomocou jednoduchých príkladov overiť, ako dôkladne sa v problematike orientujete.

Zmeny v daniach a správe daní od 1.1.2018

Okrem zmien v zákone o účtovníctve schválil parlament aj novelu zákona o správe daní a na schválenie čakajú aj predložené vládne návrhy zákona o dani z príjmov a DPH. Aké zmeny a novinky novely zákonov od 1. januára 2018 prinesú?

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

Novelou Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorú ako vládny návrh schválil 11.10.2017 aj parlament, vstupujú od 1. januára 2018 do platnosti viaceré zmeny. Najzásadnejšie zmeny sú zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve a zmena doby archivácie účtovných dokumentov z pôvodných 5 rokov na 10 rokov. Podrobnejšie sme sa na dôležité zmeny pozreli v článku.

Rozbiehate kariéru v personalistike?

Náš nový kurz Základy personalistiky vás prevedie všetkým, čo vás môže stretnúť od prijímania zamestnancov až po ukončenie pracovného pomeru.

Ako vypracovať podnikateľský plán?

Ak vám napadlo, že podnikateľský plán je len administratívna zbytočnosť, presvedčíme vás o opaku. Tento užitočný nástroj totiž nie je len povinnou jazdou pri žiadosti o finančný príspevok. Správne pripravený podnikateľský plán bude vaším zrkadlom pri plnení biznis cieľov.

Kurz podvojného účtovníctva

Kurz podvojného účtovníctva organizovaný Agentúrou JASPIS v dĺžke 80 vyučovacích hodín je zostavený tak, aby účastníkov dôsledne pripravil pre prax.