Novinky z účtovníctva a daní

Nová suma životného minima od 1.7.2024 do 30.6.2025

Tipy 25.6.2024 Michaela Struhárová
Od 1.7.2024 sa životné minimum zvýši o 1,9 %. Zvýšia sa aj ďalšie sociálne dávky a daňové úľavy.

Účtovný denník a hlavná kniha v podvojnom účtovníctve

Účtovníctvo 24.6.2024 Michaela Struhárová
Na čo slúži účtovný denník a hlavná kniha? Základné nástroje podvojného účtovníctva majú rôznu štruktúru i účel. Aký je medzi nimi rozdiel?

Rekreačné poukazy (príspevok na rekreáciu) na dovolenku na Slovensku v roku 2024

Tipy 20.6.2024 Martina Švaňová
Ak pracujete u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, môžete dovolenkovať kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj s celou rodinou a zamestnávateľ vám časť nákladov preplatí. Ako si uplatniť príspevok na rekreáciu v roku 2024?

Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve?

Účtovníctvo 18.6.2024 Michaela Struhárová
Jednoduché účtovníctvo je menej náročné na administratívu a poskytuje prehľad o peňažných tokoch a základnej finančnej situácii podniku. Aké kroky sú potrebné pre vyhotovenie účtovnej závierky?

Sumár zmien v novele zákona o účtovníctve (účinné od 1.6.2024)

Účtovníctvo 3.6.2024 Michaela Struhárová
Novela prináša najväčšie zmeny v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov. Menia sa tiež kritériá zaraďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín.

Sumár zmien, ktoré prináša novela zákona o DPH (účinnosť v 2024 a 2025)

Dane 29.5.2024 Michaela Struhárová
Parlament schválil 24. apríla 2024 novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH). Väčšina zmien v zákone o DPH nadobudne účinnosť až v roku 2025. Aké zmeny prináša novela zákona o DPH?

Zamestnanecké benefity sú silným ťahákom. Ako na ich zdaňovanie?

Mzdy 23.5.2024 Michaela Struhárová
Odmeňovanie a poskytovanie benefitov zaraďujeme medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce motiváciu zamestnancov.

Kedy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti?

Dane 7.5.2024 Michaela Struhárová
V niektorých situáciách odvedie DPH pri nákupe tovaru alebo služby odberateľ, nie dodávateľ. Takéto situácie nazývame prenos daňovej povinnosti. Kedy k nim dochádza?

Archivácia účtovných dokladov a jej pravidlá

Účtovníctvo 5.5.2024 Michaela Struhárová
Účtovná jednotka má povinnosť uchovávať a ochraňovať všetky účtovné doklady, účtovné záznamy súvisiace s účtovníctvom (ako napríklad účtovné knihy, zoznamy číselných radov, odpisový plán, účtovná závierka). Za porušenie povinností pri archivácii môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.

Zvládnete sami podvojné účtovníctvo?

Účtovníctvo 26.4.2024 Michaela Struhárová
Púšťate sa do štúdia podvojného účtovníctva na vlastné riziko? Prečítajte si, aké pasce na samoukov pri štúdiu môžu stretnúť.

Podvojné účtovníctvo - zoznámte sa so základmi

Účtovníctvo 23.4.2024 Michaela Struhárová
Počiatky podvojného účtovníctva siahajú do 14. storočia do talianskych Benátok, kde ho začali používať tamojší obchodníci.

Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovládať

Účtovníctvo 19.4.2024 Michaela Struhárová
Aké typy odpisov poznáme a na aké pravidlá odpisovania treba myslieť? Prečítajte si podrobný prehľad, ako na odpisovanie majetku.

Ako vyberať peniaze zo s.r.o?

Dane 11.4.2024 Michaela Struhárová
Vybrať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným nie je až také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Nové možnosti rekvalifikácie v roku 2024. Štartuje projekt Zručnosti pre trh práce

Tipy 22.3.2024 Michaela Struhárová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre rok 2024 novú iniciatívu Zručnosti pre trh práce. Od svojho predchodcu sa odlišuje najmä tým, že je určená aj pre zamestnaných.

13 najčastejších chýb pri vypĺňaní daňových priznaní

Dane 18.3.2024 Michaela Struhárová
Správcovia dane pri spracúvaní daňových priznaní upozorňujú na opakované vecné a formálne chyby. Dajte si pozor na tieto najčastejšie.

Konateľ vs. spoločník v s.r.o.: Aké sú medzi nimi rozdiely?

15.3.2024 Michaela Struhárová
Kto je spoločník a kto je konateľ spoločnosti s ručením obmedzením? Aké sú ich práva, povinnosti a aké sú rozdiely v ich pôsobení vo firme?

Odklad daňového priznania nie je vždy výhodný. Komu sa oplatí?

Dane 11.3.2024 Michaela Struhárová
Presiahol váš príjem v roku 2023 sumu 2 461,41 eura? Potom vám vzniká povinnosť podať do 31.3.2024 (resp. 2.4.2024) daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Daňové priznanie si však môžete odložiť o 3, v niektorých prípadoch až o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania však nie je výhodné pre každého.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023: Komu sa oplatí dobrovoľne ho podať?

Dane 8.3.2024 Michaela Struhárová
V určitých situáciách môže byť výhodné podať si dobrovoľne daňové priznanie, aj keď vám zákonná povinnosť nevznikla. Pozrieme sa na konkrétne príklady, komu sa dobrovoľné daňové priznanie oplatí.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 - typ A

Dane 6.3.2024 Michaela Struhárová
Do 31. marca 2024 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov získaných v roku 2023. Pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, sme pripravili praktický návod, ktorý uľahčí jeho vypĺňanie.

Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami (typ B) za rok 2023

Dane 6.3.2024 Michaela Struhárová
Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2023 uplatňuje si paušálne výdavky?

Zamestnanie popri dôchodku: Môžu penzisti pracovať neobmedzene?

Mzdy 29.2.2024 Michaela Struhárová
Zamestnanie popri dôchodku môže penzistom zvýšiť jeho výšku. Výnimkou je poberanie predčasného starobného dôchodku.

Aké odvody platia pracujúci dôchodcovia?

Mzdy 29.2.2024 Michaela Struhárová
Zamestnanie popri starobnom dôchodku sa penzistom vyplatí. Nielen, že si môžu zvýšiť výšku svojho dôchodku, ale môžu si uplatniť odvodovú úľavu.

Živnosť alebo s.r.o. v roku 2024: Čo sa vám oplatí?

Tipy 27.2.2024 Michaela Struhárová
Aké sú hlavné výhody a nevýhody s.r.o. a živnosti z hľadiska zložitosti procesu založenia a zrušenia, zdaňovania príjmov a odvodového zaťaženia, vedenia účtovníctva a spôsobu ručenia.

Auto v podnikaní 2024: Odpovedáme na najčastejšie otázky

Účtovníctvo 22.2.2024 Michaela Struhárová
Pripravili sme pre vás prehľad, aké náklady sú daňovo uznateľné, ako je to s cestovnými náhradami, používanie auta na súkromné účely, auto na leasing a jeho odpisy a čo s autom v podnikaní SZČO.

Je jednoosobová s.r.o. výhodnejšia ako živnosť?

Účtovníctvo 20.2.2024 Michaela Struhárová
Čo by mal začínajúci podnikateľ vedieť pri zakladaní svojej firmy? Čo je jednoosobová s.r.o. a ako sa zakladá? Aké odvody a dane platí? Kedy sa oplatí ju založiť a je výhodnejšia ako živnosť?

Ako funguje elektronická PN + zmeny od 1.1.2024

Mzdy 19.2.2024 Michaela Struhárová
Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti funguje od 1.6.2022. Od 1. januára sa rozširuje okruh lekárov, ktorí môžu vystaviť elektronickú PN.

Osobná asistencia a dane

Dane 12.2.2024 Michaela Struhárová
Príjem osobného asistenta je podľa zákona o dani z príjmov príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Platí osobný asistent odvody a daň z príjmu?

Do kedy požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023?

Mzdy 30.1.2024 Martina Švaňová
Musíte podať daňové priznanie za rok 2023 sami alebo stačí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane? Dokedy môžete o ročné zúčtovanie požiadať a čo všetko k tomu potrebujete?

Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné u zamestnancov a SZČO od 1.1.2024

Mzdy 29.1.2024 Michaela Struhárová
Ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, ktoré platia od 1. januára 2024, priniesli zmeny u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva.

Ako si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie?

Dane 26.1.2024 Michaela Struhárová
Národná rada v decembri 2023 schválila zákon č. 508/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Zákon nadobudol účinnosť k 1. januáru 2024.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Dane 16.1.2024 Michaela Struhárová
Aj v roku 2024 si pri splnení podmienok môže daňovník znížiť základ dane svojho zdaniteľného príjmu o nezdaniteľné časti základu dane.

Hrubá a čistá mzda 2024: Postup, ako si vypočítať výšku svojej výplaty

Mzdy 11.1.2024 Michaela Struhárová
Ako z vašej hrubej mzdy zistíte výšku čistej mzdy, ktorú vám zamestnávateľ vyplatí? Aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa? Krok po kroku vám ukážeme výpočet čistej mzdy v roku 2024.

Daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky: Kedy sa vypláca?

Dane 11.1.2024 Michaela Struhárová
Novinky pri daňovom zvýhodnení v roku 2024: daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých. Kedy máte na daňový bonus nárok a ako si ho uplatniť?

Miestna daň z nehnuteľností

Účtovníctvo 10.1.2024 Petronela Stančíková
Nadobudli ste v predchádzajúcom roku nehnuteľnosť? Jednou z prvých daňových povinností v novom roku je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2023

Dane 9.1.2024 Michaela Struhárová
Ak využívate motorové vozidlo na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok v lehote do 31.januára 2024.

Aký príjem potrebujete na maximálne materské v roku 2024?

Tipy 9.1.2024 Michaela Struhárová
Materskú dovolenku azda každá žena považuje za jedno z najkrajších období vo svojom živote. Okrem toho, že sa s novým členom rodiny obráti život hore nohami, zmení sa aj zdroj príjmov. Žena opúšťa na určitý čas svoje zamestnanie a prechádza na poberanie jednej z nemocenských dávok - materské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Zdravotné a sociálne odvody v roku 2024

Mzdy 9.1.2024 Michaela Struhárová
Aká je výška odvodov do zdratovnej a sociálnej poisťovne pre živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2024?

Minimálna mzda má od januára 2024 výšku 750 eur, zmení sa aj výška príplatkov

Mzdy 8.1.2024 Michaela Struhárová
Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli minimálnej mzde na rok 2024 vo výške 750 eur. Ako sa zmení výška príplatkov a ďalšie veličiny, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu?

Daňová licencia 2024: Minimálna daň sa po rokoch vrátila

Dane 2.1.2024 Michaela Struhárová
Koniec roka 2023 so sebou priniesol zmeny a aj opätovný návrat daňovej licencie.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 a 2024 - praktické príklady

Mzdy 1.1.2024 Michaela Struhárová
Zákon o financovaní voľného času dieťaťa priniesla so sebou novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v roku 2022, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu. Táto zmena priniesla zmenu nielen výšku daňového bonusu, ale aj zmeny samotného výpočtu. V článku vám pomocou praktických príkladov výpočet objasníme a spravíme trocha zrozumiteľnejším.

Návod: Ako získať maximálny daňový bonus za rok 2023 vďaka navýšeniu čiastkového základu dane

Dane 27.11.2023 Michaela Struhárová
Výška daňového bonusu sa odvíja od príjmu rodičov. Ak rodič, ktorý si uplatňuje v daňovom priznaní nárok na daňový bonus, nedosiahne čiastkový základ dane pre maximálnu možnú sumu 140 eur, je možné ho navýšiť o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.

RE-PAS rekvalifikačné kurzy: Odpovedáme na 5 najčastejších otázok

Tipy 23.11.2023 Michaela Struhárová
Ak si aktuálne hľadáte prácu, určite ste už počuli o kurzoch cez projekt RE-PAS. Ide o šikovný spôsob, ako si rozšíriť zručnosti alebo zmeniť kvalifikáciu v rýchlo sa meniacej dobe.

Daňové priznanie k dani z príjmov: Kto ho nemusí podať za rok 2023?

Dane Tipy 21.11.2023 Michaela Struhárová
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je daňovník povinný podať v termíne do 02. apríla 2024. Existujú však prípady, kedy daňovník túto podmienku splniť nemusí a nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023.

Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia, keď ste neplatiteľ a platiteľ DPH?

Dane 1.11.2023 Michaela Struhárová
Zhrnieme to najdôležitejšie, na čo pri spolupráci so zahraničným klientom a fakturácii do zahraničia netreba zabudnúť.

Mzdové príplatky v roku 2024 opäť porastú

Mzdy 2.10.2023 Martina Švaňová
Suma niektorých mzdových príplatkov opätovne určuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy. Minimálna mzda bude od januára 2024 vyššia. Zvyššia sa i príplatky na ňu naviazané.

Cestovné náhrady: výpočet stravného na pracovnej ceste od 1.10.2023

Mzdy 30.9.2023 Martina Švaňová
Ak vás zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu v trvaní najmenej 5 hodín, potom by ste mali vedieť, že vám okrem iných náhrad vzniká nárok aj na preplatenie stravného. Stravné vám patrí za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Nakoľko je stanovené pevnou sumou, jeho použitie zo strany zamestnanca sa nepreukazuje.

Výdavky na stravné od 1.10.2023

Dane 29.9.2023 Martina Švaňová
Aký máte nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste? Koľko vám podľa zákona musí prispievať zamestnávateľ? A čo stravné živnostníkov?

Čo by ste mali vedieť o outsourcingu?

Tipy 28.9.2023 Michaela Struhárová
Vytvoriť úspešný podnik je dlhá cesta, na ktorej čakajú podnikateľa rôzne prekážky. Prvotná vízia a následná realizácia vízie je len začiatkom cesty. Podnikateľ je zvyčajne odborník na určitú oblasť, ale aby jeho firma prosperovala, musí pokryť aj oblasti, v ktorých nie je až tak doma. Pomôcť môže outsourcing.

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia za rok 2022

Dane 14.9.2023 Michaela Struhárová
Pracovali ste v roku 2022 na živnosť v zahraničí? Ako sa uvádzajú v daňovom priznaní SZČO príjmy zo zahraničia vám ukážeme v našom príklade.

Čo je to dvojité zdanenie? Pre zamedzenie je dôležité správne určenie rezidentstva

Dane 10.8.2023 Michaela Struhárová
Stačí malá chyba pri podávaní daňového priznania a zo svojho príjmu zaplatíte daň dvakrát. Na zamedzenie dvojitého zdanenia slúžia medzinárodné zmluvy a metódy zápočtu alebo vyňatia príjmov.

Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.2023

Mzdy 29.6.2023 Michaela Struhárová
Zrážky zo mzdy zamestnanca sú najpoužívanejším a najefektívnejším prostriedkom na vyplatenie pohľadávok v prípade, že je dlžná osoba v pracovnom pomere. Najčastejším prípadom sú zrážky dlžných súm poisťovniam, bankám, mobilným operátorom či nebankovým spoločnostiam.

Zvyšuje sa životné minimum. Aké výška platí od 1.7.2023 do 30.6.2024?

Tipy 22.6.2023 Michaela Struhárová
Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1.4.2023 upravuje mechanizmus valorizácie životného minima. Aká bude výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 a ktoré veličiny ovplyvní?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Dane 15.6.2023 Michaela Struhárová
Transferové oceňovanie sa v súčasnosti dotýka čoraz väčšieho počtu podnikateľov. Od roku 2023 platí novela zákona o dani z príjmo, ktorá priniesla aj zmeny v transferovom oceňovaní.

Materské a živnosť v roku 2023

Tipy 29.5.2023 Michaela Struhárová
Nárok na materské získa SZČO, ktorá platí odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je maximálna výška materskej v roku 2023, ak je budúca matka živnostníčka? Aké odvody platí SZČO počas obdobia poberania materského?

Oneskorená registrácia pre DPH. Aké povinnosti vás neminú?

Dane 15.5.2023 Michaela Struhárová
Podnikatelia sa primárne zameriavajú na to, aby ich podnikateľská činnosť dosahovala zisk. Niekedy však zabúdajú na svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z platných zákonov. Jednou z nich je aj sledovanie obratu pre povinnú registráciu pre DPH.

Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov od roku 2024

Dane 26.4.2023 Michaela Struhárová
Športovci a športoví odborníci budú mať od januára 2024 možnosť vybrať si spôsob zdaňovania svojich príjmov podobne, ako autori.

Ako pri predaji oceniť spoločnosť a určiť jej hodnotu?

Účtovníctvo 24.4.2023 Michaela Struhárová
Pri predaji akejkoľvek spoločnosti je kľúčovou otázkou jej hodnota. Čo všetko na ňu vplýva? Pozrieme sa na to, aké informácie by mali kupujúceho pri predaji zaujímať a akými metódami sa vypočíta hodnota spoločnosti.

Ako darovať 2 % zo zaplatenej dane?

Dane 20.4.2023 Michaela Struhárová
Rovnako ako po minulé roky, aj teraz môžete rozhodnúť darovať vybranej organizácii 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Naučte sa niečo nové. Národný projekt prepláca vzdelávacie kurzy zamestnaným

Tipy 29.3.2023 Michaela Struhárová
Štát v novom projekte Nestrať prácu - vzdelávaj sa pomáha s rekvalifikáciou a získavaním nových vedomostí zamestnaným.

Ako na zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2022?

Dane 16.3.2023 Michaela Struhárová
Prenajímali ste v roku 2022 byt alebo inú nehnuteľnosť? Z dosiahnutých príjmov ste povinný v daňovom priznaní zaplatiť daň. Ako sa zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti?

Pozrite sa, aké máte možnosti, ak ste prišli o prácu

Tipy 11.1.2023 Michaela Struhárová
Strata zamestnania nie je ľahká situácia. Musíme však mať na pamäti, že stratou zamestnania život nekončí. Či už zo svojho zamestnania odchádzate dobrovoľne, alebo je situácia iná, po výpovedi vás čakajú nové povinnosti, ale aj možnosti, ako ďalej pokračovať. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme všetky nevyhnutné informácie.

Novela zákona o DPH: Aké zmeny prináša v roku 2023 a 2024?

Dane 9.1.2023 Michaela Struhárová
Aké zmeny novela zákona o DPH prináša? Prehľad dôležitých zmien v zákone o DPH v roku 2023, resp. 2024 prinášame v článku.

Hrubá a čistá mzda: koľko zarobíte v roku 2023?

Mzdy 23.12.2022 Michaela Struhárová
Väčšia časť populácie na Slovensku v produktívnom veku pracuje formou závislej činnosti na pracovnú zmluvu. Predovšetkým tejto skupiny obyvateľstva sa týka hrubá a čistá mzda. Hrubá mzda je ekonomickou veličinou, z ktorej vypočítame čistú mzdu, teda mzdu, ktorá nám reálne príde na účet.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovníctvo 30.11.2022 Michaela Struhárová
Ako sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve? Dokedy musí byť schválená a uložená do registra účtovných závierok?

Aké dokumenty sa ukladajú do Registra účtovných závierok?

Účtovníctvo 29.11.2022 Michaela Struhárová
Aké dokumenty obsahuje Register účtovných závierok a aké povinnosti majú účtovné jednotky pri schvaľovaní, overovaní a ukladaní účtovnej závierky do registra?

Odpisovanie auta v roku 2022

Účtovníctvo 11.11.2022 Michaela Struhárová
Kúpili ste auto, ktoré chcete zaradiť do obchodného majetku a neviete ako je to s jeho odpisovaním? V článku sa dozviete všetky potrebné informácie týkajúce sa odpisovania automobilu.

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Mzdy 31.10.2022 Martina Švaňová
Dňa 4.10.2022 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona  č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá prináša mnoho zmien účinných od 1.11.2022.

Registrácia za platiteľa DPH: Od akého obratu je povinná?

Dane 24.10.2022 Michaela Struhárová
Začínate podnikať a neviete kedy sa stávate povinným platiteľom DPH? Alebo podnikáte už dlhšie obdobie, váš obrat sa zvyšuje a vy neviete pri akom obrate sa stávate povinným platiteľom DPH?

Odmena za prácu: vychádza lepšie živnosť alebo trvalý pracovný pomer?

Mzdy 19.10.2022 Michaela Struhárová
V inzerátoch na voľné pracovné miesta sa často uvádza, že prácu môžete vykonávať na živnosť alebo na trvalý pracovný pomer. Ako sa teda rozhodnúť? Na praktickom príklade si ukážeme, koľko peňazí vám reálne príde na účet.

Je možné založiť si živnosť a podnikať popri zamestnaní?

Tipy 28.9.2022 Michaela Struhárová
Ak si chcete popri svojom zamestnaní privyrobiť nejaké to euro navyše, v článku sa dozviete, aké benefity vám prináša súbeh zamestnania a práce na živnosť, ale tiež aké povinnosti z nej plynú.

Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov od roku 2023, respektíve 2024?

Dane 16.9.2022 Michaela Struhárová
Rok 2023 a 2024 prinesie so sebou zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré ovplyvnia viaceré zabehnuté pravidlá. Účelom novely zákona je zaviesť také pravidlá, ktoré budú slúžiť v boji proti daňovým únikom, prinesú zmeny v transferovom oceňovaní a zatraktívnia podnikateľské prostredie. Čo všetko novela zákona ovplyvní?

Ako často je vhodné meniť prácu?

Tipy 31.8.2022 Michaela Struhárová
Trh práce je turbulentným prostredím, ktoré v posledných rokoch prechádza veľkým množstvom zmien. V minulosti ľudia bežne zostávali v rovnakej práci takmer po celý život. Dnes je už podobná lojálnosť voči jednému zamestnávateľovi zriedkavosťou.

Zamestnávanie na sezónne práce: Od januára 2023 je výhodnejšie

Mzdy 29.7.2022 Martina Švaňová
S cieľom zjednodušenia zamestnávania ako aj zníženia nákladov zamestnávateľa sa od januára 2023 zavádza nový typ Dohody o pracovnej činnosti, ktorá bude využívaná pri tzv. sezónnej práci. V tejto súvislosti sa zavádza aj nová odvodová výnimka z platenia poistného pri výkone sezónnej práce.

Účtovná strata v roku 2022

Účtovníctvo 26.7.2022 Michaela Struhárová
Akým spôsobom je možné dosiahnutú účtovnú stratu v obchodnej spoločnosti vysporiadať?

Odpočet daňovej straty v roku 2022

Účtovníctvo 21.7.2022 Michaela Struhárová
Daňovú stratu môže vykázať každá právnická osoba a tiež každá fyzická osoba - podnikateľ. V žiadnom prípade nemôže dosiahnuť daňovú stratu fyzická osoba, ktorá má príjem len zo závislej činnosti. Daňovú stratu nemôžu vykázať ani tie fyzické osoby, ktoré síce majú príjem z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ale uplatňujú si paušálne výdavky.

E-občianskym preukazom končí platnosť certifikátu. Výmena sa týka 30 tisíc ľudí

Tipy 12.7.2022 Michaela Struhárová
Certifikátom končí platnosť na konci roka 2022. Výmena občianskeho preukazu bude možná iba osobne na polícii.

Ako založiť občianske združenie v roku 2022

6.7.2022 Michaela Struhárová
Ak máte záujem meniť svoje okolie a ľudí, pracovať profesionálnejšie, organizovať akcie, tak dobrou možnosťou môže byť vlastná organizácia vo forme občianskeho združenia. Občania majú právo zakladať napr. spolky, zväzy, spoločnosti, hnutia a iné občianske združenia a združovať sa a vykonávať v nich svoju aktivitu.

Daňový bonus na dieťa od 1.7. 2022 a od 1.1.2023

Mzdy 1.7.2022 Michaela Struhárová
Novela zákona o financovaní voľného času dieťaťa prináša zmeny vo výpočte a podmienkach získania daňového bonusu na dieťa. Vyšší daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať za júl 2022.

Výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023

Mzdy 28.6.2022 Michaela Struhárová
Po deviatich rokoch sa životné minimum bude upravovať podľa koeficientu zmeny príjmov domácností, ktorý dosiahol nižšiu hodnotu ako koeficient rastu životných nákladov. Aká bude výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023 a ktoré veličiny ovplyvní?

Ostáva len 10 dní na odložené daňové priznania. Treba ich podať do konca júna

Dane 20.6.2022 Michaela Struhárová
Daňovníci, ktorí mali minulý rok príjmy zo zahraničia mohli požiadať o odklad daňového priznania až do 30.6.2022. Ako informuje Finančná správa, tento rok využilo možnosť podať a zaplatiť dane neskôr až 22 000 ľudí a firiem.

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou?

Účtovníctvo 15.6.2022 Michaela Struhárová
Mnoho podnikateľov nepozná rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou. V našom článku vám objasníme základné rozdiely medzi týmito dvoma pojmami, akým spôsobom sa vyčísľuje účtovná strata a akým daňová strata.

Online vzdelávanie hýbe svetom. Pri kurzoch s výkladom lektora naživo sú pokroky efektívnejšie

Tipy 2.6.2022 Michaela Struhárová
Je online vzdelávanie skutočne najlepšou a najefektívnejšou formou získavania nových vedomostí? Tradičné prezenčné kurzy majú svoje výhody a pokrok z pokročilého na experta je rýchlejší.

Študentské brigády 2022: Čo by ste mali vedieť

Tipy 16.5.2022 Michaela Struhárová
Zamestnávanie študentov na letné brigády má svoje pravidlá. Aké povinnosti vyplývajú firmám z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a daní?

Aké sú najpoužívanejšie účtovné doklady?

Účtovníctvo 9.5.2022 Michaela Struhárová
Aké účtovné doklady najčastejšie prechádzajú rukami účtovníkov? Pozrieme sa na ich úlohu v účtovníctve, aj na zákonné náležitosti, ktoré musí obsahovať každý vystavený účtovný doklad.

Postup pre zamestnávanie občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom

Tipy 5.5.2022 Martina Švaňová
Chceli by ste zamestnať občana Ukrajiny, ale neviete ako? Strácate sa v množstve informácií, ktoré sa s touto témou spájajú? V článku vám prinášame zjednodušený prehľad pravidiel zamestnávania občanov z tretích krajín, konkrétne občanov z Ukrajiny, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt s označením “Dočasné útočisko”.

Zvýšenie súm stravného na služobnej ceste a ich dopad na stravovanie zamestnanca od 1.5.2022

Mzdy 2.5.2022 Martina Švaňová
Na zvýšenie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zareagovalo ministerstvo práce úpravou Opatrenia o sumách stravného s platnosťou od 1.5.2022. Ako sa zmení hodnota stravovacej poukážky, finančný príspevok na stravovanie a cestovné náhrady pri služobnej ceste?

Zvládnem kurz účtovníctva, aj keď o účtovaní nič neviem? Odpovedáme na najčastejšie otázky

Tipy 8.3.2022 Michaela Struhárová
Rozhodli ste sa prihlásiť na kurz účtovníctva alebo miezd a máte obavy, či je to pre vás to práve orechové? Pripravili sme odpovede na tie najčastejšie otázky, ktoré nám klienti pred kurzom adresujú.

Cookies lišta a GDPR od 1. 2. 2022: aké zmeny nastanú pre prevádzkovateľov webových stránok

Tipy 17.1.2022 Michaela Struhárová
Dňa 1. 2. 2022 nadobúda účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Výrazná zmena nastáva pre oblasť spracovania cookies na webových stránkach prevádzkovateľov (napr. vlastné webové sídlo, e-shop).

Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.1.2022

Tipy 13.12.2021 Michaela Struhárová
Od 1. 1. 2022 nadobúda účinnosť ďalšia časť novely Zákonníka práce, ktorá prináša zmeny v stravovaní zamestnancov, nový dôvod skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a doplnenie definície zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa.

Novela daňového poriadku - zmeny účinné od novembra 2021 a od 2022

Dane 10.12.2021 Michaela Struhárová
Novela daňového poriadku prináša niekoľko zmien. Veľkú pozornosť budí nový index daňovej spoľahlivosti, alebo nahlasovanie bankových účtov, od čoho si finančná správa vzbudzuje väčšiu transparentnosť.

Ste platiteľ DPH? Nezabudnite na oznámenie bankových účtov na podnikanie

Dane 15.11.2021 Michaela Struhárová
Platitelia dane z pridanej hodnoty majú povinnosť do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky tuzemské i zahraničné bankové účty, ktoré využívajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.

5 dôležitých zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Účtovníctvo 12.11.2021 Michaela Struhárová
Cieľom novelizácie je najmä zjednodušenie účtovníctva v rôznych oblastiach a reakcia na čoraz väčšiu digitalizáciu účtovníctva. Najzásadnejšou zmenou je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov. Aké ďalšie zmeny prináša novela od 1. januára 2022?

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Tipy 8.11.2021 Michaela Struhárová
Chcete zmeniť súčasnú prácu a ukončiť pracovný pomer? V článku sme pre vás zhrnuli všetky možnosti, ako môže zamestnanec podať výpoveď a na čo by zamestnanec nemal zabudnúť.

Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a náležitosti

Účtovníctvo 4.11.2021 Michaela Struhárová
Fakturačné pravidlá zabezpečujú rovnocenné postavenie papierových a elektronických faktúr. Zároveň stanovujú povinné náležitosti, ktoré sa líšia podľa toho, či je podnikateľ registrovaný pre daň z pridanej hodnoty alebo nie je. Pre neplatiteľov DPH je fakturácia o niečo jednoduchšia.

Registrácia pre DPH môže byť povinná, aj keď nedosahujete stanovený obrat

Dane 2.11.2021 Michaela Struhárová
Platenie dane z pridanej hodnoty si väčšina podnikateľov spája s povinnosťou, ktorá vzniká po dosiahnutí určitého obratu, ktorý stanovuje zákon o DPH. Nie je tomu vždy tak.

Uvažujete o zmene práce? Nie ste sami, počty výpovedí lámu vo svete rekordy

Tipy 27.10.2021 Michaela Struhárová
V Amerike spôsobila pandémia fenomén, ktorý nazvali The Great Resignation. Ľudia húfne opúšťajú svoje pracovné miesta a hľadajú šťastie inde. Tento trend sa postupne stáva celosvetovým. Dobrá správa je, že počet pracovných pozícií pribúda a máte z čoho vyberať.

Daňová kontrola krok za krokom

Dane 7.10.2021 Michaela Struhárová
Daňová kontrola mnohým podnikateľom naháňa strach. Čo je cieľom kontrolórov a ako sa na daňovú kontrolu pripraviť? Dočítate sa aj aké doklady sú najčastejšie kontrolované.

Prečo sa oplatí, aby bol otec na materskej dovolenke?

Tipy 14.9.2021 Michaela Struhárová
Donedávna bol termín „materská dovolenka“ výhradne záležitosťou žien. Od roku 2011 materské môže poberať aj otec dieťaťa. Aké podmienky musí splniť otec, aby získal nárok na materské?

Oplatí sa vám zmena zdravotnej poisťovne?

Tipy 13.9.2021 Michaela Struhárová
Každoročne do konca septembra máte možnosť požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne. Z akých dôvodov najčastejšie poistenci menia poisťovňu? Aký je postup na zmenu zdravotnej poisťovne a vaše povinnosti?

Minimálna mzda bude od januára 2022 vyššia

Mzdy 6.9.2021 Michaela Struhárová
Výška minimálnej mzdy na rok 2022 je stanovená automatom na 646 eur. Aké veličiny sú naviazané na výšku minimálnej mzdy?

Daňová evidencia alebo paušálne výdavky

Účtovníctvo 3.9.2021 Michaela Struhárová
Aké výhody a nevýhody majú paušálne výdavky živnostníka a preukazovanie skutočne vynaložených výdavkov?

Podrobný návod, ako vystaviť faktúru

Tipy 12.8.2021 Michaela Struhárová
Ako vystaviť faktúru je otázka pre mnohých začínajúcich podnikateľov. Aby sme správne postupovali a vyhli sa prípadným sankciám, je potrebné orientovať sa v súčasnej legislatíve.

Proces prechodu zo živnosti na s.r.o.: aké povinnosti vás neminú?

Tipy 27.7.2021 Michaela Struhárová
Uvažujete nad zmenou právnej formy zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným? Pri premýšľaní, ktorá forma podnikania sa vám najviac oplatí, treba zvážiť viacero faktorov. Komu sa prechod zo živnosti na s.r.o. oplatí, ako taký prechod vyzerá, aké podmienky musíte splniť a na aké termíny si treba dať pozor.

Špecifiká účtovníctva rozpočtových organizácií

Účtovníctvo 20.7.2021 Michaela Struhárová
Rozpočtové organizácie vznikajú za iným účelom ako podnikateľské subjekty. Odlišnosti v spôsobe financovania a vynakladania prostriedkov zo schváleného rozpočtu sa premietli aj do vedenia účtovníctva rozpočtových organizácií.

Zmeny v živnostenskom zákone - novela účinná od 1.8.2021

Tipy 13.7.2021 Michaela Struhárová
Novela živnostenského zákona vstupuje do platnosti od 1.8.2021. Zmeny majú za cieľ znížiť administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb odbúraním požiadaviek, ktoré verejná správa vie overiť cez informačné systémy a zjednodušiť živnostenské podnikanie.

Daňová optimalizácia: Pripočítateľné a odpočítateľné položky

Dane 30.6.2021 Michaela Struhárová
V závere účtovného obdobia každého podnikateľa, účtovníka uzavretie roka a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Vyčíslenie výsledku hospodárenia je súčasťou uzávierkových účtovných operácií.

Životné minimum sa od 1.7.2021 zvyšuje, zvýšia sa ďalšie príspevky a dávky

Tipy 28.6.2021 Michaela Struhárová
Od 1.7.2021 sa upravuje životné minimum, ktoré bude platiť až do 30.6.2022. Zvýšenie sumy životného minima ovplyvní aj ďalšie príspevky, dávky a daňové veličiny, ktorých sumy sa upravia s platnosťou od júla 2021 alebo januára 2022.

Vysporiadanie výsledku hospodárenia: Rozdelenie zisku a úhrada straty spoločnosti

Účtovníctvo 16.6.2021 Michaela Struhárová
Obchodné spoločnosti na konci účtovného obdobia zisťujú, ako sa im v podnikaní darilo. Súčasťou prípravy účtovnej závierky je aj výpočet výsledku hospodárenia. Spoločnosti následne vysporiadajú výsledok svojho hospodárenia - buď majú možnosť rozdeliť zisk, alebo musia riešiť úhradu straty.

Zamestnávanie dohodárov: Typy dohôd a odvody

Mzdy 7.6.2021 Michaela Struhárová
Najčastejšie pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká prostredníctvom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ však môže na plnenie pracovných úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb uzatvoriť s fyzickými osobami tiež dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Kryptomeny z pohľadu daní a účtovníctva

Účtovníctvo 3.6.2021 Michaela Struhárová
Kryptomeny alebo aj virtuálne meny sú pomerne novým fenoménom na finančnom trhu. Nesmierny boom zaznamenali v roku 2017. Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a na ňu nadväzujúce novely zákonov o účtovníctve a dani z príjmov, čím sa upravuje zdaňovanie kryptomien.

Nakupovanie a dovoz tovaru z Číny alebo USA sa predraží. Od 1.7.2021 budú platiť nové pravidlá preclievania

Dane 1.6.2021 Michaela Struhárová
Od 1. júla 2021 už nebudú oslobodené od dane z príjmov ani zásielky s hodnotou nižšou ako 22 eur. Firmy aj bežní občania budú musieť precliť všetky dovezené tovary z tretích krajín a zaplatiť DPH. Ako bude po novom fungovať colné konanie?

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS): nástroj pre transparentný pohľad na výsledky firiem

Účtovníctvo 14.5.2021 Michaela Struhárová
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva sú nástrojom pre ľahšie zhodnotenie hospodárskych výsledkov firiem v ktorejkoľvek časti sveta. Kto má povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS? Detailne sa tiež pozrieme na niektoré z štandardov.

Záporné vlastné imanie je negatívnym signálom o stave firmy

Účtovníctvo 23.4.2021 Michaela Struhárová
Vlastné imanie je spolu so záväzkami zdrojom financovania majetku obchodnej spoločnosti. Ak niektorá z položiek vlastného imania vykazuje vysoké záporné hodnoty, ktoré prevyšujú ostatné časti, vlastné imanie sa dostáva do záporných čísel. Najčastejšou príčinou záporného vlastného imania sú vysoké straty.

Zabezpečenie stravovania - pravidlá výberu gastrolístkov alebo peňazí + daňové hľadisko

Tipy 23.3.2021 Michaela Struhárová
Zmena v poskytovaní stravovania a možnosť výberu gastrolístkov alebo peňazí priniesla otázky, čo je výhodnejšie pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Komu sa oplatí ponechať si stravné lístky? Ako sa zmení živnostníkom započítavanie výdavkov na stravné?

Mikrodaňovník: Podnikatelia s menšími príjmami môžu získať výhody

Dane 8.3.2021 Michaela Struhárová
Od 1. januára 2021 vstupuje novelou zákona o dani z príjmov do platnosti nový pojem - mikrodaňovník. Kto sa považuje za mikrodaňovníka a aké výhody z toho vyplývajú?

8 najdôležitejších zmien v Zákonníku práce od 1.3.2021 a neskôr

Tipy 4.3.2021 Michaela Struhárová
Novela Zákonníka práce priniesla od marca 2021 niekoľko dôležitých zmien. Najviac diskutovaná je možnosť výberu zabezpečovania stravovania zamestnancov. Novela tiež jasnejšie definuje podmienky domáckej práce (home office) a telepráce.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči jeho zamestnancom

Mzdy 19.2.2021 Michaela Struhárová
Dôležitou súčasťou mzdového účtovníctva sú pracovno-právne vzťahy, ktoré vyplývajú firmám pri zamestnávaní. Pozrite si prehľad povinností, ktoré má zamestnávateľ pred uzatvorením zmluvy, pri nástupe a počas trvania pracovného pomeru.

Brexit z daňového pohľadu - nové pravidlá pre obchodovanie od 1.1.2021

Dane 17.2.2021 Michaela Struhárová
Po skončení prechodného obdobia už Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívne stratilo postavenie členského štátu EÚ a vystupuje ako tretí štát. Aké zmeny v daňovej oblasti so sebou Brexit prináša a koho sa najviac dotknú?

Jednoduché účtovníctvo - užitočné základy

Účtovníctvo 10.2.2021 Michaela Struhárová
Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, jedným zo spôsobov je vedenie jednoduchého účtovníctva. V článku sa pozrieme na to, kto má povinnosť a komu sa oplatí účtovať v jednoduchom účtovníctve, aké účtovné knihy sa používajú a ako sa pripravuje účtovná závierka.

Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania v 4 krokoch

Účtovníctvo 30.1.2021 Michaela Struhárová
Na čo v účtovníctve slúži a z akých krokov pozostáva inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Online kurzy: Odpovedáme na najčastejšie otázky

Tipy 20.1.2021 Michaela Struhárová
Online kurzy účtovníctva, miezd a daní získavajú rovnako pozitívne recenzie ako prezenčné. Vstúpte do našich virtuálnych učební a vzdelávajte sa pohodlne doma. Ako sa prihlásite a ako online kurz prebieha?

Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2021

Mzdy 28.12.2020 Michaela Struhárová
Aj v roku 2021 sa zmení výška čistej mzdy. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane znamená, že vám pri nezmenenej hrubej mzde príde na účet o niekoľko eur viac. Pozrite si mzdové veličiny na rok 2021 aj s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca.

Splatnosť odložených sociálnych odvodov sa posúva na koniec júna 2021

Tipy 14.12.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila návrh ministerstva práce, aby odľahčila živnostníkov a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku pandémie.

10 najčastejších chýb, ktoré robia spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov

Tipy 10.11.2020 Michaela Struhárová
Nové pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR, nadobudli účinnosť už 25. mája 2018, no ešte aj dnes, dva a pol roka po tomto dátume, majú niektoré firmy s implementáciou problém.

Rozdiely medzi účtovníctvom neziskových organizácií a podnikateľských subjektov

Účtovníctvo 19.10.2020 Michaela Struhárová
Neziskové organizácie sú účtovné jednotky, ktoré sa nezakladajú za účelom zisku, čo je hlavný rozdiel v porovnaní s podnikateľskými subjektami. Aj vedenie účtovníctva má preto isté špecifiká a rozdielne postupy účtovania.

Nová podpora od štátu Prvá pomoc +: Vyššie príspevky na udržanie zamestnanosti, príplatky zdravotníkom

Tipy 14.10.2020 Michaela Struhárová
Vláda prichádza s novou formou pomoci a navyšuje príspevky, ktoré poskytovala počas prvej vlny pandémie. Ako sa zmení výška príspevkov a ako o ne požiadať?

Mimoriadna situácia skončila, nezabudnite na termíny daňových povinností

Dane 1.10.2020 Michaela Struhárová
Mimoriadna situácia pre daňové účely skončila 30. septembra 2020 a daňovníkom preto prestávajú platiť výnimky, ktoré vláda prijala na začiatku pandémie. Aké daňové a odvodové povinnosti musia daňovníci v súvislosti s koncom mimoriadnej situácie splniť?

Novela zákona o dani z príjmov 2021 a 2022

Dane 30.9.2020 Michaela Struhárová
Prečítajte si prehľad zmien, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od januára 2021 a januára 2022.

Vládna novela zákona o DPH putuje do parlamentu. Od roku 2021 prinesie veľa zmien

Dane 17.9.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR.

Od januára 2021 porastie minimálna mzda na 623 eur

Mzdy 27.8.2020 Michaela Struhárová
Vláda definitívne schválila novú výšku minimálnej mzdy na rok 2021. Aké veličiny ovplyvní a ako sa zmenia príplatky za prácu?

Nárok zamestnanca na stravné lístky počas home office

Účtovníctvo 18.8.2020 Michaela Struhárová
Kvôli okolnostiam, ktorým v posledných týždňoch čelíme, sa množstvo kancelárii vyprázdnilo a zamestnanci sa presunuli do home office. To, čo bolo kedysi považované za firemný benefit je zrazu bežné. Vo firmách tak vznikla dilema, či zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravy aj keď sú doma.

Odvody SZČO: Ako ovplyvní koronavírus novú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Mzdy 22.7.2020 Michaela Struhárová
Posunuté lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii využilo veľa živnostníkov, preto je namieste otázka, k akému dátumu začnú platiť upravené výšky odvodov, resp. sa im zruší povinnosť odvody platiť. Dokedy má zdravotná poisťovňa povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov?

14 zásadných zmien, ktoré zavádza podnikateľské kilečko

Tipy 14.7.2020 Michaela Struhárová
114 opatrení, na ktorých s Ministerstvom hospodárstva spolupracovalo niekoľko ďalších ministerstiev, má zásadným spôsobom pomôcť podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Vybrali sme niekoľko dôležitých zmien, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a zamestnávania.

Rastie vám počet pohľadávok? Ako na neuhradené faktúry

Tipy 29.6.2020 Michaela Struhárová
Platobná disciplína podnikov a podnikateľov na Slovensku z dlhodobého hľadiska veľmi nízka, čoho výsledkom je vysoký podiel pohľadávok, t.j. neuhradených faktúr v účtovníctve.

Životné minimum sa od júla zvyšuje o 2,2 %. Ktoré príspevky a dávky ovplyvní?

Tipy 22.6.2020 Michaela Struhárová
Výška životného minima sa nedotýka iba nízkopríjmových skupín. Od životného minima sa odvodzujú ďalšie dávky a príspevky, ktoré sa zvýšia od júla 2020 a januára 2021.

Potrebujete zlikvidovať s.r.o.? Nečakajte, od 1.10.2020 to bude zložitejšie a drahšie

16.6.2020 Michaela Struhárová
Novela zákona, ktorú minulý rok schválil parlament, zmení proces likvidácie spoločností s ručením obmedzeným. Ak potrebujete zlikvidovať firmu, dlhšie nečakajte. Bude to drahšie a zdĺhavejšie.

Minimálna mzda 2021: Bude jej výška až 656 eur?

Mzdy 10.6.2020 Michaela Struhárová
Za minimálnu mzdu pracuje na Slovensku vyše 120-tisíc ľudí. V týchto dňoch plynie zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov čas, kedy sa majú dohodnúť, aká bude výška minimálnej mzdy na rok 2021. Ak zhodu nenájdu, uplatní sa postup podľa novely zákona, ktorú stihla prijať bývalá vláda.

Pri poklese tržieb je možný odklad platenia poistného aj za máj

Mzdy 21.5.2020 Michaela Struhárová
Z rokovania vlády 20. mája 2020 prišla dobrá správa pre zamestnávateľov a SZČO.

Príspevky od štátu na pomoc počas koronakrízy sa nebudú zdaňovať

Dane 21.5.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila doplnenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o výnimku, vďaka ktorej sa príspevky na pomoc podnikateľom z projektu “Prvá pomoc” nebudú zdaňovať.

Zmeny v príspevkoch pre podnikateľov v rámci projektu “Prvá pomoc”

Tipy 20.5.2020 Michaela Struhárová
Od 14.5., resp. 17.5. nastalo v pravidlách na poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO niekoľko dôležitých zmien.

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov počas pandémie

Dane 8.5.2020 Michaela Struhárová
Odklad platby preddavkov na daň z príjmov upravuje novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti alebo “ lex korona“ s účinnosťou od 25.4.2020.

Opatrenia na pomoc zamestnancom, firmám a SZČO počas koronakrízy: Ako si uplatniť nárok?

Tipy 4.5.2020 Michaela Struhárová
Zatvorené prevádzky, výpadok príjmov a zamestnanci nedobrovoľne doma. Vláda zareagovala na prijatím prvých siedmich opatrení, aby zmiernila dopady, ktoré spôsobuje súčasná pandémia koronavírusu. Ako sa k pomoci od štátu dostanete?

3 spôsoby, ako zvýšite svoju hodnotu na trhu práce

Tipy 29.4.2020 Michaela Struhárová
Buďte aktívny, pracujte na osobnom rozvoji, vzdelávajte sa, pretože trh práce sa neustále vyvíja. Pozrite sa, ako môžete zvýšiť svoju šancu nájsť si lepšiu prácu.

Aké máte možnosti pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa?

Tipy 9.4.2020 Michaela Struhárová
V praxi sa môžu vyskytnúť rôzne situácie, keď je zamestnávateľ nútený pristúpiť k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancom. Na rozdiel od zamestnanca, sú dôvody umožňujúce skončenie pracovného pomeru pre zamestnávateľa striktnejšie. Musí sa presne riadiť ustanoveniami Zákonníka práce a pracovný pomer skončiť výlučne spôsobmi uvedenými v tomto zákone.

Naučte sa základy účtovníctva úplne zadarmo

Účtovníctvo 1.4.2020 Michaela Struhárová
Agentúra Jaspis ponúka zadarmo kurz Základy účtovníctva, ktorý vás pripraví na kurzy podvojného účtovníctva alebo jednoduchého účtovníctva, kde je už vhodné ovládať niektoré pojmy a súvislosti.

Daňové povinnosti v čase koronavírusu: Zmeny, o ktorých by ste mali vedieť

Dane 24.3.2020 Michaela Struhárová
Koronavírus si vyžiadal rozsiahle opatrenia, ktoré ovplyvnili všetky oblasti našich životov. Opatrenia zasiahli podnikateľov práve v čase platenia daní, čo pre nútené zatvorenie prevádzok mnohým komplikuje ich existenciu.

Nemáte peniaze na zaplatenie daní? Môžete ich aj splácať

Dane 16.3.2020 Michaela Struhárová
Marcová povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň už klope na dvere. Niektorí podnikatelia však bojujú s problémom nedostatku financií. Aké máte možnosti, ak vám nezostali peniaze na zaplatenie daní?

Autorský zákon a zdaňovanie príjmov autorov

Dane 27.2.2020 Michaela Struhárová
Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon je základným predpisom v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorý je zameraný na ochranu autorských práv a ktorý upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela.

Porovnávame individuálny a skupinový kurz: Neurobte pri výbere krok vedľa

Účtovníctvo 10.2.2020 Michaela Struhárová
V dnešnej dobe sa stále snažíme držať krok s novými trendmi a vzdelávať sa v nových oblastiach je samozrejmosťou. Ak ste si už vybrali oblasť, v ktorej sa chcete vzdelávať a získať hlbšie vedomosti, ďalší krok je určiť si formu, akou sa vzdelávať.

Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

23.1.2020 Michaela Struhárová
Daňovníci sa pri vypĺňaní daňového priznania každoročne dopúšťajú chýb. V rámci lehoty na podanie do 31. januára je možné ešte chyby opraviť podaním opravného daňového priznania. Tie najčastejšie sme zhrnuli v článku.

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel od 2020

Dane 14.1.2020 Michaela Struhárová
V dôsledku novely zákona o cestnej premávke dochádza od 1. januára 2020 k zmene zákona o dani z motorových vozidiel. Novela uvedeného zákona sa dotkla ustanovení o predmete dane, o predpokladanej dani, o vzniku a zániku daňovej povinnosti.

Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2020

Mzdy 16.12.2019 Michaela Struhárová
Čistá mzda zamestnanca sa oproti roku 2019 zmení. Od roku 2020 sa menia výšky veličín, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu. Asi najzásadnejšou zmenou je vyššia nezdaniteľná časť základu dane. Mzdové veličiny na rok 2020 spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca nájdete v článku.

7 tipov, ako nájsť motiváciu učiť sa nové zručnosti aj v dospelosti

Tipy 2.12.2019 Michaela Struhárová
Človek sa učí celý svoj život. Kým počas dospievania chodíme do školy a prijímame veľké množstvo nových informácií, v dospelosti sa to často mení. Len málokto z nás otvorí knihu a učí sa nové veci alebo zručnosti. Niektorým sa nechce, iní zas nemajú dostatok motivácie, alebo majú príliš veľa iných povinností, ktoré majú prioritu.

eKasu čakajú od januára 2020 zmeny

Dane 27.11.2019 Michaela Struhárová
Povinnosť používať eKasu majú od 1.7.2019 všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby. eKasa sa od januára 2020 dočká niekoľkých zmien.

Od januára môžu rodičia využiť športové poukazy pre deti

Tipy 19.11.2019 Michaela Struhárová
Nielen rekreačný poukaz, ale aj príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa budú môcť využiť zamestnanci od roku 2020.

Daňové zaťaženie sa od roku 2020 zníži. O koľko zaplatíte menej?

Dane 30.10.2019 Michaela Struhárová
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dlho očakávanú novelu zákona dani z príjmov, ktorá so sebou prináša mnohé významné zmeny, ktorých účinnosť nastane od 1. 1. 2020.

Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaňovanie

Dane 16.10.2019 Michaela Struhárová
Rozlišovanie príjmov na aktívne a pasívne je dôležité z daňového hľadiska a odvodovej povinnosti.

Minimálna mzda 2020 - jej výška, výpočet a veličiny, ktoré ovplyvňuje

Mzdy 30.9.2019 Michaela Struhárová
Vláda navrhuje upraviť výšku minimálnej mzdy na 580 eur, čo je najvyššie zvýšenie za posledných 17 rokov.

Triedenie účtovných jednotiek: Mikro, malá a veľká účtovná jednotka

24.9.2019 Michaela Struhárová
Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť v zmysle § 2 ods. 5 Zákona o účtovníctve sa zatriediť do veľkostných skupín podľa splnenia jednotlivých kritérií.

Slovensko je na chvoste štúdie o platobnej disciplíne. Čo s vašimi pohľadávkami?

Účtovníctvo 28.8.2019 Michaela Struhárová
Neuhradené záväzky značným spôsobom zasahujú do bežného fungovania firmy a dokážu spôsobiť veľké, často až existenčné problémy. Aká je situácia v Európe a na Slovensku a ako neuhradené záväzky ovplyvňujú základ dane?

Aké zmeny prináša návrh novely zákona o účtovníctve 2020?

Účtovníctvo 23.8.2019 Michaela Struhárová
Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Finančná analýza podniku zistí finančné zdravie firmy

Účtovníctvo 12.8.2019 Michaela Struhárová
Úspešnosť podnikania sa odzrkadľuje vo finančnej situácii podniku. Finančná analýza slúži na zhodnotenie súčasnej finančnej situácie podniku a jej následného vývoja. Hlavným zámerom je oboznámenie sa s finančným zdravím subjektu, identifikácia silných a slabých stránok a poskytnutie nápravných opatrení na ich odstránenie. Získané výsledky používa hlavne vedenie podniku na finančné riadenie, preskúmanie výkonnosti spoločnosti a rozhodovanie o jej ďalšom vývoji.

Padajú prvé pokuty za nepoužívanie eKasa. Spĺňate všetky povinnosti?

Dane 8.8.2019 Michaela Struhárová
Projekt finančnej správy eKasa má zabrániť daňovým únikom. Elektronické registračné pokladnice nových prevádzok sa do systému zapoja od 1. apríla. Podnikatelia s existujúcimi prevádzkami sa museli do systému zapojiť od 1. júla, no kvôli nedostatku pokladníc parlament schválil prechodné obdobie do januára 2020.

Aké odvody budú SZČO platiť od júla? Sociálna poisťovňa oznamuje novú výšku

24.7.2019 Michaela Struhárová
Júl je pre SZČO každoročne mesiacom, kedy Sociálna poisťovňa posudzuje povinnosť platiť sociálne odvody, alebo sa mení ich výška. Aké odvody budú platiť živnostníci od 1.7.2019, resp. 1.10.2019?

Nové životné minimum: Dlžníkom s exekúciami zostane viac peňazí

19.7.2019 Michaela Struhárová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo nariadenie o úprave súm životného minima č. 183/2019, ktorým sa od 1. júla 2019 zvyšuje základná suma, na ktorú nesmie exekútor siahnuť. Ľuďom s exekúciami tak zostane na účte viac peňazí, nakoľko zo mzdy alebo príjmu sa im vykonajú nižšie exekučné zrážky.

Výdavky na reprezentáciu a reklamu z pohľadu daní

1.7.2019 Michaela Struhárová
Výdavkami na reklamu a reprezentáciu zabezpečujú firmy podporu predaja a propagáciu svojich výrobkov a rovnako tiež budovanie imidžu a dobrých vzťahov so svojimi obchodnými partnermi. Bez reklamy je takmer nemožné obstáť v súčasnom konkurenčnom prostredí. Podnikateľské subjekty vynakladajú nemalé finančné prostriedky s cieľom vyvolať záujem kupujúcich o ich výrobky, tovary či služby.

Od 1.7.2019 sa zvyšuje životné minimum

27.6.2019 Michaela Struhárová
Životné minimum bude od júla 2019 o 2,5%, čo ovplyvní aj príspevky naviazané na hodnotu životného minima. Zvýši sa napríklad aj daňový bonus, rodičovský príspevok či prídavok na dieťa.

Od júla 2019 je účinná krátka novela zákona o dani z príjmov

18.6.2019 Michaela Struhárová
Novela zákona o vysokých školách zavádza nový paragraf - podnikové štipendium. Mení a dopĺňa sa ňou aj zákon o dani z príjmov, ktorý oslobodzuje podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl od dane z príjmov.

Aké zmeny obsahuje návrh nového zákona o dani z príjmov pre rok 2020?

22.5.2019 Michaela Struhárová
Ministerstvo financií pripravuje nový zákon o dani z príjmov, ktorý by mal začať platiť od 1. januára 2020. Predložený návrh novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov prináša významné zmeny.

Novela Zákonníka práce: vyššie príplatky za prácu cez víkend a v noci od mája 2019

Mzdy 16.5.2019 Martina Švaňová
Od 1.5.2018 novela Zákonníka práce zaviedla do praxe povinné vyplácanie nových mzdových zvýhodnení za prácu cez víkendy a tiež navýšenie príplatkov za prácu vo sviatok a v noci, čo zaiste pocítil na výplate nie jeden zamestnanec pracujúci napr. v obchode, vo výrobe, či v gastro prevádzke. Druhá fáza zvyšovania je účinná od 1.5.2019.

Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu

3.5.2019 Martina Švaňová
Čas beží neúprosne, my sa ani nenazdáme a leto nám pomaly zaklope na dvere. S týmto obdobím sa nám spája nielen mnoho príjemných chvíľ strávených plánovaním letnej dovolenky, ale, okrem iného, aj s príjemnou správou pre všetkých, ktorým sa zamestnávateľ rozhodne v tomto roku prispieť na dovolenku v podobe tzv. peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len “13. plat”).

Neviete si rady s náročným účtovným problémom? Pomôžu naši lektori

25.4.2019 Michaela Struhárová
Keď nepomôžu ostatní kolegovia z odboru, naši lektori, ktorí vedomosti odovzdávajú ďalej a najnovšie zákony a zmeny majú v malíčku, vám poradia.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v zahraničí

14.3.2019 Michaela Struhárová
Boli ste v roku 2018 zamestnaný v zahraničí? Pozrite si návod, ako správne uviesť v daňovom priznaní príjmy zo zahraničia.

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019?

11.12.2018 Michaela Struhárová
Aké sú zmeny vo výpočte čistej mzdy zamestnanca oproti minulému roku? Aká bude nová minimálna mzda za rok 2019? Odpovede na tieto otázky spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca si uvedieme v článku.

Čo si premyslieť skôr, než dáte výpoveď

3.12.2018 Michaela Struhárová
Zmena zamestnania je prirodzenou súčasťou života. Vždy však dôkladne zvážte všetky pre a proti predtým, než k ukončeniu pracovného pomeru pristúpite.

Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

29.11.2018 Michaela Struhárová
Vláda 26.9.2018 schválila novelu zákona o DPH, ktorá by mala prinesiesť viaceré zmeny. Ak novelu schváli parlament, od 1.1.2019 nás čaká niekoľko zmien.

Takmer polovica Slovákov by menila prácu

23.9.2018 Michaela Struhárová
Slováci sú vo svojich zamestnaniach nespokojní. Z exkluzívneho prieskumu kandidátskych preferencií, vykonaného spoločnosťou Grafton Slovakia vyplýva, že takmer polovica zo zamestnaných (45,91%) uvažuje o zmene práce.

Elektronická a virtuálna registračná pokladnica

30.8.2018 Michaela Struhárová
Od 1.1.2018 platí novela zákona o ERP. Kto má povinnosť elektronickú registračnú pokladnicu používať a kto ju používať nemusí? Aké novinky chystá finančná správa?

Tuzemské samozdanenie v roku 2018

2.8.2018 Michaela Struhárová
Čo je to tuzemské samozdanenie a na aké tovary a služby sa vzťahuje?

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018

21.5.2018 Michaela Struhárová
Výška hrubej mzdy určenej v pracovnej zmluve a suma čistej mzdy, ktorá je vyplácaná zamestnancovi, nie je väčšinou rovnaká. Hrubá mzda predstavuje príjem zamestnanca zo závislej činnosti v danom kalendárnom mesiaci. Vyplatená čistá mzda je upravená o povinné zrážky a preddavok na daň z príjmov.

Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?

Mzdy 2.5.2018 Michaela Struhárová
Od 1.5.2018 nadobúda účinnosť novela Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila vo februári 2018. Či ste zamestnanec, alebo vediete mzdové účtovníctvo, toto sú najdôležitejšie zmeny, o ktorých treba vedieť.

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017 -tlačivo typ A

10.3.2018 Michaela Struhárová
Praktický návod vás prevedie jednotlivými krokmi a pomôže vám vyplniť daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

9 faktov k daňovým priznaniam za rok 2017

27.2.2018 Michaela Struhárová
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 sa s blížiacim termínom skloňuje čoraz viac. Ak vás povinnosť podať daňové priznanie ešte len čaká, pozrite si sumár dôležitých informácii, ktoré by ste mali o daňových priznaniach vedieť.

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

24.1.2018 Michaela Struhárová
Príchod nového roka už tradične prináša pre podnikateľov, ktorí využívajú svoje auto v podnikaní prvú daňovú povinnosť. Do 31. januára je potrebné podať daňové priznanie a uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2017. Finančná správa prišla s novinkou - daňovníci si nájdu vo svojej osobnej zóne predvyplnené daňové priznanie, ktorého cieľom je znížiť chybovosť.

Základné funkcie v Exceli pre účtovníkov

21.12.2017 Michaela Struhárová
Program Excel je nabitý funkciami a často nás prekvapí tým, čo všetko dokáže. Účtovníkom dokáže ušetriť kopec hodín práce a vytvoriť si jednoduché a prehľadné evidencie pre každú firmu či podnikateľa, ktorého účtovníctvo spracovávajú.

Pracovný pohovor na pozíciu účtovník: ako sa pripraviť?

Tipy 29.11.2017 Michaela Struhárová
Poctivá príprava na pohovor je základom úspechu. Dnes sa však nebudeme venovať všeobecným otázkam, ktoré personalisti zvyknú uchádzačom klásť. Keďže účtovníctvo a dane sa riadia konkrétnymi zákonmi, firma si vie pomocou jednoduchých príkladov overiť, ako dôkladne sa v problematike orientujete.

Zmeny v daniach a správe daní od 1.1.2018

15.11.2017 Michaela Struhárová
Okrem zmien v zákone o účtovníctve schválil parlament aj novelu zákona o správe daní a na schválenie čakajú aj predložené vládne návrhy zákona o dani z príjmov a DPH. Aké zmeny a novinky novely zákonov od 1. januára 2018 prinesú?

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

2.11.2017 Michaela Struhárová
Novelou Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorú ako vládny návrh schválil 11.10.2017 aj parlament, vstupujú od 1. januára 2018 do platnosti viaceré zmeny. Najzásadnejšie zmeny sú zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve a zmena doby archivácie účtovných dokumentov z pôvodných 5 rokov na 10 rokov. Podrobnejšie sme sa na dôležité zmeny pozreli v článku.

Rozbiehate kariéru v personalistike?

Tipy 16.8.2017 Michaela Struhárová
Náš nový kurz Základy personalistiky vás prevedie všetkým, čo vás môže stretnúť od prijímania zamestnancov až po ukončenie pracovného pomeru.

Ako vypracovať podnikateľský plán?

29.6.2017 Michaela Struhárová
Ak vám napadlo, že podnikateľský plán je len administratívna zbytočnosť, presvedčíme vás o opaku. Tento užitočný nástroj totiž nie je len povinnou jazdou pri žiadosti o finančný príspevok. Správne pripravený podnikateľský plán bude vaším zrkadlom pri plnení biznis cieľov.

Kurz podvojného účtovníctva

7.9.2016 Michaela Struhárová
Kurz podvojného účtovníctva organizovaný Agentúrou JASPIS v dĺžke 80 vyučovacích hodín je zostavený tak, aby účastníkov dôsledne pripravil pre prax.
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.