Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Daňové zaťaženie sa od roku 2020 zníži. O koľko zaplatíte menej?

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dlho očakávanú novelu zákona dani z príjmov, ktorá so sebou prináša mnohé významné zmeny, ktorých účinnosť nastane od 1. 1. 2020.

nižšie daňové zaťaženie a vyššia nezdaniteľná časť

Novela zákona o dani z príjmov má však na svedomí dve veľmi dôležité zmeny, a to:

Znížená sadzba dane z 21 % na 15%

Najvýraznejšia zmena, ktorú so sebou novela zákona o dani z príjmov prináša je zníženie sadzby dane z pôvodných 21% na 15%. Uvedená zmena v podobe zníženia sadzby dane z príjmov však bude platiť len pre tie právnické osoby a podnikateľské subjekty ktoré majú obrat do 100 000 eur.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) sa od roku 2020 zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Z uvedeného vyplýva, že suma NČZD na daňovníka sa (pri súčasnej výške sumy životného minima 210,20 eur mesačne) zvýši zo súčasných 3 937,35 eur na 4 414,20 eur ročne.

nižšie daňové zaťaženie a vyššia nezdaniteľná časť

Aké dopady budú mať uvedené zmeny na výšku čistého príjmu zamestnanca a aký dopad bude mať uvedená novela na živnostníkov? Ukážeme si na ilustračných prepočtoch. 

Porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 s rokom 2019

Pani Jana má u svojho zamestnávateľa dohodnutú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1000 €, pričom má so svojim zamestnávateľom podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pani Jana je slobodná a bezdetná. Aká bola jej čistá mzda v roku 2019 a ako sa zmení je jej čistá mzda v roku 2020?

Položky mzdy 

2019

2020

Hrubá mzda

1 000,00 eur

1 000,00 eur

Poistenie platené zamestnancom (13,4%)

134,00 eur

134,00 eur

Čiastkový ZD

866,00 eur

866,00 eur

NČZD mesačná

328,12 eur

367,85 eur

Zdaniteľná mzda zamestnanca

537,88 eur

498,15 eur

Preddavok na daň z príjmov (19 %)

102,20 eur

94,65 eur

Čistá mzda zamestnanca

763,80 eur

771,35 eur

Z uvedeného výpočtu čistej mzdy je vidno, že vplyvom zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa zvýšila čistá mzda pani Jany o 7,55 eur. 

Porovnanie príjmu živnostníka v roku 2019 a 2020 pri uplatnení paušálnych výdavkov

Pán Ján je živnostník, a dosahuje príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, pričom spĺňa všetky podmienky na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Pán Ján dosiahol príjmy výške 20 000 eur a počas roka zaplatil poistné v sume 3 500 eur.

Aký bude mať dopad zníženie sadzby dane a zmena NČZD na príjem a daňovú povinnosť daňovníka v roku 2020 oproti roku 2019?

Položky

2019

2020

Zdaniteľné príjmy

20 000,00 eur

20 000,00 eur

Paušálne výdavky

12 000,00 eur

12 000,00 eur

Odvody

3 500,00 eur

3 500,00 eur

Čiastkový základ dane

4 500,00 eur

4 500,00 eur

NČZD

3 937,35 eur

4 414,20 eur

Základ dane

562,65 eur

85,80 eur

Daň 19% (15% v roku 2020)

106,90 eur

12,87 eur

Z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti dane bude tak daňovník vyčíslovať daňovú povinnosť z nižšieho základu dane pričom aj výška daňovej povinnosti sa zníži.

Akú časť z príjmov odkrojí zaplatená daň? 

nižšia daň z príjmu a vyššia nezdaniteľná časť základu dane

Tu je dôležité spomenúť, že v prípade takéhoto zvýhodnenia živnostníkov sa postupne zatraktívňuje práca na živnosť na úkor pracovného pomeru. V konečnom dôsledku, po aplikovaní všetkých zvýhodnení je čistý príjem živnostníka vyšší ako čistý príjem zamestnanca pracujúceho na trvalý pracovný úväzok.

publikované: 30. 10. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.