Daňové zaťaženie sa od roku 2020 zníži. O koľko zaplatíte menej?

Dane 30.10.2019 Michaela Struhárová
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dlho očakávanú novelu zákona dani z príjmov, ktorá so sebou prináša mnohé významné zmeny, ktorých účinnosť nastane od 1. 1. 2020.
nižšie daňové zaťaženie a vyššia nezdaniteľná časť

Novela zákona o dani z príjmov má však na svedomí dve veľmi dôležité zmeny, a to:

Znížená sadzba dane z 21 % na 15 %

Najvýraznejšia zmena, ktorú so sebou novela zákona o dani z príjmov prináša je zníženie sadzby dane z pôvodných 21% na 15%. Uvedená zmena v podobe zníženia sadzby dane z príjmov však bude platiť len pre tie právnické osoby a podnikateľské subjekty ktoré majú obrat do 100 000 eur.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) sa od roku 2020 zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Z uvedeného vyplýva, že suma NČZD na daňovníka sa (pri súčasnej výške sumy životného minima 210,20 eur mesačne) zvýši zo súčasných 3 937,35 eur na 4 414,20 eur ročne.

nižšie daňové zaťaženie a vyššia nezdaniteľná časť

Aké dopady budú mať uvedené zmeny na výšku čistého príjmu zamestnanca a aký dopad bude mať uvedená novela na živnostníkov? Ukážeme si na ilustračných prepočtoch. 

Porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 s rokom 2019

Pani Jana má u svojho zamestnávateľa dohodnutú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1000 €, pričom má so svojim zamestnávateľom podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pani Jana je slobodná a bezdetná. Aká bola jej čistá mzda v roku 2019 a ako sa zmení je jej čistá mzda v roku 2020?

Položky mzdy 20192020
Hrubá mzda1 000,00 eur1 000,00 eur
Poistenie platené zamestnancom (13,4%)134,00 eur134,00 eur
Čiastkový ZD866,00 eur866,00 eur
NČZD mesačná328,12 eur367,85 eur
Zdaniteľná mzda zamestnanca537,88 eur498,15 eur
Preddavok na daň z príjmov (19 %)102,20 eur94,65 eur
Čistá mzda zamestnanca763,80 eur771,35 eur

Z uvedeného výpočtu čistej mzdy je vidno, že vplyvom zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa zvýšila čistá mzda pani Jany o 7,55 eur. 

Porovnanie príjmu živnostníka v roku 2019 a 2020 pri uplatnení paušálnych výdavkov

Pán Ján je živnostník, a dosahuje príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, pričom spĺňa všetky podmienky na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Pán Ján dosiahol príjmy výške 20 000 eur a počas roka zaplatil poistné v sume 3 500 eur.

Aký bude mať dopad zníženie sadzby dane a zmena NČZD na príjem a daňovú povinnosť daňovníka v roku 2020 oproti roku 2019?

Položky20192020
Zdaniteľné príjmy20 000,00 eur20 000,00 eur
Paušálne výdavky12 000,00 eur12 000,00 eur
Odvody3 500,00 eur3 500,00 eur
Čiastkový základ dane4 500,00 eur4 500,00 eur
NČZD3 937,35 eur4 414,20 eur
Základ dane562,65 eur85,80 eur
Daň 19% (15% v roku 2020)106,90 eur12,87 eur

Z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti dane bude tak daňovník vyčíslovať daňovú povinnosť z nižšieho základu dane pričom aj výška daňovej povinnosti sa zníži.

Akú časť z príjmov odkrojí zaplatená daň? 

nižšia daň z príjmu a vyššia nezdaniteľná časť základu dane

Tu je dôležité spomenúť, že v prípade takéhoto zvýhodnenia živnostníkov sa postupne zatraktívňuje práca na živnosť na úkor pracovného pomeru. V konečnom dôsledku, po aplikovaní všetkých zvýhodnení je čistý príjem živnostníka vyšší ako čistý príjem zamestnanca pracujúceho na trvalý pracovný úväzok.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.