Minimálna mzda má od januára 2024 výšku 750 eur, zmení sa aj výška príplatkov

Mzdy 8.1.2024 Michaela Struhárová
Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli minimálnej mzde na rok 2024 vo výške 750 eur. Ako sa zmení výška príplatkov a ďalšie veličiny, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu?
minimálna mzda 2023

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024

Spôsob určenia minimálnej mzdy upravuje § 7 a § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tak ako každý rok je 15. júl hraničným termínom pre zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá vstúpi do platnosti od januára nasledujúceho roka.

Zástupcovia zamestnávateľov i zamestnancov sa dohodli na výške minimálnej mzdy nad rámec sumy ako zákonom stanovuje automat. Od 1.1.2024 vstupuje do platnosti minimálna mzda vo výške 750 eur. 

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, minimálna mzda by sa určila ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2022. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla hodnotu 1 304 eur, a teda výška minimálnej mzdy určenej automatom by bola 743,28 eur. 

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024

Zvýši sa aj minimálna hodinová mzda, ktorá bude od 1.1.2024 vo výške 4,310 eur/hod. pre zamestnanca v pracovnom pomere alebo na dohodu, ktorý má 40-hodinový pracovný čas. 

Minimálna hodinová mzda v roku 2024 tak v porovnaní s rokom 2023, keď bola vo výške 4,023 eur/hod., porastie o 0,287 eur/hod.

 20242023Rozdiel
Výška minimálnej mzdy750 €700 €+ 50 €
Výška hodinovej minimálnej mzdy4,310 €4,023 €+ 0,287 €

Minimálna mesačná mzda v roku 2024 podľa koeficientu náročnosti práce

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa koeficientu náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu. Na jej výpočet slúži vzorec, ktorý ustanovuje § 120 ods. 4 Zákonníka práce

(suma mesačnej minimálnej mzdy 2024 - suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020) + suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy

Príklad výpočtu pre 2. stupeň náročnosti

Základom pre výpočet je mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020, ktorá je 580 eur: (750 - 580) + 580 x 1,2 = 866 eur.

StupeňKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mzda od 1.1.2024Minimálna mzda od 1.1.2023
11,0750 €700 €
21,2866 €816 €
31,4982 €931 €
41,61098 €1 048 €
51,81 214 €1 164 €
62,01 330 €1 280 €

Vyššia hodinová minimálna mzda a príplatky pre zamestnancov

Od roku 2021 príplatky neboli naviazané na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovoval ich Zákonník práce pevnou sumou. Od 1.6.2023 sa príplatky znovu naviazali na výšku minimálnej mzdy (viď. tabuľka)

Sumy príplatkov a situácií, kedy je možné dohodnúť zníženú sumu príplatku, určujú znenia § 122 až § 124 Zákonníka práce a § 96 Zákonníka práce.

Príplatok k mzde (súčasný prepočet %)Suma príplatku (za hodinu) - od 1.1.2024
zvýhodnenie za prácu v noci - nerizikový typ40 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 1,724 eur/hod.)/znížená suma 35 % minimálnej mzdy (najmenej 1,5085 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v noci - rizikový typ50 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 2,155 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v sobotu50 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 2,155 eur/hod.)/znížená suma 45 % minimálnej mzdy (najmenej 1,9395 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v nedeľu100 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 4,310 eur/hod.)/znížená suma 90 % minimálnej mzdy (najmenej 3,879 eur/hod.)
náhrada mzdy za sviatok mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % zo sumy priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu nadčas - nerizikový typ mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu nadčas - rizikový typ mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku
kompenzácia za sťažený výkon práce20 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,862 eur/hod.)
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti - na pracoviskunajmenej v sume minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2024 = 4,310 €
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti - mimo pracoviska20 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,862 eur/hod.)

Chcete zistiť aká je výška Vašej čistej mzdy? Vyskúšajte našu mzdovú kalkulačku

Minimálna mzda, odmeňovanie a ďalšie oblasti mzdovej agendy sú súčasťou akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika. Prihláste sa na online termín, alebo k nám príďte na kurz osobne.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.