Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné u zamestnancov a SZČO od 1.1.2024

Mzdy 29.1.2024 Michaela Struhárová
Ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, ktoré platia od 1. januára 2024, priniesli zmeny u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva.
Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné

 

Od 1. januára 2024 bude mať zamestnanec a SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom:

Vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok, ako by inak trval nárok na materské.

Zamestnanci a SZČO, ktorým sa vyplácalo materské k 31. decembru 2023 a materské sa im bude vyplácať aj po tomto dátume, automaticky budú mať od 1. januára vylúčenú povinnosť platiť poistné počas celého obdobia poberania materského.

Zamestnancom a SZČO, ktorí k 31. decembru 2023 mali vylúčenú povinnosť platiť poistné, pričom materské nepoberali a ani nebudú poberať od 1. januára 2024, bude trvať vylúčená povinnosť platiť poistné aj od 1. januára 2024 počas obdobia, v ktorom by im trval nárok na materské. V takomto prípade nie je potrebné Sociálnej poisťovni nič oznamovať, ani predkladať.

Zamestnanci a SZČO, ktorí k 31. decembru nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné z dôvodu, že čerpali rodičovskú dovolenku a ani nepoberali materské, nebudú povinný od 1. januára 2024 platiť poistné na sociálne poistenie za predpokladu, že predložia Sociálnej poisťovni žiadosť o materské, na základe ktorej im bude materské priznané od 1. januára 2024, alebo sa im materské k tomuto dátumu neprizná len z dôvodu nesplnenia podmienky 270 dní nemocenského poistenia.

V praxi to znamená, že o tieto dni sa znižuje počet dní vykazovaných vo výkazoch pre Sociálnu poisťovňu a za tieto dni sa znižuje vymeriavací základ. 

S vylúčením povinnosti platiť poistné však treba vedieť, že ak má poistenec v mesiaci nulový vymeriavací základ, dni trvania poistenia,

Prerušenia povinného poistenia zamestnanca a SZČO

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje od 1. januára 2024 aj prerušenie povinného poistenia. 

Zamestnancovi sa prerušuje povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku a v ktorom podľa vlastného vyhlásenia navykonnáva činnosť SZČO, ak tejto osobe neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.