Aké odvody budú SZČO platiť od júla? Sociálna poisťovňa oznamuje novú výšku

24.7.2019 Michaela Struhárová
Júl je pre SZČO každoročne mesiacom, kedy Sociálna poisťovňa posudzuje povinnosť platiť sociálne odvody, alebo sa mení ich výška. Aké odvody budú platiť živnostníci od 1.7.2019, resp. 1.10.2019?
odvody do sociálnej poisťovne 2019

Komu vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019?

Povinnosť platiť odvody závisí od výšky vašich príjmov za rok 2018. Sociálna poisťovňa podľa daňového priznania posudzuje, či váš príjem z podnikania prekročil hranicu na vznik odvodovej povinnosti alebo nie. 

Hranicu vzniku odvodovej povinnosti stanovuje § 138 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ako 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Jeho výška je platná vždy na obdobie kalendárneho roka. V roku 2019 (zdaňovacie obdobie 2018) je táto hranica vo výške na 5 724 €. 

odvody do sociálnej poisťovne 2019

Zdroj: www.pluska.sk

Dosiahli ste v roku 2018 príjem vyšší ako 5 724 € a podali ste daňové priznanie v riadnej lehote? V týchto dňoch by ste už mali mať v rukách oznámenie od Sociálnej poisťovne o povinnosti začať platiť sociálne odvody. Prvýkrát zaplatíte novú výšku odvodov do 8. augusta

Podľa tlačovej správy Sociálnej poisťovne, už od začiatku júla začala živnostníkom a ostatným SZČO zasielať oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky odvodovej povinnosti. V júli vznikla odvodová povinnosť takmer 24 000 živnostníkom. 

Tí, ktorí si odložili podanie daňového priznania za rok 2018 na jún, čaká prehodnotenie povinnosti platiť sociálne odvody k 1.10.2019. Sociálna poisťovňa na svojej stránke informovala, že oznámenia dostanú živnostníci do 21. októbra a novú výšku odvodov zaplatia prvýkrát do 8. novembra. 

odvody do sociálnej poisťovne 2019

Komu zanikne povinnosť platiť sociálne odvody alebo sa zmení ich výška od 1.7.2019, resp. 1.10.2019? 

Okrem vyššie spomenutého scenára, kedy vzniká nová povinnosť platiť odvody, môžu nastať tri ďalšie situácie: 

Aj v týchto prípadoch platí, že ak ste podali daňové priznanie za rok 2018 v riadnom termíne, posudzuje sa povinnosť k 1.7.2019. Ak ste si daňové priznanie odložili, povinnosť platiť odvody Sociálna poisťovňa posudzuje k 1.10.2019. 

Ako sa vypočíta výška odvodov do Sociálnej poisťovne? 

Ako sme spomenuli, základná veličina, ktorú Sociálna poisťovňa použije pre výpočet výšky odvodov je vymeriavací základ. 

Mesačný vymeriavací základ vypočítate podľa tohto vzorca: 

(základ dane z príjmov 2018 + odvody zaplatené do Sociálnej a zdravotnej poisťovne) /koeficiet 1,486 /12

Sadzby poistného, ktoré mesačne SZČO platí sú v týchto výškach: 

nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu

starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu

invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu 

rezervný fond solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu

Spolu je to 33,15%. 

Výška mesačných odvodov sa vypočíta podľa vzorca: 

Mesačný vymeriavací základ / 33,15%

Ak ste vypočítali nižšiu výšku odvodov než 158,11 €, budete platiť od júla, resp. od októbra 158,11 €. 

Naopak, ak výška odvodov presiahla maximálnu hranicu 2 213,75 €, od júla, resp. od októbra budete platiť 2 213,75 €. 

odvody do sociálnej poisťovne 2019

A čo odvody do zdravotnej poisťovne od júla? 

Na rozdiel od sociálneho poistenia, odvody do zdravotnej poisťovne ostávajú od júla alebo októbra nezmenené. Zdravotná poisťovňa vám v ročnom zúčtovaní poistenia oznámi novú výšku zdravotných odvodov, ktoré však začínate platiť až od januára 2020. 

Výpočet je podobný ako pri sociálnych odvodoch. Rovnako závisí od vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta tým istým vzorcom: (základ dane z príjmov 2018 + odvody zaplatené do Sociálnej a zdravotnej poisťovne) /koeficiet 1,486 /12

Odvody do zdravotnej poisťovne sú vo výške 14% z vymeriavacieho základu (pri zdravotnom postihnutí sú polovičné). Minimálna výška v roku 2019 je 66,78 € (pri zdravotnom postihnutí. 

Ak potrebujete poradiť v problematike sociálneho a zdravotného poistenia, objednajte si online kurz Mzdy pre pokročilých.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.