Daňová evidencia alebo paušálne výdavky

Účtovníctvo 3.9.2021 Michaela Struhárová
Aké výhody a nevýhody majú paušálne výdavky živnostníka a preukazovanie skutočne vynaložených výdavkov?
paušálne výdavky alebo daňová evidencia

Súčasťou podnikania je rozhodnutie, akým spôsobom bude podnikateľ uplatňovať výdavky a zisťovať svoj základ dane.

Môže sa rozhodnúť pre

Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, musí sa rozhodnúť, aká forma evidencie je pre neho najvýhodnejšia.

Niektorí z praktického hľadiska volia na preukazovanie výdavkov vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, aj keď nie sú zapísaní v obchodnom registri a nemajú povinnosť viesť účtovníctvo zo zákona. No menší živnostníci, ktorí majú menší počet účtovných dokladov uprednostňujú zjednodušenú daňovú evidenciu.

V článku sa pozrieme detailnejšie, komu sa viac oplatí uplatňovať si paušálne výdavky a komu viesť daňovú evidenciu a na čo si dať pozor.

Prečítajte si: Oplatí sa vám ponechať si živnosť alebo je lepšie založenie s.r.o.? 

paušálne výdavky živnostník

Od roku 2017 si SZČO môžu uplatniť 60 % paušálne výdavky

Živnostníci si môžu už od roku 2017 uplatňovať vyššie paušálne výdavky, vďaka čomu sa znížilo ich daňové zaťaženie. Do roku 2016 si mohli uplatniť iba 40 %-ný paušál, no v nasledujúcom roku sa výška paušálnych výdavkov zvýšila na 60 %

Ročná hranica paušálnych výdavkov je vo výške 20 000 €. Paušálne výdavky v plnej výške si tak môže uplatniť SZČO s príjmami vo výške maximálne 33 333,34 €. Ak budú vaše príjmy vyššie, odporúčame pouvažovať nad preukazovaním skutočných výdavkov vedením daňovej evidencie.

Prečítajte si: Od roku 2021 pribudol do Zákona o dani z príjmov nový pojem - mikrodaňovník. Spĺňate podmienky? 

Paušálne výdavky sú najjednoduchšie, no nie pre každého

Uplatňovať si pri podnikaní paušálne výdavky znie ako najjednoduchší spôsob. Táto možnosť sa oplatí najmä podnikateľom, ktorí počas roka nemajú žiadne reálne výdavky alebo sú nižšie než paušál.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa nemusíte starať o vedenie akejkoľvek evidencie, iba si spočítate svoje zdaniteľné príjmy a vypočítate 60 % z nich, ktoré tvoria výdavky, odpočítate zaplatené poistné a máte základ dane.

Nie je to tak celkom pravda. Ako upozorňuje portál Finančnej správy, “počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, zásobách a o pohľadávkach.”

Evidovanie príjmov na zistenie základu dane nemá predpísanú formu, preto stačí jednoduchá tabuľka, kde si v časovom slede budete zapisovať informácie o vystavených faktúrach (kedy, komu, za čo, v akej sume) a dátum ich úhrady. Pridajte si ešte jeden stĺpec, kde si budete evidovať zaplatené poistné, ktoré sa uvádza ako preukázateľný výdavok do daňového priznania (nie paušál, ale v reálnej výške).

Dôležitá poznámka: Paušálne výdavky si môžu uplatňovať iba tie SZČO, ktoré nie sú platiteľmi DPH v danom roku.

daňová evidencia živnostník SZČO

Daňová evidencia - aké ma pravidlá?

Preukazovať skutočné výdavky vedením daňovej evidencie sa oplatí podnikateľom, ktorí zarobia viac než 33 333,34 € alebo sú platcami DPH a nechcú viesť účtovníctvo. Preukazovaním skutočných výdavkov si podnikateľ vie znížiť základ dane a tým daňovú povinnosť.

Ide o zjednodušenú formu vedenia príjmov a výdavkov, ktorá sa oplatí podnikateľovi, ak má malý počet účtovných dokladov. Zákon ani v tomto prípade nepredpisuje formu, akou má byť evidencia vedená.

Ako uvádza portál Finančnej správy, “podnikateľ je povinný viesť daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede, daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku, zásobách a pohľadávkach, záväzkoch.”

Kedy je pre vás daňová evidencia výhodná a na čo si dať pozor?

Narozdiel od podnikateľov, ktorí vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prílohou k daňovému priznaniu nie sú účtovné výkazy, pretože nie je považovaný za účtovnú jednotku. Preto nemusí zostavovať účtovnú závierku, otvárať a uzatvárať účtovné knihy ani spĺňať ďalšie náležitosti, ktoré ukladá zákon o účtovníctve. Nehrozí mu trest pre porušenie zákona o účtovníctve.

Správne určenie daňovo uznateľných výdavkov je veľkým rizikom pri vedení daňovej evidencie. Môže hroziť, že podnikateľ zle vypočíta základ dane a výšku daňovej povinnosti, za čo mu môže hroziť pokuta.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.