Novinky z účtovníctva a daní

Sumár zmien, ktoré prináša novela zákona o DPH (účinnosť v 2024 a 2025)

Dane 29.5.2024 Michaela Struhárová
Parlament schválil 24. apríla 2024 novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH). Väčšina zmien v zákone o DPH nadobudne účinnosť až v roku 2025. Aké zmeny prináša novela zákona o DPH?

Kedy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti?

Dane 7.5.2024 Michaela Struhárová
V niektorých situáciách odvedie DPH pri nákupe tovaru alebo služby odberateľ, nie dodávateľ. Takéto situácie nazývame prenos daňovej povinnosti. Kedy k nim dochádza?

Ako vyberať peniaze zo s.r.o?

Dane 11.4.2024 Michaela Struhárová
Vybrať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným nie je až také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

13 najčastejších chýb pri vypĺňaní daňových priznaní

Dane 18.3.2024 Michaela Struhárová
Správcovia dane pri spracúvaní daňových priznaní upozorňujú na opakované vecné a formálne chyby. Dajte si pozor na tieto najčastejšie.

Odklad daňového priznania nie je vždy výhodný. Komu sa oplatí?

Dane 11.3.2024 Michaela Struhárová
Presiahol váš príjem v roku 2023 sumu 2 461,41 eura? Potom vám vzniká povinnosť podať do 31.3.2024 (resp. 2.4.2024) daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Daňové priznanie si však môžete odložiť o 3, v niektorých prípadoch až o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania však nie je výhodné pre každého.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023: Komu sa oplatí dobrovoľne ho podať?

Dane 8.3.2024 Michaela Struhárová
V určitých situáciách môže byť výhodné podať si dobrovoľne daňové priznanie, aj keď vám zákonná povinnosť nevznikla. Pozrieme sa na konkrétne príklady, komu sa dobrovoľné daňové priznanie oplatí.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 - typ A

Dane 6.3.2024 Michaela Struhárová
Do 31. marca 2024 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov získaných v roku 2023. Pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, sme pripravili praktický návod, ktorý uľahčí jeho vypĺňanie.

Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami (typ B) za rok 2023

Dane 6.3.2024 Michaela Struhárová
Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2023 uplatňuje si paušálne výdavky?

Osobná asistencia a dane

Dane 12.2.2024 Michaela Struhárová
Príjem osobného asistenta je podľa zákona o dani z príjmov príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Platí osobný asistent odvody a daň z príjmu?

Ako si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie?

Dane 26.1.2024 Michaela Struhárová
Národná rada v decembri 2023 schválila zákon č. 508/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Zákon nadobudol účinnosť k 1. januáru 2024.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Dane 16.1.2024 Michaela Struhárová
Aj v roku 2024 si pri splnení podmienok môže daňovník znížiť základ dane svojho zdaniteľného príjmu o nezdaniteľné časti základu dane.

Daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky: Kedy sa vypláca?

Dane 11.1.2024 Michaela Struhárová
Novinky pri daňovom zvýhodnení v roku 2024: daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých. Kedy máte na daňový bonus nárok a ako si ho uplatniť?

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2023

Dane 9.1.2024 Michaela Struhárová
Ak využívate motorové vozidlo na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok v lehote do 31.januára 2024.

Daňová licencia 2024: Minimálna daň sa po rokoch vrátila

Dane 2.1.2024 Michaela Struhárová
Koniec roka 2023 so sebou priniesol zmeny a aj opätovný návrat daňovej licencie.

Návod: Ako získať maximálny daňový bonus za rok 2023 vďaka navýšeniu čiastkového základu dane

Dane 27.11.2023 Michaela Struhárová
Výška daňového bonusu sa odvíja od príjmu rodičov. Ak rodič, ktorý si uplatňuje v daňovom priznaní nárok na daňový bonus, nedosiahne čiastkový základ dane pre maximálnu možnú sumu 140 eur, je možné ho navýšiť o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.

Daňové priznanie k dani z príjmov: Kto ho nemusí podať za rok 2023?

Dane Tipy 21.11.2023 Michaela Struhárová
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je daňovník povinný podať v termíne do 02. apríla 2024. Existujú však prípady, kedy daňovník túto podmienku splniť nemusí a nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023.

Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia, keď ste neplatiteľ a platiteľ DPH?

Dane 1.11.2023 Michaela Struhárová
Zhrnieme to najdôležitejšie, na čo pri spolupráci so zahraničným klientom a fakturácii do zahraničia netreba zabudnúť.

Výdavky na stravné od 1.10.2023

Dane 29.9.2023 Martina Švaňová
Aký máte nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste? Koľko vám podľa zákona musí prispievať zamestnávateľ? A čo stravné živnostníkov?

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia za rok 2022

Dane 14.9.2023 Michaela Struhárová
Pracovali ste v roku 2022 na živnosť v zahraničí? Ako sa uvádzajú v daňovom priznaní SZČO príjmy zo zahraničia vám ukážeme v našom príklade.

Čo je to dvojité zdanenie? Pre zamedzenie je dôležité správne určenie rezidentstva

Dane 10.8.2023 Michaela Struhárová
Stačí malá chyba pri podávaní daňového priznania a zo svojho príjmu zaplatíte daň dvakrát. Na zamedzenie dvojitého zdanenia slúžia medzinárodné zmluvy a metódy zápočtu alebo vyňatia príjmov.

Transferové oceňovanie v roku 2023

Dane 15.6.2023 Michaela Struhárová
Transferové oceňovanie sa v súčasnosti dotýka čoraz väčšieho počtu podnikateľov. Od roku 2023 platí novela zákona o dani z príjmo, ktorá priniesla aj zmeny v transferovom oceňovaní.

Oneskorená registrácia pre DPH. Aké povinnosti vás neminú?

Dane 15.5.2023 Michaela Struhárová
Podnikatelia sa primárne zameriavajú na to, aby ich podnikateľská činnosť dosahovala zisk. Niekedy však zabúdajú na svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z platných zákonov. Jednou z nich je aj sledovanie obratu pre povinnú registráciu pre DPH.

Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov od roku 2024

Dane 26.4.2023 Michaela Struhárová
Športovci a športoví odborníci budú mať od januára 2024 možnosť vybrať si spôsob zdaňovania svojich príjmov podobne, ako autori.

Ako darovať 2 % zo zaplatenej dane?

Dane 20.4.2023 Michaela Struhárová
Rovnako ako po minulé roky, aj teraz môžete rozhodnúť darovať vybranej organizácii 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Ako na zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2022?

Dane 16.3.2023 Michaela Struhárová
Prenajímali ste v roku 2022 byt alebo inú nehnuteľnosť? Z dosiahnutých príjmov ste povinný v daňovom priznaní zaplatiť daň. Ako sa zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti?

Novela zákona o DPH: Aké zmeny prináša v roku 2023 a 2024?

Dane 9.1.2023 Michaela Struhárová
Aké zmeny novela zákona o DPH prináša? Prehľad dôležitých zmien v zákone o DPH v roku 2023, resp. 2024 prinášame v článku.

Registrácia za platiteľa DPH: Od akého obratu je povinná?

Dane 24.10.2022 Michaela Struhárová
Začínate podnikať a neviete kedy sa stávate povinným platiteľom DPH? Alebo podnikáte už dlhšie obdobie, váš obrat sa zvyšuje a vy neviete pri akom obrate sa stávate povinným platiteľom DPH?

Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov od roku 2023, respektíve 2024?

Dane 16.9.2022 Michaela Struhárová
Rok 2023 a 2024 prinesie so sebou zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré ovplyvnia viaceré zabehnuté pravidlá. Účelom novely zákona je zaviesť také pravidlá, ktoré budú slúžiť v boji proti daňovým únikom, prinesú zmeny v transferovom oceňovaní a zatraktívnia podnikateľské prostredie. Čo všetko novela zákona ovplyvní?

Ostáva len 10 dní na odložené daňové priznania. Treba ich podať do konca júna

Dane 20.6.2022 Michaela Struhárová
Daňovníci, ktorí mali minulý rok príjmy zo zahraničia mohli požiadať o odklad daňového priznania až do 30.6.2022. Ako informuje Finančná správa, tento rok využilo možnosť podať a zaplatiť dane neskôr až 22 000 ľudí a firiem.

Novela daňového poriadku - zmeny účinné od novembra 2021 a od 2022

Dane 10.12.2021 Michaela Struhárová
Novela daňového poriadku prináša niekoľko zmien. Veľkú pozornosť budí nový index daňovej spoľahlivosti, alebo nahlasovanie bankových účtov, od čoho si finančná správa vzbudzuje väčšiu transparentnosť.

Ste platiteľ DPH? Nezabudnite na oznámenie bankových účtov na podnikanie

Dane 15.11.2021 Michaela Struhárová
Platitelia dane z pridanej hodnoty majú povinnosť do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky tuzemské i zahraničné bankové účty, ktoré využívajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.

Registrácia pre DPH môže byť povinná, aj keď nedosahujete stanovený obrat

Dane 2.11.2021 Michaela Struhárová
Platenie dane z pridanej hodnoty si väčšina podnikateľov spája s povinnosťou, ktorá vzniká po dosiahnutí určitého obratu, ktorý stanovuje zákon o DPH. Nie je tomu vždy tak.

Daňová kontrola krok za krokom

Dane 7.10.2021 Michaela Struhárová
Daňová kontrola mnohým podnikateľom naháňa strach. Čo je cieľom kontrolórov a ako sa na daňovú kontrolu pripraviť? Dočítate sa aj aké doklady sú najčastejšie kontrolované.

Daňová optimalizácia: Pripočítateľné a odpočítateľné položky

Dane 30.6.2021 Michaela Struhárová
V závere účtovného obdobia každého podnikateľa, účtovníka uzavretie roka a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Vyčíslenie výsledku hospodárenia je súčasťou uzávierkových účtovných operácií.

Nakupovanie a dovoz tovaru z Číny alebo USA sa predraží. Od 1.7.2021 budú platiť nové pravidlá preclievania

Dane 1.6.2021 Michaela Struhárová
Od 1. júla 2021 už nebudú oslobodené od dane z príjmov ani zásielky s hodnotou nižšou ako 22 eur. Firmy aj bežní občania budú musieť precliť všetky dovezené tovary z tretích krajín a zaplatiť DPH. Ako bude po novom fungovať colné konanie?

Mikrodaňovník: Podnikatelia s menšími príjmami môžu získať výhody

Dane 8.3.2021 Michaela Struhárová
Od 1. januára 2021 vstupuje novelou zákona o dani z príjmov do platnosti nový pojem - mikrodaňovník. Kto sa považuje za mikrodaňovníka a aké výhody z toho vyplývajú?

Brexit z daňového pohľadu - nové pravidlá pre obchodovanie od 1.1.2021

Dane 17.2.2021 Michaela Struhárová
Po skončení prechodného obdobia už Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívne stratilo postavenie členského štátu EÚ a vystupuje ako tretí štát. Aké zmeny v daňovej oblasti so sebou Brexit prináša a koho sa najviac dotknú?

Mimoriadna situácia skončila, nezabudnite na termíny daňových povinností

Dane 1.10.2020 Michaela Struhárová
Mimoriadna situácia pre daňové účely skončila 30. septembra 2020 a daňovníkom preto prestávajú platiť výnimky, ktoré vláda prijala na začiatku pandémie. Aké daňové a odvodové povinnosti musia daňovníci v súvislosti s koncom mimoriadnej situácie splniť?

Novela zákona o dani z príjmov 2021 a 2022

Dane 30.9.2020 Michaela Struhárová
Prečítajte si prehľad zmien, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od januára 2021 a januára 2022.

Vládna novela zákona o DPH putuje do parlamentu. Od roku 2021 prinesie veľa zmien

Dane 17.9.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR.

Príspevky od štátu na pomoc počas koronakrízy sa nebudú zdaňovať

Dane 21.5.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila doplnenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o výnimku, vďaka ktorej sa príspevky na pomoc podnikateľom z projektu “Prvá pomoc” nebudú zdaňovať.

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov počas pandémie

Dane 8.5.2020 Michaela Struhárová
Odklad platby preddavkov na daň z príjmov upravuje novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti alebo “ lex korona“ s účinnosťou od 25.4.2020.

Daňové povinnosti v čase koronavírusu: Zmeny, o ktorých by ste mali vedieť

Dane 24.3.2020 Michaela Struhárová
Koronavírus si vyžiadal rozsiahle opatrenia, ktoré ovplyvnili všetky oblasti našich životov. Opatrenia zasiahli podnikateľov práve v čase platenia daní, čo pre nútené zatvorenie prevádzok mnohým komplikuje ich existenciu.

Nemáte peniaze na zaplatenie daní? Môžete ich aj splácať

Dane 16.3.2020 Michaela Struhárová
Marcová povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň už klope na dvere. Niektorí podnikatelia však bojujú s problémom nedostatku financií. Aké máte možnosti, ak vám nezostali peniaze na zaplatenie daní?

Autorský zákon a zdaňovanie príjmov autorov

Dane 27.2.2020 Michaela Struhárová
Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon je základným predpisom v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorý je zameraný na ochranu autorských práv a ktorý upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela.

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel od 2020

Dane 14.1.2020 Michaela Struhárová
V dôsledku novely zákona o cestnej premávke dochádza od 1. januára 2020 k zmene zákona o dani z motorových vozidiel. Novela uvedeného zákona sa dotkla ustanovení o predmete dane, o predpokladanej dani, o vzniku a zániku daňovej povinnosti.

eKasu čakajú od januára 2020 zmeny

Dane 27.11.2019 Michaela Struhárová
Povinnosť používať eKasu majú od 1.7.2019 všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby. eKasa sa od januára 2020 dočká niekoľkých zmien.

Daňové zaťaženie sa od roku 2020 zníži. O koľko zaplatíte menej?

Dane 30.10.2019 Michaela Struhárová
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dlho očakávanú novelu zákona dani z príjmov, ktorá so sebou prináša mnohé významné zmeny, ktorých účinnosť nastane od 1. 1. 2020.

Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaňovanie

Dane 16.10.2019 Michaela Struhárová
Rozlišovanie príjmov na aktívne a pasívne je dôležité z daňového hľadiska a odvodovej povinnosti.

Padajú prvé pokuty za nepoužívanie eKasa. Spĺňate všetky povinnosti?

Dane 8.8.2019 Michaela Struhárová
Projekt finančnej správy eKasa má zabrániť daňovým únikom. Elektronické registračné pokladnice nových prevádzok sa do systému zapoja od 1. apríla. Podnikatelia s existujúcimi prevádzkami sa museli do systému zapojiť od 1. júla, no kvôli nedostatku pokladníc parlament schválil prechodné obdobie do januára 2020.
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.