Zákaznícka zóna

Oplatí sa vám zmena zdravotnej poisťovne?

Každoročne do konca septembra máte možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu, ak nie ste spokojný so starostlivosťou tej súčasnej. Z akých dôvodov najčastejšie poistenci menia poisťovňu? Aký je postup na zmenu a vaše povinnosti?

zmena zdravotnej poisťovne

V roku 2018 využilo možnosť zmeny vyše 139 000 ľudí

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou prijal minulý rok najviac žiadostí na zmenu zdravotnej poisťovne. Podľa tlačovej správy z celkového počtu 139 126 žiadostí akceptoval 132 494 prihlášok, čo je 2,57 % z celkového počtu poistencov. Zvyšné žiadosti boli zamietnuté, najčastejšie pre duplicitné podanie. 

Zverejnené údaje o počte poistencov od januára 2019 hovoria, že prírastok poistencov majú obe súkromné zdravotné poisťovne - Union vyše 8 000 a Dôvera takmer 30 000 nových poistencov. Naopak, najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa stratila takmer 40 000 poistencov. 

Z celkového počtu 5 147 226 poistencov majú jednotlivé poisťovne od 1.1.2019 takéto % poistného kmeňa: 

zmena zdravotnej poisťovne

Aké sú najčastejšie dôvody na zmenu zdravotnej poisťovne? 

Dôvody na zmenu sú rôzne. Poistenci hodnotia celkový prístup poisťovne k zdravotnej starostlivosti - dostupnosť liečby, rýchlosť vybavenia u lekára, čakacie doby na vyšetrenia či zákroky. 

Najčastejším dôvodom na zmenu však bývajú benefity, ktoré neponúka zdravotná poisťovňa, v ktorej je poistenec práve poistený. Aj v týchto dňoch prebieha kampaň zdravotných poisťovní, ktoré predstavujú ľuďom svoje benefity. Ľudia hľadajú možnosti, ako získať čo najviac nad rámec verejného zdravotného poistenia. 

Benefity začínajú od požičania monitoru dychu pre bábätká až po príspevky na nepovinné očkovania alebo špeciálne vyšetrenia a podobne. 

Pre ktorú poisťovňu sa rozhodnúť? 

Rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami sú najmä v sieti zazmluvnených lekárov a nemocníc, čakacie lehoty na dôležité operácie a benefity. Záleží teda len od vás, čo vás presvedčí, že je čas zmeniť súčasnú zdravotnú poisťovňu za inú. 

zmena zdravotnej poisťovne

Postup, ako zmeniť zdravotnú poisťovňu

V porovnaní s minulými rokmi sa byrokratický proces minimalizoval a niektoré úkony už v roku 2019 robiť nemusíte. 

Prihlášku musíte podať do 30. 9. 2019 a do tohto dátumu sa dá prihláška odvolať. Poistencom novej poisťovne sa stanete od 1. 1. 2020.  Ak tento termín nestihnete, prihláška je považovaná za podanú 1.1. a v novej poisťovni budete poistený až od 1. 1. 2021. 

Prihlášku môžete vyplniť online, cez zákaznícku linku, na pobočke alebo poštou. 

Nezabudnite, že prihlášku môžete podať iba v jednej poisťovni. Ak by ste podali prihlášky do dvoch poisťovní a jednu z nich do 30.9. nezrušili, budú obe neplatné. Zmenu zdravotnej poisťovne schvaľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

zmena zdravotnej poisťovne

Po schválení vám zdravotná poisťovňa vydá preukaz poistenca. Ak už používate občiansky preukaz s čipom, zdravotná poisťovňa vám vystaví iba Európsky preukaz poistenca, ktorý je platný v zahraničí. Pri návšteve lekára na Slovensku sa stačí preukázať občianskym preukazom. 

Povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne

Jedinou povinnosťou je oznámenie zmeny vášmu zamestnávateľovi do 8 dní od platnosti zmeny, a teda 8. 1. 2020. 

Ak by ste zmenili zamestnávateľa alebo začali podnikať po podaní prihlášky, máte povinnosť túto zmenu nahlásiť novej poisťovni do 8. 1. 2020. 

Nemusíte oznamovať zmenu starej zdravotnej poisťovni a ani lekárovi. Toto za vás vybaví nová poisťovňa. Nemusíte ani vracať preukaz poistenca. 

 

publikované: 12. 09. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.