Oplatí sa vám zmena zdravotnej poisťovne?

Tipy 13.9.2021 Michaela Struhárová
Každoročne do konca septembra máte možnosť požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne. Z akých dôvodov najčastejšie poistenci menia poisťovňu? Aký je postup na zmenu zdravotnej poisťovne a vaše povinnosti?
zmena zdravotnej poisťovne

V roku 2020 využilo možnosť zmeny zdravotnej poisťovne cez 170 000 poistencov

Už v roku 2018 zaznamenal Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou veľké množstvo žiadostí na zmenu zdravotnej poisťovne. Veľký boom v poistnom kmeni zažili zdravotné poisťovne v roku 2019, kedy využilo možnosť zmeny zdravotnej poisťovne o 43 % ľudí viac ako v roku 2018. Minulý rok sa počet žiadostí podľa hovorkyne úradu Mgr. Radoslavy Muchovej znížil: „V roku 2020 z celkového počtu 5 171 433 poistencov využilo možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu 172 383 ľudí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 168 526 prihlášok, čo predstavuje 3,39 % z celkového počtu poistencov.“ 

 201820192020
Počet prijatých žiadostí139 126246 945172 383
Počet akceptovaných žiadostí132 494242 214168 526
% z celkového počtu poistencov2,57 %4,69 %3,39 %

Aké sú najčastejšie dôvody na zmenu zdravotnej poisťovne? 

Dôvody na zmenu sú rôzne. Poistenci hodnotia celkový prístup poisťovne k zdravotnej starostlivosti - dostupnosť liečby, rýchlosť vybavenia u lekára, čakacie doby na vyšetrenia či zákroky. 

Najčastejším dôvodom na zmenu však bývajú benefity, ktoré neponúka zdravotná poisťovňa, v ktorej je poistenec práve poistený. Aj v týchto dňoch prebieha kampaň zdravotných poisťovní, ktoré predstavujú ľuďom svoje benefity. Ľudia hľadajú možnosti, ako získať čo najviac nad rámec verejného zdravotného poistenia. 

Benefity začínajú od požičania monitoru dychu pre bábätká až po príspevky na nepovinné očkovania alebo špeciálne vyšetrenia a podobne. 

Pre ktorú poisťovňu sa rozhodnúť? 

Rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami sú najmä v sieti zazmluvnených lekárov a nemocníc, čakacích lehotách na dôležité operácie, vyšetrenia a v benefitoch. Záleží teda len od vás, čo vás presvedčí, že je čas zmeniť súčasnú zdravotnú poisťovňu za inú. 

zmena zdravotnej poisťovne

Postup, ako zmeniť zdravotnú poisťovňu

V porovnaní s minulými rokmi sa byrokratický proces minimalizoval a niektoré úkony už v roku 2019 robiť nemusíte. 

Prihlášku musíte podať do 30. 9. 2021 a do tohto dátumu sa dá prihláška odvolať. Poistencom novej poisťovne sa stanete od 1. 1. 2022.  Ak tento termín nestihnete, prihláška je považovaná za podanú 1.1. 2022 a v novej poisťovni budete poistený až od 1. 1. 2023. 

Prihlášku môžete vyplniť online, cez zákaznícku linku, na pobočke zdravotnej poisťovne alebo poštou:

Nezabudnite, že prihlášku môžete podať iba v jednej poisťovni. Ak by ste podali prihlášky do dvoch poisťovní a jednu z nich do 30.9. nezrušili, budú obe neplatné. Zmenu zdravotnej poisťovne schvaľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

zmena zdravotnej poisťovne

Po schválení vám zdravotná poisťovňa vydá preukaz poistenca. Ak už používate občiansky preukaz s čipom, zdravotná poisťovňa vám vystaví iba Európsky preukaz poistenca, ktorý je platný v zahraničí. Pri návšteve lekára na Slovensku sa stačí preukázať občianskym preukazom. 

Povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne

Jedinou povinnosťou je oznámenie zmeny vášmu zamestnávateľovi do 8 dní od platnosti zmeny, a teda 8. 1. 2022

Ak by ste zmenili zamestnávateľa alebo začali podnikať po podaní prihlášky, máte povinnosť túto zmenu nahlásiť novej poisťovni do 8. 1. 2022. Nemusíte oznamovať zmenu starej zdravotnej poisťovni a ani lekárovi. Toto za vás vybaví nová poisťovňa. Nemusíte ani vracať preukaz poistenca. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.