Splatnosť odložených sociálnych odvodov sa posúva na koniec júna 2021

Vláda schválila návrh ministerstva práce, aby odľahčila živnostníkov a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku pandémie.
pokles tržby koronavírus pandémia

Pôvodnú povinnosť uhradiť odložené platby sociálnych odvodov do 31. decembra 2020 sa rozhodla vláda posunúť o ďalších 6 mesiacov. Odložená splatnosť poistného za mesiace marec, máj, jún a júl sa tak posúva na 30. jún 2021. Do tohto dátumu bude splatné aj poistné za december 2020. 

Posunúť si splatnosť sociálneho poistenia môžu zamestnávatelia a živnostníci, ktorým poklesol obrat alebo príjmy z podnikania o minimálne 40 %.

„Situácia na trhu práce odzrkadľuje nepriaznivý vývoj pandemickej situácie. Dôsledkom toho je znížená schopnosť poistencov splácať odložené odvody a s tým súvisiace obavy o možnosť čerpania financií z Prvej pomoci plus. Preto chceme pomôcť zamestnávateľom a živnostníkom, aby sme ich odľahčili a zároveň ich uistili, že budú môcť aj naďalej čerpať príspevky z Prvej pomoci plus,“ uvádza vo vyjadrení na webstránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR minister Milan Krajniak. 

Ak žiadate o príspevok z Prvej pomoci plus, môžete ju čerpať, aj keď nemáte zaplatené odložené poistné do Sociálnej poisťovne, ale máte dohodnutý splátkový kalendár. Dlžné sumy, ktoré poistenec spláca podľa splátkového kalendára, sú oslobodené od úroku vo výške 10 %.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.