Odklad daňového priznania nie je vždy výhodný. Komu sa oplatí?

Dane 11.3.2024 Michaela Struhárová
Presiahol váš príjem v roku 2023 sumu 2 461,41 eura? Potom vám vzniká povinnosť podať do 31.3.2024 (resp. 2.4.2024) daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Daňové priznanie si však môžete odložiť o 3, v niektorých prípadoch až o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania však nie je výhodné pre každého.
predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

O koľko si môžete predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania? 

Ak nie ste v likvidácii alebo v konkurze, podľa zákona si môžete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace, teda do 30.6.2024. 

Daňovníci, ktorí mali v roku 2023 aj príjmy zo zahraničia si môžu lehotu predĺžiť až o 6 kalendárnych mesiacov, čiže do 30.9.2024. 

Daňovník, ktorý je v konkurze alebo likvidácii musí o odklad daňového priznania požiadať najneskôr 15 dní pred ukončením lehoty na podanie daňového priznania. Príslušný daňový úrad túto žiadosť posúdi a rozhodne, či odklad schváli, alebo nie. 

Prečítajte si: V akých prípadoch nemusíte podať daňové priznanie

Ako požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania? 

Požiadať o predĺženie lehoty môžete iba vyplnením tlačiva, ktoré pripravila finančná správa a je zverejnené na jej stránke (OZN493v20 - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania). Na tlačive uvádza daňovník novú lehotu na podanie daňového priznania (30.4.2024, 31.5.2024, 30.6.2024), ktorú musí dodržať. Opätovné predĺženie lehoty nie je možné. 

Každý, kto má povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, musí podať žiadosť elektronicky. Iba fyzické osoby - nepodnikatelia môžu stále požiadať o odklad daňového priznania podaním papierového tlačiva na príslušnom daňovom úrade. 

Komu sa oplatí požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania? 

Odklad daňového priznania neznamená iba posunutie lehoty na zaplatenie dane z príjmov na neskôr, ale ovplyvňuje aj výšku sociálnych odvodov a úhradu preddavkov na daň z príjmov

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania sa vám oplatí: 

Dobre si preto prepočítajte, či odkladom daňového priznania naozaj získate výhodu. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.