E-občianskym preukazom končí platnosť certifikátu. Výmena sa týka 30 tisíc ľudí

Certifikátom končí platnosť na konci roka 2022. Výmena občianskeho preukazu bude možná iba osobne na polícii.
výmena elektronického občianskeho preukazu

Výmena bude potrebná bez ohľadu na platnosť občianskeho preukazu

Ak bol váš občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021 a používate ho na elektronickú komunikáciu so štátom, do konca roka budete musieť osobne požiadať na polícii o jeho výmenu. Hoci občiansky preukaz má platnosť desať rokov, certifikáty, ktoré slúžia na elektronické podpisovanie dokumentov, sú platné iba päť rokov a jeden mesiac. 

S občianskym preukazom sa stále budete môcť prihlásiť na portál Slovensko.sk, no bez certifikátu mnohé úkony nebudete môcť realizovať. Hoci združenie Slovensko.digital avízovalo, že situácia sa dotkne až 200 tisíc držiteľov občianskych preukazov, ministerstvo vnútra hovorí o približne 30 tisíc občanoch, ktorí využívajú elektronický podpis.

Kompetentné úrady o tejto povinnosti držiteľov občianskych preukazov s končiacou platnosťou certifikátov neinformovali. "Ministerstvo vnútra spúšťa v septembri pripravenú informačnú kampaň, cieľovou skupinou ktorej budú v prvom rade aktívni používatelia elektronických podpisov s certifikátmi na doklade, vydanými do júna 2021. Rezort na to využije najmä elektronickú cestu informovania - prostredníctvom e-schránok," uvádza rezort vnútra v tlačovej správe. Ministerstvo doposiaľ o potrebe výmeny neinformovalo z dôvodu globálnej čipovej krízy a nechcelo ešte viac vyťažovať pracoviská, ktoré v tomto období zažívajú nápor žiadostí o vydanie pasov. 

Výmenu občianskeho preukazu hradí v plnej výške občan

O nový občiansky preukaz bude možné požiadať len osobne na pracoviskách, keďže výmena z dôvodu skončenia platnosti certifikátov nie je uzákonená. Elektronicky je možné požiadať o výmenu občianskeho preukazu len z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo z dôvodu skončenia časovej platnosti občianskeho preukaz. 

„Certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov. Občianske preukazy slúžia predovšetkým na preukazovanie totožnosti, štátneho občianstva SR a ďalších údajov, ktoré sú v ňom uvedené. Z toho dôvodu sa bude za výmenu občianskeho preukazu z dôvodu skončenia certifikácie vyberať poplatok 4,50 €,“ uvádza v oficiálnej odpovedi pre Živé.sk ministerstvo vnútra.

Povinná elektronická komunikácia: ktorých subjektov sa týka?

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od 1.1.2014 má :

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3). 

Od 1.7.2018 sú povinné komunikovať elektronicky aj na všetky fyzické osoby – podnikatelia a aj ich zástupcovia (neuvedených v bodoch 2 a 3).

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.