Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu

3.5.2019 Martina Švaňová
Čas beží neúprosne, my sa ani nenazdáme a leto nám pomaly zaklope na dvere. S týmto obdobím sa nám spája nielen mnoho príjemných chvíľ strávených plánovaním letnej dovolenky, ale, okrem iného, aj s príjemnou správou pre všetkých, ktorým sa zamestnávateľ rozhodne v tomto roku prispieť na dovolenku v podobe tzv. peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len “13. plat”).
Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu


Toto peňažné plnenie je možné vyplácať s čiastočne daňovo - odvodovým zvýhodnením do výšky 500 eur už od vlaňajšieho leta, avšak i napriek tomu ho len málokto aj skutočne pocítil na výplate. Aby zamestnávateľ mohol takéto oslobodenie využiť, musel zamestnancovi vyplatiť 13. plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, čo bolo pre mnohé firmy veľmi nákladné.

Ak ste napríklad zarábali 1000 eur mesačne, tak najmenej túto sumu vám bol povinný zamestnávateľ zúčtovať na výplate, úľavu na dani a odvodoch však bolo možné uplatniť len z polovice, t.j. z 500 eur, zo zvyšku kasíroval štát.

Práve na podnet zamestnávateľov a následne úpravou právneho predpisu došlo od marca 2019 k zjemneniu podmienok, vďaka ktorým by si mohlo na trinásty plat dosiahnuť viac zamestnancov oproti vlaňajšku.
 

Zmeny od marca 2019

Dňa 30.1. 2019 Národná rada Slovenskej republiky prijala Zákon č. 54/2019 Z.z. - o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti , účinný od 1.marca 2019, v rámci ktorého bola prijatá aj novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v ktorej sú upravené podmienky oslobodenia 13. platu zamestnancov do výšky 500 eur.

Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu

 

Konkrétne bol doplnený § 5 ods. 7 písm. n), podľa ktorého, na to aby bolo možné oslobodenie do výšky 500 eur, nebude musieť byť 13. plat vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, tak ako tomu bolo do prijatia novely zákona, ale len vo výške najmenej 500 eur.

Pozn.:

Ostatné podmienky a tiež podmienky oslobodenia 14. platu, zostali nezmenené.

14. plat, ak sa vypláca, musí byť naďalej najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
 

Porovnanie podmienok vyplácania 13. platu


Podmienky vyplácania 13. platu podľa právnej úpravy účinnej pred 1. 3. 2019:


Podmienky vyplácania 13. platu podľa právnej úpravy účinnej po 1. 3. 2019:

Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu


Daňovo - odvodové zvýhodnenie 13. platu v roku 2019

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, potom platí, že:

Vyplácanie 13. a 14. tych platov je naďalej dobrovoľné. Ak sa teda zamestnávateľ rozhodne vyplatiť vám pred dovolenkou trinásty plat s oslobodením, musí tak urobiť najneskôr vo výplate za mesiac máj 2019 a najmenej vo výške 500 eur.
 

Viac informácií o téme 13. a 14. platov sa môžete dozvedieť na našom kurze Mzdy a personalistika.

 

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistka a Mzdy pre pokročilých 
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.