Nová podpora od štátu Prvá pomoc +: Vyššie príspevky na udržanie zamestnanosti, príplatky zdravotníkom

Tipy 14.10.2020 Michaela Struhárová
Vláda prichádza s novou formou pomoci a navyšuje príspevky, ktoré poskytovala počas prvej vlny pandémie. Ako sa zmení výška príspevkov a ako o ne požiadať?
prvá pomoc príspevky od štátu

Od 15.10.2020 začínajú opäť platiť sprísnené opatrenia. Pre podnikateľov v gastre to znamená fungovanie v obmedzenom režime. Vláda prichádza s novou formou pomoci a navyšuje príspevky, ktoré poskytovala počas prvej vlny pandémie. Mesačne vyčlenila na pomoc 200 miliónov eur. Ako sa zmení výška príspevkov a ako o ne požiadať?

Dávka pre zdravotníkov, ktorí sa pri práci nakazia koronavírusom

Sociálna poisťovňa začne zdravotníkom vyplácať tzv. Covid príplatok počas PN, ktorá je spôsobená ochorením počas starostlivosti o ľudí. Výška príspevku je 100 % čistej mzdy a vyplácať sa bude na základe predloženia potvrdenia od zamestnávateľa. 

Príspevok sa týka lekárov, zdravotníckeho personálu, pracovníkov v laboratóriách, pracovníkov zariadení sociálnych služieb. 

Vyššie príspevky pre zamestnávateľov (aj SZČO, ktoré zamestnávajú)

V porovnaní s pomocou počas prvej vlny pandémie nastáva zmena a firmy budú môcť požiadať o príspevok vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca (superhrubej mzdy), čo znamená, že príspevok sa týka celkových nákladov firmy na zamestnanca, nie iba jeho hrubej mzdy, ako tomu bolo doposiaľ. Výška príspevku sa nemení, ostáva maximálne 1 100 eur. 

Zvyšuje sa tiež príspevok pre zamestnávateľov, ktorí aj napriek poklesu tržieb udržia pracovné miesto. Limit sa z pôvodných 880 eur zvýši na 1 100 eur a bude sa počítať ako 80 % z celkovej ceny práce

OpatrenieAktuálny stavPrvá pomoc +
OPATRENIE 11100 € (80 % HM)1100 € (80 % CCP)
OPATRENIE 3A880 € (80 % HM)1100 € (80 % CCP)
OPATRENIE 3B

pokles tržieb 

od 20 % - 180 €

pokles tržieb 

od 20 % - 270 €

 od 40 % - 300 €od 40 % - 450 €
 od 60 % - 420 €od 60 % - 630 €
 od 80 % a viac - 540 €od 80 % a viac - 810 €

Zvýšenie príspevku pri poklese tržieb a podnikateľov bez príjmov

Živnostníci (aj tí, ktorí zamestnávajú) získajú pri poklese tržieb viac peňazí. Maximálny príspevok pri poklese tržieb nad 80 % sa zvýši z pôvodných 540 eur na 810 eur

Viac peňazí dostanú aj živnostníci, ktorí nie sú nemocensky poistení a jednoosobové eseročky, ktoré nemajú žiadny príjem z podnikania ani žiadny iný príjem. V súčasnosti je príspevok 210 eur a zvýši sa na 315 eur

OpatrenieAktuálny stavPrvá pomoc +
OPATRENIE 2

pokles tržieb 

od 20 % - 180 €

pokles tržieb 

od 20 % - 270 €

 od 40 % - 300 €od 40 % - 450 €
 od 60 % - 420 €od 60 % - 630 €
 od 80 % a viac - 540 €od 80 % a viac - 810 €
OPATRENIE 4A + 4B210 €315 €
prvá pomoc na udržanie zamestnanosti

Nová schéma pomoci pre kultúru a cestovný ruch

Ľudia, ktorí majú slobodné povolanie a zasiahol ich výpadok príjmov doposiaľ nemali prístup k pomoci. Problém bol súbeh živnosti a pracovných úväzkov. Vláda preto nastavila schému, ktorá počíta s príspevkami pre SZČO, ktoré majú zároveň čiastočný pracovný úväzok. 

Mzda z pracovného úväzku sa odpočíta od výšky príspevku, ktorý SZČO patrí pri poklese tržieb. 

PríkladIný príjemAktuálny stavPrvá pomoc +
Umelec s čiastočným úväzkom a poklesom tržieb 85 %200 €nemá nárok610 €
Športovec bez nemocenského poistenia200 €nemá nárok115 €

Pre segment domáceho cestovného ruchu je mesačne vyčlenených 100 miliónov eur. O pomoc môžu žiadať napríklad hotely, penzióny, botanické záhrady, ZOO, múzeá, historické pamiatky, ale aj sprievodcovia v cestovnom ruchu, ktorým klesli tržby o viac ako 40 % v dôsledku pandémie, v porovnaní s rokom 2019. 

Výška pomoci bude závisieť od poklesu tržieb v konkrétnom mesiaci, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Výška príspevku bude od 4 % do 10 % v závislosti od poklesu tržieb (pokles 40 % = príspevok 4 % z minuloročného obratu za konkrétny mesiac).

prvá pomoc pre cestovný ruch a kultúru

Pomoc dostane viac ľudí, peniaze majú byť dostupné rýchlejšie

Predchádzajúca schéma pomoci sa týkala iba tých živnostníkov a podnikateľov, ktorí začali začali vykonávať svoju činnosť najneskôr od 1.2.2020. Prvá pomoc + sa bude týkať všetkých, ktorí začali podnikať najneskôr od 2.9.2020. 

O pomoc bude možné žiadať spätne už za obdobie od 1.10.2020. Spôsob žiadania o príspevok sa nemení, tlačivá budú dostupné na webstránke pomahameludom.sk od 1.11.2020.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.