Životné minimum sa od júla zvyšuje o 2,2 %. Ktoré príspevky a dávky ovplyvní?

Výška životného minima sa nedotýka iba nízkopríjmových skupín. Od životného minima sa odvodzujú ďalšie dávky a príspevky, ktoré sa zvýšia od júla 2020 a januára 2021.
životné minimum júl 2020

Inštitút životného minima upravuje § 1 Zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime. Jeho výšku na základe koeficientov, ktoré sleduje a poskytuje Štatistický úrad, upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Prvý je koeficient životných nákladov nízkopríjmových domácností (25 % domácností SR s najnižšími príjmami), ktorý je odvodený od nárastu cien / inflácie v apríli 2020 voči aprílu 2019. Koeficient medziročne vzrástol o 2,2 %. 

Druhý koeficient sú čisté príjmy na osobu vo všetkých slovenských domácnostiach, ktorý vyjadruje o koľko narástli čisté príjmy slovenských domácností za 1. štvrťrok 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019. V prvom štvrťroku 2020 boli o 5,3 % vyššie ako pred rokom.

„Podľa zákonných pravidiel sa na prepočet životného minima z oboch indexov a z nich vytvorených koeficientov použije ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %,spresnil Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR.

životné minimum júl 2020

Životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021

Aktuálne platné sumy životného minima sa vynásobia hodnotou 2,2 % a získame nové sumy, ktoré budú platiť od 1. júla 2020: 

 Od 1. 7. 2020Do 30. 6. 2020
Jedna plnoletá fyzická osoba214,83 eur210,20 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba149,87 eur146,64 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa98,08 eur95,96 eur

Príspevky naviazané na životné minimum, ktoré sa zvýšia

Od sumy životného minima sa odvíjajú výšky ďalších dôležitých sociálnych a zdravotných príspevkov a dávok. V závislosti od platných zákonov, ktoré upravujú jednotlivé dávky a príspevky, sa sumy zvyšujú spolu so životným minimom od 1. júla alebo od 1. januára 2021. 

Vybrané veličiny, ktoré sa zmenia od 1.7.2020

 Od 1. 7. 2020
Maximálna výška odmeny za vykonanú prácu počas obdobia evidencie na úrade práce214,83 eur
Minimálna suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok257,80 eur
Nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach214,83 eur

Tieto veličiny a príspevky sa zmenia od 1.1.2021

 Od 1. 1. 2021
Rodičovský príspevok, ak rodič nepoberal materské275,90 eur
Rodičovský príspevok, ak rodič poberal materské378,10 eur
Prídavok na dieťa25,50 eur
Príplatok k prídavku na dieťa, ak sa naň nedá uplatniť daňový bonus11,96 eur
Daňový bonus na dieťa do 6 rokov46,44 eur
Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov23,22 eur
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačne/ročne)375,95 eur/4 511,43 eur
Základ dane, kedy sa začína krátiť nezdaniteľná časť základu dane19 936,22 eur
Základ dane z príjmov fyzických osôb, od ktorého sa uplatňuje 25 % sadzba dane37 981,94 eur
Výška celkových zdaniteľných príjmov, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť príjmy2 255,72 eur

Ministerstvo práce pripravilo zoznam valorizovaných príspevkov a dávok a tabuľku so zvýšenými minimálnymi dôchodkami od 2021. Patrí sem napríklad aj pomoc v hmotnej núdzi, príspevok na prepravu ZŤP, príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov a ďalšie.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.