Od januára 2021 porastie minimálna mzda na 623 eur

Vláda definitívne schválila novú výšku minimálnej mzdy na rok 2021. Aké veličiny ovplyvní a ako sa zmenia príplatky za prácu?
minimalna-mzda-2021.jpg

Búrlivé diskusie sociálnych partnerov

O rokovaniach o minimálnej mzde sme informovali v ešte ich začiatkoch. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov mali podľa zákona čas dohodnúť sa do 15. júla. V opačnom prípade sa postupuje podľa platného zákona, alebo môže zasiahnuť vláda. Minimálna mzda by tak bola 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2019, čiže 656 eur. 

na začiatku júla však sociálni partneri potvrdili, že rokovania nebudú ďalej prebiehať, aj keď mali ešte dostatok času, no každá strana trvala na svojom návrhu. 

Minister tak prišiel s tretím kompromisným návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy na 623 eur. Odborári protestne opustili zasadnutie tripartity a prerušili sociálny dialóg. Nepáčila sa im komunikácia a konanie ministra, ktorý po vyjadrení nesúhlasu zo strany KOZ s kompromisným návrhom pozval na individuálne rokovanie iba zástupcov zamestnávateľov. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová to označila za hrubé porušenie zásad tripartizmu a sociálneho dialógu. 

Minimálna mzda bude 623 eur - aké veličiny ovplyvní? 

Konečnú výšku minimálnej mzdy schválila vláda na svojom zasadnutí 26.8. 2020

Výška minimálnej mzdy je nakoniec 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2019, ktorá bola podľa údajov Štatistického úradu 1 092 eur. Minimálna mzda sa tak v porovnaní s rokom 2020 navýši o 7,4 %. 

V návrhu novely zákona o minimálnej mzde je aj úprava automatu, podľa ktorého sa má určovať výška minimálnej mzdy, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov. Z pôvodných 60 %, ktoré schválila predchádzajúca vláda, sa automat upraví na 57 %. 

Zvýšenie príplatkov zamestnancov

Keďže porastie minimálna mzda, zvýšia sa aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Príplatky však už nebudú naviazané a počítať sa ako percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou

Za základ použilo ministerstvo minimálnu hodinovú mzdu v roku 2021, ktorá ja 3,58 eur a platný spôsob prepočtu. Napríklad za prácu v noci bude pevná suma príplatku 1,43 eur, čo je 40 % z minimálnej hodinovej sadzby. 

Príplatok k mzde (súčasný prepočet %)Pevná suma mzdového zvýhodnenia
práca v noci (40 %)1,43 €
práca v sobotu (50 %)1,79 €
práca v nedeľu (100 %)3,58 €
priplatky.jpg

Zmena v určení minimálneho mzdového nároku

Od januára sa zmení aj spôsob, akým sa určuje minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce. Od roku 2021 bude nárast naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy a zvýši sa o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi

Základom pre výpočet bude mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020, ktorá je 580 eur a násobí sa príslušným koeficientom podľa náročnosti práce. 

Pre rok 2021 sa minimálne mzdové nároky zvýšia o 43 eur, čo je rozdiel medzi minimálnou mzdou na rok 2020 (580 eur) a minimálnou mzdou na rok 2021 (623 eur). 

StupeňKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mzda od 1.1.2020Minimálna mzda od 1.1.2021
11,0580 €623 €
21,2696 €739 €
31,4812 €835 €
41,6928 €971 €
51,81044 €1087 €
62,01160 €1203 €

„Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ vysvetľuje minister práce Milan Krajniak

Novela zákona o minimálnej mzde putuje na prerokovanie do parlamentu a svojim podpisom ju musí potvrdiť aj prezidentka. 

Minimálna mzda, odmeňovanie a ďalšie oblasti sú súčasťou kurzu Mzdy a personalistika. Prihláste sa na online termín, alebo k nám príďte na kurz osobne

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.