Ako často je vhodné meniť prácu?

Tipy 31.8.2022 Michaela Struhárová
Trh práce je turbulentným prostredím, ktoré v posledných rokoch prechádza veľkým množstvom zmien. V minulosti ľudia bežne zostávali v rovnakej práci takmer po celý život. Dnes je už podobná lojálnosť voči jednému zamestnávateľovi zriedkavosťou.
ako často meniť prácu

Podľa zahraničných prieskumov počas aktívneho života vystriedame až 12 zamestnaní, pričom najčastejšie sa pre zmenu práce rozhodnú ľudia v stredných rokoch, ktorí pociťujú väčšiu finančnú aj osobnú stabilitu. (1)

Aj keď je v dnešnej dobe zmena práce bežnejšia než kedykoľvek predtým, dlhý zoznam zamestnaní v životopise nevysiela dobrý signál pre potencionálnych zamestnávateľov.

Ako často by sme mali meniť prácu a v ktorých prípadoch je vhodné uvažovať nad alternatívnym riešením?

Neustále hľadanie niečoho lepšieho

Podľa prieskumu agentúry Focus z roku 2016, o zmene zamestnania uvažujeme v priemere každé 3 roky. V tomto období zmenila prácu takmer štvrtina opýtaných a s pribúdajúcimi rokmi sa tento počet zmenšoval. Dlhšie ako 15 rokov pracuje u toho istého zamestnávateľa iba 10 % respondentov. (2)

Množstvo rokov strávených v jednej práci závisí aj od odvetvia, v niektorých je fluktuácia zamestnancov vyššia. Zahraničné prieskumy naznačujú, že zamestnanci vo verejnom sektore menia prácu menej často ako ľudia pracujúci v súkromných firmách. (1)

Najkratšie zostávajú v jednom zamestnaní ľudia pracujúci v službách venujúcich sa voľnému času a pohostinstvu (2,3 rokov), veľkoobchodnom a maloobchodnom predaji (3,3 rokov) a poľnohospodárstve (3,5 rokov). Najstabilnejších zamestnancov má výrobný priemysel (5,1 rokov) a štátne úrady (8,2 rokov).

Ženy zostávajú v jednom zamestnaní v priemere 3,9 rokov a muži o 10 % dlhšie, priemerne 4,3 rokov. (1)

Aké sú dôvody na zmenu práce?

Pri uvažovaní nad zmenou práce často nedokážeme pomenovať konkrétne dôvody, kvôli ktorým máme chuť na zmenu. Aj v zamestnaní, ktoré nás baví a prináša množstvo výhod, môže časom nastať z rôznych dôvodov vyhorenie či pocit chýbajúceho ocenenia (nielen finančného). 

Vyhorenie vo väčšine prípadov nastupuje pomaly a prejavuje sa celkovou vyčerpanosťou, problémami so spánkom, cynizmom, nižším pracovným výkonom a zhoršenými vzťahmi na pracovisku.

Zaujímavosťou je, že napriek rozšírenej predstave, vyšší plat nie je najdôležitejším dôvodom pre zmenu zamestnania. 58 % respondentov uviedlo, že by boli ochotnejší prijať horšie platenú prácu, ak by im prinášala iné benefity. (1)

Dôvodom na zmenu je aj zaujímavejšia pracovná náplň, zmena kolektívu, kariérny rast a vyššia kvalifikácia, či praktické dôvody ako kratšie dochádzanie do práce či rozbeh vlastného podnikania. 

dôvody na zmenu práce

Kedy je čas uvažovať nad zmenou práce?

Jednoznačná odpoveď, žiaľ, neexistuje. Každý z nás má iné očakávania a priority, takže aj dobre platená a zaujímavá práca nemusí vyhovovať tomu, kto vníma ako prekážku napríklad dlhé dochádzanie.

Je potrebné pamätať tiež na to, že krátkodobé krízy a dočasná strata motivácie sú normálnou súčasťou pracovného života a vo väčšine prípadov sa po pár dňoch alebo týždňoch vytratia. Po dlhšej dobe v jednom zamestnaní sa môže objaviť rutina a človek si tak zvykne na benefity, ktoré mu jeho práca prináša, že ich prestane vnímať.

Mali by sme sa preto vyvarovať unáhleným rozhodnutiam a nedávať výpoveď z dôvodu, ktorý je len dočasný a dá sa zmeniť. Neznamená to však, že by sme mali problémy ignorovať a čakať, že sa konflikty vyriešia bez nášho pričinenia.

Obzvlášť pozor by sme si mali dať na niekoľko závažných signálov: 

Ak sa vo svojej práci stretávate s niektorým z týchto problémov, stojí zmena zamestnania určite za zváženie. Nakoniec, až 73 % ľudí, ktorí sa k tomuto kroku odhodlali, vníma svoje rozhodnutie aj s odstupom pozitívne. (1)

alternatívne riešenia bez zmeny práce

Alternatívne riešenia bez zmeny zamestnania

Občas sa môžeme dostať do situácie, kedy je pre nás zmena zamestnania neprípustná či už z finančných dôvodov alebo kvôli obmedzenej ponuke na trhu práce. Ani takéto prípady však neznamenajú, že by ste mali rezignovať a trpieť zlé podmienky bez nádeje na zlepšenie.

Na takmer každý problém existuje riešenie a pokiaľ s ním môžete niečo robiť, vyskúšajte niektorý z nasledovných tipov:

Zmena zamestnania môže často vyzerať ako strašiak a často vzbudzuje úzkosť. Vydať sa do neznámych vôd však môže posunúť váš život k niečomu ešte lepšiemu. Schopnosť prispôsobiť sa meniacemu svetu je na novom pracovnom trhu jednou z najcennejších zručností.

Použité zdroje: 

  1. 21 career change statistics [2022]: how often do people change jobs?
  2. Až 73% ľudí, ktorí zmenili prácu, považujú túto zmenu za pozitívnu
  3. 13 znakov, že je najvyšší čas zmeniť zamestnanie
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.