Zákaznícka zóna

Online kurzy

Obľúbené kurzy účtovníctva, mzdy a personalistika, daňové školenia s našimi lektormi už aj online. 

Vstúpte do našich virtuálnych učební a vzdelávajte sa pohodlne doma. 

Pozrite si aktuálne termíny našich online kurzov

Základy účtovníctva ZADARMO

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Zostavenie účtovnej závierky

Základy personalistiky

Mzdy a personalistika

Mzdy pre pokročilých

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z príjmov

Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR)

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.