Novinky z účtovníctva a daní

Zamestnanie popri dôchodku: Môžu penzisti pracovať neobmedzene?

Mzdy 29.2.2024 Michaela Struhárová
Zamestnanie popri dôchodku môže penzistom zvýšiť jeho výšku. Výnimkou je poberanie predčasného starobného dôchodku.

Aké odvody platia pracujúci dôchodcovia?

Mzdy 29.2.2024 Michaela Struhárová
Zamestnanie popri starobnom dôchodku sa penzistom vyplatí. Nielen, že si môžu zvýšiť výšku svojho dôchodku, ale môžu si uplatniť odvodovú úľavu.

Ako funguje elektronická PN + zmeny od 1.1.2024

Mzdy 19.2.2024 Michaela Struhárová
Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti funguje od 1.6.2022. Od 1. januára sa rozširuje okruh lekárov, ktorí môžu vystaviť elektronickú PN.

Do kedy požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023?

Mzdy 30.1.2024 Martina Švaňová
Musíte podať daňové priznanie za rok 2023 sami alebo stačí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane? Dokedy môžete o ročné zúčtovanie požiadať a čo všetko k tomu potrebujete?

Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné u zamestnancov a SZČO od 1.1.2024

Mzdy 29.1.2024 Michaela Struhárová
Ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, ktoré platia od 1. januára 2024, priniesli zmeny u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva.

Hrubá a čistá mzda 2024: Postup, ako si vypočítať výšku svojej výplaty

Mzdy 11.1.2024 Michaela Struhárová
Ako z vašej hrubej mzdy zistíte výšku čistej mzdy, ktorú vám zamestnávateľ vyplatí? Aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa? Krok po kroku vám ukážeme výpočet čistej mzdy v roku 2024.

Zdravotné a sociálne odvody v roku 2024

Mzdy 9.1.2024 Michaela Struhárová
Aká je výška odvodov do zdratovnej a sociálnej poisťovne pre živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2024?

Minimálna mzda má od januára 2024 výšku 750 eur, zmení sa aj výška príplatkov

Mzdy 8.1.2024 Michaela Struhárová
Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli minimálnej mzde na rok 2024 vo výške 750 eur. Ako sa zmení výška príplatkov a ďalšie veličiny, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu?

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 a 2024 - praktické príklady

Mzdy 1.1.2024 Michaela Struhárová
Zákon o financovaní voľného času dieťaťa priniesla so sebou novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v roku 2022, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu. Táto zmena priniesla zmenu nielen výšku daňového bonusu, ale aj zmeny samotného výpočtu. V článku vám pomocou praktických príkladov výpočet objasníme a spravíme trocha zrozumiteľnejším.

Mzdové príplatky v roku 2024 opäť porastú

Mzdy 2.10.2023 Martina Švaňová
Suma niektorých mzdových príplatkov opätovne určuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy. Minimálna mzda bude od januára 2024 vyššia. Zvyššia sa i príplatky na ňu naviazané.

Cestovné náhrady: výpočet stravného na pracovnej ceste od 1.10.2023

Mzdy 30.9.2023 Martina Švaňová
Ak vás zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu v trvaní najmenej 5 hodín, potom by ste mali vedieť, že vám okrem iných náhrad vzniká nárok aj na preplatenie stravného. Stravné vám patrí za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Nakoľko je stanovené pevnou sumou, jeho použitie zo strany zamestnanca sa nepreukazuje.

Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.2023

Mzdy 29.6.2023 Michaela Struhárová
Zrážky zo mzdy zamestnanca sú najpoužívanejším a najefektívnejším prostriedkom na vyplatenie pohľadávok v prípade, že je dlžná osoba v pracovnom pomere. Najčastejším prípadom sú zrážky dlžných súm poisťovniam, bankám, mobilným operátorom či nebankovým spoločnostiam.

Hrubá a čistá mzda: koľko zarobíte v roku 2023?

Mzdy 23.12.2022 Michaela Struhárová
Väčšia časť populácie na Slovensku v produktívnom veku pracuje formou závislej činnosti na pracovnú zmluvu. Predovšetkým tejto skupiny obyvateľstva sa týka hrubá a čistá mzda. Hrubá mzda je ekonomickou veličinou, z ktorej vypočítame čistú mzdu, teda mzdu, ktorá nám reálne príde na účet.

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Mzdy 31.10.2022 Martina Švaňová
Dňa 4.10.2022 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona  č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá prináša mnoho zmien účinných od 1.11.2022.

Odmena za prácu: vychádza lepšie živnosť alebo trvalý pracovný pomer?

Mzdy 19.10.2022 Michaela Struhárová
V inzerátoch na voľné pracovné miesta sa často uvádza, že prácu môžete vykonávať na živnosť alebo na trvalý pracovný pomer. Ako sa teda rozhodnúť? Na praktickom príklade si ukážeme, koľko peňazí vám reálne príde na účet.

Zamestnávanie na sezónne práce: Od januára 2023 je výhodnejšie

Mzdy 29.7.2022 Martina Švaňová
S cieľom zjednodušenia zamestnávania ako aj zníženia nákladov zamestnávateľa sa od januára 2023 zavádza nový typ Dohody o pracovnej činnosti, ktorá bude využívaná pri tzv. sezónnej práci. V tejto súvislosti sa zavádza aj nová odvodová výnimka z platenia poistného pri výkone sezónnej práce.

Daňový bonus na dieťa od 1.7. 2022 a od 1.1.2023

Mzdy 1.7.2022 Michaela Struhárová
Novela zákona o financovaní voľného času dieťaťa prináša zmeny vo výpočte a podmienkach získania daňového bonusu na dieťa. Vyšší daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať za júl 2022.

Výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023

Mzdy 28.6.2022 Michaela Struhárová
Po deviatich rokoch sa životné minimum bude upravovať podľa koeficientu zmeny príjmov domácností, ktorý dosiahol nižšiu hodnotu ako koeficient rastu životných nákladov. Aká bude výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023 a ktoré veličiny ovplyvní?

Zvýšenie súm stravného na služobnej ceste a ich dopad na stravovanie zamestnanca od 1.5.2022

Mzdy 2.5.2022 Martina Švaňová
Na zvýšenie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zareagovalo ministerstvo práce úpravou Opatrenia o sumách stravného s platnosťou od 1.5.2022. Ako sa zmení hodnota stravovacej poukážky, finančný príspevok na stravovanie a cestovné náhrady pri služobnej ceste?

Zamestnanecké benefity z pohľadu daní

Mzdy 7.10.2021 Michaela Struhárová
Medzi kľúčové úlohy firiem v trhovej konkurencii patrí určite získanie a udržanie si kvalitných zamestnancov. Na túto úlohu nadväzuje vytvorenie pracovných podmienok, v ktorých sa zamestnanci budú cítiť spokojní a rešpektovaní. Odmeňovanie a poskytovanie benefitov zaraďujeme medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce motiváciu zamestnancov.

Minimálna mzda bude od januára 2022 vyššia

Mzdy 6.9.2021 Michaela Struhárová
Výška minimálnej mzdy na rok 2022 je stanovená automatom na 646 eur. Aké veličiny sú naviazané na výšku minimálnej mzdy?

Zamestnávanie dohodárov: Typy dohôd a odvody

Mzdy 7.6.2021 Michaela Struhárová
Najčastejšie pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká prostredníctvom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ však môže na plnenie pracovných úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb uzatvoriť s fyzickými osobami tiež dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči jeho zamestnancom

Mzdy 19.2.2021 Michaela Struhárová
Dôležitou súčasťou mzdového účtovníctva sú pracovno-právne vzťahy, ktoré vyplývajú firmám pri zamestnávaní. Pozrite si prehľad povinností, ktoré má zamestnávateľ pred uzatvorením zmluvy, pri nástupe a počas trvania pracovného pomeru.

Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2021

Mzdy 28.12.2020 Michaela Struhárová
Aj v roku 2021 sa zmení výška čistej mzdy. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane znamená, že vám pri nezmenenej hrubej mzde príde na účet o niekoľko eur viac. Pozrite si mzdové veličiny na rok 2021 aj s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca.

Od januára 2021 porastie minimálna mzda na 623 eur

Mzdy 27.8.2020 Michaela Struhárová
Vláda definitívne schválila novú výšku minimálnej mzdy na rok 2021. Aké veličiny ovplyvní a ako sa zmenia príplatky za prácu?

Odvody SZČO: Ako ovplyvní koronavírus novú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Mzdy 22.7.2020 Michaela Struhárová
Posunuté lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii využilo veľa živnostníkov, preto je namieste otázka, k akému dátumu začnú platiť upravené výšky odvodov, resp. sa im zruší povinnosť odvody platiť. Dokedy má zdravotná poisťovňa povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov?

Minimálna mzda 2021: Bude jej výška až 656 eur?

Mzdy 10.6.2020 Michaela Struhárová
Za minimálnu mzdu pracuje na Slovensku vyše 120-tisíc ľudí. V týchto dňoch plynie zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov čas, kedy sa majú dohodnúť, aká bude výška minimálnej mzdy na rok 2021. Ak zhodu nenájdu, uplatní sa postup podľa novely zákona, ktorú stihla prijať bývalá vláda.

Pri poklese tržieb je možný odklad platenia poistného aj za máj

Mzdy 21.5.2020 Michaela Struhárová
Z rokovania vlády 20. mája 2020 prišla dobrá správa pre zamestnávateľov a SZČO.

Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2020

Mzdy 16.12.2019 Michaela Struhárová
Čistá mzda zamestnanca sa oproti roku 2019 zmení. Od roku 2020 sa menia výšky veličín, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu. Asi najzásadnejšou zmenou je vyššia nezdaniteľná časť základu dane. Mzdové veličiny na rok 2020 spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca nájdete v článku.

Minimálna mzda 2020 - jej výška, výpočet a veličiny, ktoré ovplyvňuje

Mzdy 30.9.2019 Michaela Struhárová
Vláda navrhuje upraviť výšku minimálnej mzdy na 580 eur, čo je najvyššie zvýšenie za posledných 17 rokov.

Novela Zákonníka práce: vyššie príplatky za prácu cez víkend a v noci od mája 2019

Mzdy 16.5.2019 Martina Švaňová
Od 1.5.2018 novela Zákonníka práce zaviedla do praxe povinné vyplácanie nových mzdových zvýhodnení za prácu cez víkendy a tiež navýšenie príplatkov za prácu vo sviatok a v noci, čo zaiste pocítil na výplate nie jeden zamestnanec pracujúci napr. v obchode, vo výrobe, či v gastro prevádzke. Druhá fáza zvyšovania je účinná od 1.5.2019.

Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?

Mzdy 2.5.2018 Michaela Struhárová
Od 1.5.2018 nadobúda účinnosť novela Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila vo februári 2018. Či ste zamestnanec, alebo vediete mzdové účtovníctvo, toto sú najdôležitejšie zmeny, o ktorých treba vedieť.
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.