Základné funkcie v Exceli pre účtovníkov

Program Excel je nabitý funkciami a často nás prekvapí tým, čo všetko dokáže. Účtovníkom dokáže ušetriť kopec hodín práce a vytvoriť si jednoduché a prehľadné evidencie pre každú firmu či podnikateľa, ktorého účtovníctvo spracovávajú.

Pripravili sme pre vás zoznam základných klávesových skratiek a funkcií, ktoré vám uľahčia vedenie účtovníctva a správu dát. Pri každej funkcii vám tiež vysvetlíme, ako dokáže pomôcť a pridávame aj syntax, z ktorej sa funkcia skladá.

Stiahnite si skúšobný dokument, kde si všetky funkcie môžete pri čítaní článku zároveň aj vyskúšať.

Základné skratky pre efektívnu prácu v Exceli

1. CTRL + a
Výber celého rozsahu tabuľky.


 

 

 

 

 

 

2. CTRL + c
Kopírovanie vybratého rozsahu tabuľky.


 

 

 

 

 

 

3. CTRL + v
Vloženie vybratého rozsahu tabuľky.

4. CTRL + z
Vrátenie kroku späť


 

 

5. CTRL + s
Uloženie hárku

6. CTRL + p
Tlačenie hárku

7. CTRL + šípka
V kombinácii stlačeného CTRL + šípky sa posúvame v rámci celého hárku

8. CTRL + home
Dostaneme sa na prvú hodnotu tabuľky

9. CTRL + end
Dostaneme sa na poslednú hodnotu tabuľky

10.  CTRL + „+“
Pridávame nový riadok/stĺpec


 

 

 

 

 

 

 

11.  CTRL + „-“
Vymažeme riadok/stĺpec

12.  F4
Opakovanie poslednej vykonanej akcie
 

Praktické funkcie v Exceli

1. SUM
Jedna zo základných matematických a trigonometrických funkcií. Funkcia SUM vykoná sčítanie hodnôt v jednotlivých bunkách alebo rozsahu buniek.

SUM(číslo1; [číslo2]; ...)

Príklad: suma za prvý kvartál je =SUM(B2:B5) = 21 290,00 EUR


 

 

 

 

 

 

 

2. AVERAGE
Funkcia AVERAGE vykoná výpočet priemernej hodnoty z jednotlivých buniek alebo rozsahu buniek.

AVERAGE(číslo1; [číslo2]; ...)

Príklad: priemerná hodnota za druhý kvartál je =AVERAGE(C2:C5) = 5 252,50 EUR


 

 

 

 

 

 

 

3. MAX
Matematická funkcia MAX vráti najväčšiu hodnotu spomedzi všetkých hodnôt z množiny údajov.

MAX(číslo1; [číslo2]; ...)

Príklad: maximálna hodnota za tretí kvartál je =MAX(D2:D5) = 6 564,00 EUR


 

 

 

 

 

 

 

4. MIN
Matematická funkcia MIN vráti najväčšiu hodnotu spomedzi všetkých hodnôt z množiny údajov.

MIN(číslo1; [číslo2]; ...)

Príklad: maximálna hodnota za štvrtý kvartál je =MIN(E2:E5) = 2 357,00 EUR


 

 

 

 

 

 

 

5. IF
Logická funkcia IF je jednou z najpraktickejších funkcií v Exceli a keď sa ju naučíte používať správne, neprestane s ňou. Má veľmi široké využitie nielen pri práci s číslami, ale aj s textom. Umožňuje vykonávanie logických porovnaní medzi hodnotou a tým, čo očakávate.

V najjednoduchšej podobe funkcia IF znamená:
·       AK (niečo má hodnotu True (pravda), potom niečo urob, inak urob niečo iné)

Funkcia IF môže mať dva výsledky. Prvým výsledkom je, či vaše porovnanie má hodnotu True (pravda), a druhým výsledkom je, či vaše porovnanie má hodnotu False (nepravda).
=IF(podmienka;ak je podmienka splnená; ak podmienka nie je splnená)

Príklad: suma peňazí za prvý kvartál je vyššia, ako za druhý, potom vypíš hlášku „splnené“, inak vypíš „nesplnené“. =IF(B6>C6;"splnené";"nesplnené")=splnené


 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCATENATE
Textová funkcia CONCATENATE, slúži na spájanie dvoch alebo viacerých textových reťazcov do jedného.

CONCATENATE(text1; [text2]; ...)

Ďalšie textové položky na spojenie. Môžete použiť až 255 položiek, maximálne 8 192 znakov.

Príklad: môžeme vytvoriť súvislú vetu spojením existujúcich textových reťazcov.
„V našej spoločnosti ponúkame nasledovné produkty: 1200x1000x40/13 1200x1000x40/13 1200x1000x40/13 1200x1000x40/13.


 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUMIF
Matematická funkcia SUMIF vznikla spojením funkcie SUM a IF. V praxi sa používa na sčítanie hodnôt v určitom rozsahu, ktoré spĺňajú zadané kritériá.

SUMIF(rozsah; kritériá; [rozsah_súhrnu])

Dôležité: Všetky textové kritériá alebo všetky kritériá, ktoré obsahujú logické alebo matematické symboly, musia byť uzavreté do dvojitých úvodzoviek ("). Ak ide o numerické kritérium, dvojité úvodzovky sa nevyžadujú.

V našom príklade môžeme sčítať hodnoty, ktoré sú menšie ako 2 000.
=SUMIF(B2:E5;"<2000")


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel vie niekedy poriadne potrápiť. Ak si neviete rady, pozrite si naše kurzy. Pomôžeme s analýzou firemných dát, vysvetlíme pokročilé funkcie i makrá.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.