Výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023

Po deviatich rokoch sa životné minimum bude upravovať podľa koeficientu zmeny príjmov domácností, ktorý dosiahol nižšiu hodnotu ako koeficient rastu životných nákladov. Aká bude výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023 a ktoré veličiny ovplyvní?
životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023

 

 

Životné minimum upravuje § 1 Zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Zákon upravuje aj mechanizmus úpravy súm životného minima. Ten sa odvíja od vývoja koeficientov, ktorých výšku poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad. Rozhodujúce je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka, za ktoré sa sledujú zmeny koeficientov. 

Výška životného minima sa upraví podľa koeficientu s nižšou hodnotou. Suma životného minima preto nemôže klesnúť, jej výška môže ostať nezmenená. 

Podľa výpočtov Štatistického úradu dosiahli koeficienty hodnotu: 

„Z oboch ukazovateľov sa v zmysle legislatívy použije pre úpravy životného minima ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci medziročný rast príjmov na osobu počas prvého štvrťroka, čo bola hodnota 7,5 %. Po deviatich rokoch sa tak životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien,“ uvádza v tlačovej správe Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR. Situácia odráža aktuálny vývoj inflácie, ktorý zaznamenal výrazné zvýšenie v porovnaní s minulými rokmi. 

Výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023

Aktuálne platné sumy životného minima sa vynásobia hodnotou 7,5 % a získame nové sumy, ktoré budú platiť od 1. júla 2022. Konkrétne sumy životného minima upravuje Opatrenie č. 227/2022 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. 

 Od 1.7.2022Do 30. 6. 2022
Jedna plnoletá fyzická osoba234,42 eur218,06 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba163,53 eur152,12 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa107,03 eur99,56 eur

Príspevky naviazané na životné minimum, ktoré sa zvýšia v rokoch 2022 a 2023

Zvýšením sumy životného minima sa zvyšujú aj ďalšie dôležité daňové veličiny, sociálne a zdravotné príspevky a dávky. V závislosti od platných zákonov, ktoré upravujú jednotlivé dávky a príspevky, sa sumy zvyšujú spolu so životným minimom od 1. júla 2022 alebo od 1. januára 2023. 

Vybrané veličiny, ktorých výška sa upravuje od 1.7.2022

VeličinaOd 1. 7. 2022
Maximálna výška odmeny za vykonanú prácu počas obdobia evidencie na úrade práce234,42 eur
Minimálna suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok281,40 eur
Nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach328,18 eur

V tabuľke sa už nenachádza daňový bonus na dieťa ani prídavok na dieťa, ktorého výška sa odvíjala od životného minima. 

Výška daňového bonusu sa bude odvíjať podľa úpravy, ktorú ustanovil nový zákon. Jeho účinnosť je otázna, nakoľko prezidentka má v pláne obrátiť na Ústavný súd s otázkou o ústavnosti procesu schvaľovania. 

Zákon rovnako upravuje výšku prídavku na dieťa, ktorý sa od 1.7.2022 zvýši zo súčasných 25,88 eur na 30 eur a od 1.1.2023 na 40 eur.

Príspevky a daňové veličiny, ktoré sa upravujú od 1.1.2023

VeličinaOd 1. 1. 2023
Rodičovský príspevok, ak rodič nepoberal materské301,00 eur
Rodičovský príspevok, ak rodič poberal materské412,60 eur
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačne/ročne)4 922,82 eur (mesačne 410,24 eur)
Základ dane, kedy sa začína krátiť nezdaniteľná časť základu dane21 754,18 eur
Základ dane z príjmov fyzických osôb, od ktorého sa uplatňuje 25 % sadzba dane41 445,46 eur (mesačne 3453,79 eur)
Výška celkových zdaniteľných príjmov, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť príjmy2 461,41 eur

 

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj exekučné zrážky. V článku Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.2022 nájdete aktualizované nepostihnuteľné sumy. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.