Príspevky od štátu na pomoc počas koronakrízy sa nebudú zdaňovať

Dane 21.5.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila doplnenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o výnimku, vďaka ktorej sa príspevky na pomoc podnikateľom z projektu “Prvá pomoc” nebudú zdaňovať.
Príspevky od štátu na pomoc počas koronakrízy sa nebudú zdaňovať

Dohoda ministerstiev na výnimke

To, čo avízovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v tlačovej správe z 28. apríla 2020 schválila vláda na svojom zasadnutí dňa 20. mája 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozhodli o tom, že príspevky sociálnej pomoci nebudú zdaniteľným príjmom v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2020. 

Zároveň sa tieto príspevky nebudú považovať za príjem a SZČO tak neobmedzia pri žiadaní o ďalšiu pomoc. Marcový príspevok sa nezapočíta do tržby pri žiadaní o príspevok za apríl. 

Príspevok nemá zvyšovať tržby a brániť dostupnosti ďalšej pomoci

Pred úpravou Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z.o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú príspevky podľa Zákona o dani z príjmov považované za príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dôvodová správa k materiálu predloženému na rokovanie vlády vysvetľuje: “Príspevok na udržanie zamestnanosti vyplácaný v rámci projektu “Prvá pomoc” je nástrojom finančnej podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Na jednej strane je účelom tohto príspevku zmiernenie negatívnych dopadov na zamestnanosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Na druhej strane by tento príspevok zvyšoval príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržby) na účely posunutia termínu platenia poistného a tým zhoršoval ich možnosti uplatnenia odkladu poistného.”

„Tieto príspevky nebudú vykazované ako tržby, budú si ich môcť odpočítať, aby sme nikoho neukrátili o pomoc od štátu iba preto, že účtovne by to musel vykázať ako zvýšenie tržieb. Tak, ako to nebude vstupovať do daňového základu, nebude to vstupovať ani do tých našich priebežných mesačných výkazov pri žiadaní o príspevok,“ spresňuje v tlačovej správe minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Aké príspevky môžete od štátu získať? Prečítajte si v článku vrátane postupu, ako o príspevok požiadať. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.