Novinky z účtovníctva a daní

Účtovný denník a hlavná kniha v podvojnom účtovníctve

Účtovníctvo 24.6.2024 Michaela Struhárová
Na čo slúži účtovný denník a hlavná kniha? Základné nástroje podvojného účtovníctva majú rôznu štruktúru i účel. Aký je medzi nimi rozdiel?

Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve?

Účtovníctvo 18.6.2024 Michaela Struhárová
Jednoduché účtovníctvo je menej náročné na administratívu a poskytuje prehľad o peňažných tokoch a základnej finančnej situácii podniku. Aké kroky sú potrebné pre vyhotovenie účtovnej závierky?

Sumár zmien v novele zákona o účtovníctve (účinné od 1.6.2024)

Účtovníctvo 3.6.2024 Michaela Struhárová
Novela prináša najväčšie zmeny v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov. Menia sa tiež kritériá zaraďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín.

Archivácia účtovných dokladov a jej pravidlá

Účtovníctvo 5.5.2024 Michaela Struhárová
Účtovná jednotka má povinnosť uchovávať a ochraňovať všetky účtovné doklady, účtovné záznamy súvisiace s účtovníctvom (ako napríklad účtovné knihy, zoznamy číselných radov, odpisový plán, účtovná závierka). Za porušenie povinností pri archivácii môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.

Zvládnete sami podvojné účtovníctvo?

Účtovníctvo 26.4.2024 Michaela Struhárová
Púšťate sa do štúdia podvojného účtovníctva na vlastné riziko? Prečítajte si, aké pasce na samoukov pri štúdiu môžu stretnúť.

Podvojné účtovníctvo - zoznámte sa so základmi

Účtovníctvo 23.4.2024 Michaela Struhárová
Počiatky podvojného účtovníctva siahajú do 14. storočia do talianskych Benátok, kde ho začali používať tamojší obchodníci.

Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovládať

Účtovníctvo 19.4.2024 Michaela Struhárová
Aké typy odpisov poznáme a na aké pravidlá odpisovania treba myslieť? Prečítajte si podrobný prehľad, ako na odpisovanie majetku.

Auto v podnikaní 2024: Odpovedáme na najčastejšie otázky

Účtovníctvo 22.2.2024 Michaela Struhárová
Pripravili sme pre vás prehľad, aké náklady sú daňovo uznateľné, ako je to s cestovnými náhradami, používanie auta na súkromné účely, auto na leasing a jeho odpisy a čo s autom v podnikaní SZČO.

Je jednoosobová s.r.o. výhodnejšia ako živnosť?

Účtovníctvo 20.2.2024 Michaela Struhárová
Čo by mal začínajúci podnikateľ vedieť pri zakladaní svojej firmy? Čo je jednoosobová s.r.o. a ako sa zakladá? Aké odvody a dane platí? Kedy sa oplatí ju založiť a je výhodnejšia ako živnosť?

Miestna daň z nehnuteľností

Účtovníctvo 10.1.2024 Petronela Stančíková
Nadobudli ste v predchádzajúcom roku nehnuteľnosť? Jednou z prvých daňových povinností v novom roku je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Ako pri predaji oceniť spoločnosť a určiť jej hodnotu?

Účtovníctvo 24.4.2023 Michaela Struhárová
Pri predaji akejkoľvek spoločnosti je kľúčovou otázkou jej hodnota. Čo všetko na ňu vplýva? Pozrieme sa na to, aké informácie by mali kupujúceho pri predaji zaujímať a akými metódami sa vypočíta hodnota spoločnosti.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovníctvo 30.11.2022 Michaela Struhárová
Ako sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve? Dokedy musí byť schválená a uložená do registra účtovných závierok?

Aké dokumenty sa ukladajú do Registra účtovných závierok?

Účtovníctvo 29.11.2022 Michaela Struhárová
Aké dokumenty obsahuje Register účtovných závierok a aké povinnosti majú účtovné jednotky pri schvaľovaní, overovaní a ukladaní účtovnej závierky do registra?

Odpisovanie auta v roku 2022

Účtovníctvo 11.11.2022 Michaela Struhárová
Kúpili ste auto, ktoré chcete zaradiť do obchodného majetku a neviete ako je to s jeho odpisovaním? V článku sa dozviete všetky potrebné informácie týkajúce sa odpisovania automobilu.

Účtovná strata v roku 2022

Účtovníctvo 26.7.2022 Michaela Struhárová
Akým spôsobom je možné dosiahnutú účtovnú stratu v obchodnej spoločnosti vysporiadať?

Odpočet daňovej straty v roku 2022

Účtovníctvo 21.7.2022 Michaela Struhárová
Daňovú stratu môže vykázať každá právnická osoba a tiež každá fyzická osoba - podnikateľ. V žiadnom prípade nemôže dosiahnuť daňovú stratu fyzická osoba, ktorá má príjem len zo závislej činnosti. Daňovú stratu nemôžu vykázať ani tie fyzické osoby, ktoré síce majú príjem z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ale uplatňujú si paušálne výdavky.

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou?

Účtovníctvo 15.6.2022 Michaela Struhárová
Mnoho podnikateľov nepozná rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou. V našom článku vám objasníme základné rozdiely medzi týmito dvoma pojmami, akým spôsobom sa vyčísľuje účtovná strata a akým daňová strata.

Aké sú najpoužívanejšie účtovné doklady?

Účtovníctvo 9.5.2022 Michaela Struhárová
Aké účtovné doklady najčastejšie prechádzajú rukami účtovníkov? Pozrieme sa na ich úlohu v účtovníctve, aj na zákonné náležitosti, ktoré musí obsahovať každý vystavený účtovný doklad.

5 dôležitých zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Účtovníctvo 12.11.2021 Michaela Struhárová
Cieľom novelizácie je najmä zjednodušenie účtovníctva v rôznych oblastiach a reakcia na čoraz väčšiu digitalizáciu účtovníctva. Najzásadnejšou zmenou je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov. Aké ďalšie zmeny prináša novela od 1. januára 2022?

Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a náležitosti

Účtovníctvo 4.11.2021 Michaela Struhárová
Fakturačné pravidlá zabezpečujú rovnocenné postavenie papierových a elektronických faktúr. Zároveň stanovujú povinné náležitosti, ktoré sa líšia podľa toho, či je podnikateľ registrovaný pre daň z pridanej hodnoty alebo nie je. Pre neplatiteľov DPH je fakturácia o niečo jednoduchšia.

Daňová evidencia alebo paušálne výdavky

Účtovníctvo 3.9.2021 Michaela Struhárová
Aké výhody a nevýhody majú paušálne výdavky živnostníka a preukazovanie skutočne vynaložených výdavkov?

Špecifiká účtovníctva rozpočtových organizácií

Účtovníctvo 20.7.2021 Michaela Struhárová
Rozpočtové organizácie vznikajú za iným účelom ako podnikateľské subjekty. Odlišnosti v spôsobe financovania a vynakladania prostriedkov zo schváleného rozpočtu sa premietli aj do vedenia účtovníctva rozpočtových organizácií.

Vysporiadanie výsledku hospodárenia: Rozdelenie zisku a úhrada straty spoločnosti

Účtovníctvo 16.6.2021 Michaela Struhárová
Obchodné spoločnosti na konci účtovného obdobia zisťujú, ako sa im v podnikaní darilo. Súčasťou prípravy účtovnej závierky je aj výpočet výsledku hospodárenia. Spoločnosti následne vysporiadajú výsledok svojho hospodárenia - buď majú možnosť rozdeliť zisk, alebo musia riešiť úhradu straty.

Kryptomeny z pohľadu daní a účtovníctva

Účtovníctvo 3.6.2021 Michaela Struhárová
Kryptomeny alebo aj virtuálne meny sú pomerne novým fenoménom na finančnom trhu. Nesmierny boom zaznamenali v roku 2017. Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a na ňu nadväzujúce novely zákonov o účtovníctve a dani z príjmov, čím sa upravuje zdaňovanie kryptomien.

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS): nástroj pre transparentný pohľad na výsledky firiem

Účtovníctvo 14.5.2021 Michaela Struhárová
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva sú nástrojom pre ľahšie zhodnotenie hospodárskych výsledkov firiem v ktorejkoľvek časti sveta. Kto má povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS? Detailne sa tiež pozrieme na niektoré z štandardov.

Záporné vlastné imanie je negatívnym signálom o stave firmy

Účtovníctvo 23.4.2021 Michaela Struhárová
Vlastné imanie je spolu so záväzkami zdrojom financovania majetku obchodnej spoločnosti. Ak niektorá z položiek vlastného imania vykazuje vysoké záporné hodnoty, ktoré prevyšujú ostatné časti, vlastné imanie sa dostáva do záporných čísel. Najčastejšou príčinou záporného vlastného imania sú vysoké straty.

Jednoduché účtovníctvo - užitočné základy

Účtovníctvo 10.2.2021 Michaela Struhárová
Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, jedným zo spôsobov je vedenie jednoduchého účtovníctva. V článku sa pozrieme na to, kto má povinnosť a komu sa oplatí účtovať v jednoduchom účtovníctve, aké účtovné knihy sa používajú a ako sa pripravuje účtovná závierka.

Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania v 4 krokoch

Účtovníctvo 30.1.2021 Michaela Struhárová
Na čo v účtovníctve slúži a z akých krokov pozostáva inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Rozdiely medzi účtovníctvom neziskových organizácií a podnikateľských subjektov

Účtovníctvo 19.10.2020 Michaela Struhárová
Neziskové organizácie sú účtovné jednotky, ktoré sa nezakladajú za účelom zisku, čo je hlavný rozdiel v porovnaní s podnikateľskými subjektami. Aj vedenie účtovníctva má preto isté špecifiká a rozdielne postupy účtovania.

Nárok zamestnanca na stravné lístky počas home office

Účtovníctvo 18.8.2020 Michaela Struhárová
Kvôli okolnostiam, ktorým v posledných týždňoch čelíme, sa množstvo kancelárii vyprázdnilo a zamestnanci sa presunuli do home office. To, čo bolo kedysi považované za firemný benefit je zrazu bežné. Vo firmách tak vznikla dilema, či zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravy aj keď sú doma.

Naučte sa základy účtovníctva úplne zadarmo

Účtovníctvo 1.4.2020 Michaela Struhárová
Agentúra Jaspis ponúka zadarmo kurz Základy účtovníctva, ktorý vás pripraví na kurzy podvojného účtovníctva alebo jednoduchého účtovníctva, kde je už vhodné ovládať niektoré pojmy a súvislosti.

Porovnávame individuálny a skupinový kurz: Neurobte pri výbere krok vedľa

Účtovníctvo 10.2.2020 Michaela Struhárová
V dnešnej dobe sa stále snažíme držať krok s novými trendmi a vzdelávať sa v nových oblastiach je samozrejmosťou. Ak ste si už vybrali oblasť, v ktorej sa chcete vzdelávať a získať hlbšie vedomosti, ďalší krok je určiť si formu, akou sa vzdelávať.

Slovensko je na chvoste štúdie o platobnej disciplíne. Čo s vašimi pohľadávkami?

Účtovníctvo 28.8.2019 Michaela Struhárová
Neuhradené záväzky značným spôsobom zasahujú do bežného fungovania firmy a dokážu spôsobiť veľké, často až existenčné problémy. Aká je situácia v Európe a na Slovensku a ako neuhradené záväzky ovplyvňujú základ dane?

Aké zmeny prináša návrh novely zákona o účtovníctve 2020?

Účtovníctvo 23.8.2019 Michaela Struhárová
Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Finančná analýza podniku zistí finančné zdravie firmy

Účtovníctvo 12.8.2019 Michaela Struhárová
Úspešnosť podnikania sa odzrkadľuje vo finančnej situácii podniku. Finančná analýza slúži na zhodnotenie súčasnej finančnej situácie podniku a jej následného vývoja. Hlavným zámerom je oboznámenie sa s finančným zdravím subjektu, identifikácia silných a slabých stránok a poskytnutie nápravných opatrení na ich odstránenie. Získané výsledky používa hlavne vedenie podniku na finančné riadenie, preskúmanie výkonnosti spoločnosti a rozhodovanie o jej ďalšom vývoji.
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.