Od 1.7.2019 sa zvyšuje životné minimum

27.6.2019 Michaela Struhárová
Životné minimum bude od júla 2019 o 2,5%, čo ovplyvní aj príspevky naviazané na hodnotu životného minima. Zvýši sa napríklad aj daňový bonus, rodičovský príspevok či prídavok na dieťa.
životné minimum 2020

Životné minimum je v zmysle § 1 Zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav núdze. Tento rok výšku životného minima upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z.z.. Od 1. 7. 2019 porastie výška životného minima o 2,5 %. V súvislosti so zvýšením životného minima sa zvýšia aj všetky dávky, ktoré sa viažu práve na životné minimum. 

Životné minimum sa upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší.

životné minimum 2020

Suma životného minima je potom od 1. 7. 2019 nasledovná:

 

Od 1. 7. 2019

Do 30. 6. 2019

Jedna plnoletá fyzická osoba

210,20 eur

205,07 eur

Ďalšia spoločne posudzovaná osoba

146,64 eur

143,06 eur

Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

95,96 eur

93,61 eur

Z toho vyplýva, že suma životného minima pre jednu fyzickú osobu sa zvýši o 5,13 eura, suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe sa zvýši o 3,58 eura a pre nezaopatrené dieťa o 2,35 eura.

Zvýšenie príspevkov, ktoré ovplyvňuje výška životného minima

So zmenou sumy životného minima sa následne menia viaceré veličiny, ktoré sú na životné minimum naviazané, pričom niektoré veličiny sa upravia k júlu 2019 a ostatné až k januára 2020 v zmysle platnej legislatívy, vzťahujúcej sa ku konkrétnym dávkam. Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa nahor upraví daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, či prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

So zmenou výšky životného minima sa od 1. 7. 2019 menia nasledujúce dávky:

životné minimum 2020

Exekúcie a nepostihnuteľná časť

So zmenou životného minima sa dostávajú do výhodného postavenia aj ľudia v exekúcii, ktorým prináleží 100% životného minima, na ktoré im nikto nemôže siahnuť. Z toho vyplýva, že od 1. 7. 2019 bude dlžníkovi v exekúcii prináležať 210,20 eur čo je o 5,13 eur viac ako v minulom období. Základ životného minima nie je možné z mesačnej mzdy alebo príjmu zraziť.

Nepostihnuteľná časť pri exekúcii je nasledovná:

Osoba

Nepostihnuteľná časť

Dlžník

100 % životného minima

vyživované osoby

Poberateľ dôchodku 50 % ŽM

vyživované osoby

Nepoberateľ dôchodku 25 % ŽM

Zmeny príspevkov od 1. 1. 2020

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.