Daňová licencia 2024: Minimálna daň sa po rokoch vrátila

Dane 2.1.2024 Michaela Struhárová
Koniec roka 2023 so sebou priniesol zmeny a aj opätovný návrat daňovej licencie.
daňová licencia minimálna daň pre právnické osoby

Daňová licencia bola prvýkrát zavedená v roku 2014. Poslednýkrát sa daňová licencia platila v roku 2018 za zdaňovacie obdobie roku 2017.  V decembri 2023 Národná rada SR schválila konsolidačný balíček, ktorý od 1.1.2024 opätovne zavádza daňovú licenciu. 

Čo je to daňová licencia?

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú je daňovník povinný zaplatiť bez ohľadu na to, či v zdaňovacom období dosiahol zisk alebo stratu. V zákone o dani z príjmov nájdeme daňovú licenciu pod názvom “Minimálna daň pre právnické osoby”. Ako už z názvu vyplýva, daňová licencia sa týka výlučne právnických osôb.

Novela zákona o dani z príjmov nadobudla účinnosť 1.1.2024 a minimálna daň pre právnické osoby sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1.1.2024. Právnické osoby teda prvýkrát zaplatia minimálnu daň v roku 2025 za zdaňovacie obdobie roku 2024.

Kto musí platiť daňovú licenciu - minimálnu daň?

Minimálnou daňou je daň po odpočítaní úľav na dani, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška minimálnej dane ustanovenej pre jednotlivého daňovníka. Minimálnu daň bude musieť zaplatiť takmer každá právnická osoba. Týka sa aj daňovníkov, ktorí vykázal daňovú stratu.

Ak daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia než výška minimálnej dane, platíte daň, aká je vypočítaná v daňovom priznaní. 

Aká je výška minimálnej dane?

Výška minimálnej dane sa pohybuje v rozpätí od 340 eur do 3 840 eur, v závislosti od zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré v zdaňovacom období dosiahol.

Právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzické osoby so zdravotným postihnutím, a to najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov za zdaňovacie obdobie, má minimálnu daň zníženú na polovicu.

Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych mesiacov sa minimálna daň právnickej osoby vypočíta vo výške súčinu 1/12 minimálnej dane a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Kto nemá povinnosť platiť minimálnu daň?

Daňová licencia má niekoľko výnimiek. Minimálnu daň nemusia platiť: 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.