Kurzy zadarmo cez projekt Zručnosti pre trh práce

 

Získajte vedomosti, ktoré vám otvoria dvere k novým zamestnávateľom.

Uchádzači a záujemcovia o zamestnanie môžu získať rekvalifikačné kurzy cez projekt Zručnosti pre trh práce s podporou úradu práce úplne zadarmo. Preplácanie kurzov by malo byť spustené od 8.4.2024

Vzdelávacie kurzy v Agentúre Jaspis sú akreditované Ministerstvom školstva a úrad práce ich po získaní príspevku uhrádza v plnej výške. Treba sa informovať na úrade práce, či Vám bude preplatené aj kurzy účtovníctva, nakoľko sa účtovníctvo nenachádza v zozname Aliancie sektorových rád v nedostatkových profesiách. 

Ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz od úradu práce?

Proces sa môže zdať na prvý pohľad zložitý, no s naším návodom ho zvládnete v niekoľkých krokoch.

Rekvalifikačné kurzy v Agentúre Jaspis

Vyberte si kurzy, ktoré chcete absolvovať. Kurzy je možné spájať a kombinovať.

Pripravili sme pre Vás najdôležitejšie kurzy v komplexných balíkoch.

Pravidelne pridávame nové termíny kurzov, zvoľte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje:

Účtovnícke kurzy a školenia je možné spájať do rôznych balíkov. Zavolajte nám - 0948 399 388, pre viac informácii.

Vyplňte prihlášku na našej stránke a v poznámke napíšte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce. Prihlášku spracujeme a pošleme vám potvrdenie.

Návšteva úradu práce

Na úrade práce si vyzdvihnete žiadosť, ktorú bude potrebné vyplniť. Skladá sa z viacerých častí, jednu z častí bude vypĺňať poskytovateľ, čiže my. Tlačivá pre poskytovateľa vzdelávania/rekvalifikácie máme, čiže stačí sa prihlásiť na Vami vybratý kurz a v prihláške zakliknúť, že chcete ísť cez tento projekt. Tlačivo vyplníme a spolu s ostanými dokumentami zašleme na vašu adresu poštou alebo emailom.

Odovzdanie žiadosti na úrade práce

Vyplnenú kompletnú žiadosť, ktorú dostanete poštou alebo emailom od nás, odovzdáte na úrade práce. Dajte si pozor na dostatočný časový predstih, aby úrad práce stihol posúdiť vašu žiadosť načas pred plánovaným termínom rekvalifikačného kurzu (min. 30 dní pred začiatkom Vášho kurzu).

Dohoda o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu

Ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví Vám vzdelávací poukaz. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzom a môžete nastúpiť na kurz bez toho, aby ste čokoľvek platili.

Ukončenie kurzu

V agentúre vám po absolvovaní kurzu vystavíme faktúru a odovzdáme osvedčenie. Ihneď po ukončení kurzu odovzdáte na úrad práce vyplnenú žiadosť o úhradu (tú dostanete pri podpise dohody o poskytnutí príspevku), faktúru a osvedčenie o absolvovaní kurzu (originál aj kópiu). Úrad práce nám do asi 30 dní zašle úhradu za váš kurz.

Čo ešte musíte o rekvalifikácii vedieť?

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

Kurz budete musieť uhradiť v prípade, ak na úrad práce nepredložíte ihneď po ukončení kurzu všetky doklady (faktúru, osvedčenie, žiadosť o úhradu).

Máte k rekvalifikačným kurzom otázky? Kontaktujte nás, v Agentúre Jaspis vám radi pomôžeme.

Zobraziť termíny kurzov

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.