Kurzy zadarmo cez úrad práce

Rozšírte si vzdelanie a získajte nové vedomosti, ktoré vám otvoria dvere k novým zamestnávateľom.

Uchádzači o zamestnanie môžu získať rekvalifikačné kurzy s podporou úradu práce úplne zadarmo.

Vzdelávacie kurzy v Agentúre Jaspis sú akreditované Ministerstvom školstva a úrad práce ich po získaní príspevku uhrádza v plnej výške.

Návod v 9 krokoch ako preplatiť kurz cez úrad práce

Ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz od úradu práce?

Proces sa môže zdať na prvý pohľad zložitý, no s našim návodom ho zvládnete v niekoľkých krokoch.

Rekvalifikačné kurzy v Agentúre Jaspis

Vyberte si niektorý z kurzov, ktoré máme aktuálne k dispozícii.

Pravidelne pridávame nové termíny kurzov, zvoľte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje:

Účtovnícke kurzy a školenia je možné spájať do rôznych balíkov. Zavolajte nám pre viac informácii.

Vyplňte prihlášku na našej stránke a v poznámke napíšte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce. Prihlášku spracujeme a pošleme vám potvrdenie.

Návšteva úradu práce

Na úradu práce si vyzdvihnete tlačivo “Požiadavka na rekvalifikáciu”. Skladá sa z častí A a B: do agentúry nám na email jaspis@jaspis.sk zašlite scanom časť B, ktorú vypĺňame ako poskytovateľ rekvalifikácie. Tlačivo vyplníme a zašleme na vašu adresu poštou.

Odovzdanie prihlášky na úrade práce

Vyplnenú časť A a časť B tlačiva, ktorú dostanete poštou od nás, odovzdáte na úrade práce. Dajte si pozor na dostatočný časový predstih, aby úrad práce stihol posúdiť vašu žiadosť načas pred plánovaným termínom rekvalifikačného kurzu (min. 15 dní pred začiatkom Vášho kurzu).

Dohoda o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu

Ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám "RE-PAS+" alebo "KOMPAS+" potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzom a môžete nastúpiť na kurz bez toho, aby ste čokoľvek platili.

Ukončenie kurzu

V agentúre vám po absolvovaní kurzu vystavíme faktúru a špecifikáciu zrealizovaného rekvalifikačného kurzu a odovzdáme osvedčenie. Ihneď po ukončení kurzu odovzdáte na úrad práce vyplnenú žiadosť o úhradu (tú dostanete pri podpise dohody o poskytnutí príspevku), špecifikáciu zrealizovaného rekvalifikačného kurzu (2 kópie), faktúru a osvedčenie o absolvovaní kurzu (originál aj kópiu). Úrad práce nám do asi 30 dní zašle úhradu za váš kurz.

Čo ešte musíte o rekvalifikácii vedieť?

Ak sa v priebehu kurzu zamestnáte, za kurz budete musieť zaplatiť vy. Rekvalifikácia sa uhrádza iba uchádzačom o zamestnanie, ktorých má úrad práce v evidencii. Kurz budete musieť uhradiť aj v prípade, ak na úrad práce nepredložíte ihneď po ukončení kurzu všetky doklady (faktúru, osvedčenie, žiadosť o úhradu).

Máte k rekvalifikačným kurzom otázky? Kontaktujte nás, v Agentúre Jaspis vám radi pomôžeme.

 

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.