Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Kurzy zadarmo cez úrad práce

 

Rozšírte si vzdelanie a získajte nové vedomosti, ktoré vám otvoria dvere k novým zamestnávateľom.

Uchádzači o zamestnanie môžu získať rekvalifikačné kurzy s podporou úradu práce úplne zadarmo.

Vzdelávacie kurzy v Agentúre Jaspis sú akreditované Ministerstvom školstva a úrad práce ich po získaní príspevku uhrádza v plnej výške.

Ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz od úradu práce?

Proces sa môže zdať na prvý pohľad zložitý, no s našim návodom ho zvládnete v niekoľkých krokoch.

Rekvalifikačné kurzy v Agentúre Jaspis

Vyberte si niektorý z kurzov, ktoré máme aktuálne k dispozícii.

Pravidelne pridávame nové termíny kurzov, zvoľte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje:

Podvojné účtovníctvo (akreditovaný kurz)
Jednoduché účtovníctvo (akreditovaný kurz)
Mzdy a personalistika (akreditovaný kurz)

Účtovnícke kurzy a školenia je možné spájať do rôznych balíkov. Zavolajte nám pre viac informácii.

Kuchár (akreditovaný kurz)
Čašník (akreditovaný kurz)
Cukrár (akreditovaný kurz)

Vyplňte prihlášku na našej stránke a v poznámke napíšte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce. Prihlášku spracujeme a pošleme vám potvrdenie.

Návšteva úradu práce

Na úradu práce si vyzdvihnete tlačivo “Požiadavka na rekvalifikáciu”. Skladá sa z častí A a B: do agentúry nám na email jaspis@jaspis.sk zašlite scanom časť B, ktorú vypĺňame ako poskytovateľ rekvalifikácie. Tlačivo vyplníme a zašleme na vašu adresu poštou.

Odovzdanie prihlášky na úrade práce

Vyplnenú časť A a časť B tlačiva, ktorú dostanete poštou od nás, odovzdáte na úrade práce. Dajte si pozor na dostatočný časový predstih, aby úrad práce stihol posúdiť vašu žiadosť načas pred plánovaným termínom rekvalifikačného kurzu.

Dohoda o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu

Ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám "RE-PAS+" alebo "KOMPAS+" potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzom a môžete nastúpiť na kurz bez toho, aby ste čokoľvek platili.

Ukončenie kurzu

V agentúre vám po absolvovaní kurzu vystavíme faktúru a odovzdáme osvedčenie. Ihneď po ukončení kurzu odovzdáte na úrad práce vyplnenú žiadosť o úhradu (tú dostanete pri podpise dohody o poskytnutí príspevku), faktúru a osvedčenie o absolvovaní kurzu (originál aj kópiu). Úrad práce nám do asi 30 dní zašle úhradu za váš kurz.

Čo ešte musíte o rekvalifikácii vedieť?

Ak sa v priebehu kurzu zamestnáte, za kurz budete musieť zaplatiť vy. Rekvalifikácia sa uhrádza iba uchádzačom o zamestnanie, ktorých má úrad práce v evidencii.

Kurz budete musieť uhradiť aj v prípade, ak na úrad práce nepredložíte ihneď po ukončení kurzu všetky doklady (faktúru, osvedčenie, žiadosť o úhradu).

Máte k rekvalifikačným kurzom otázky? Kontaktujte nás, v Agentúre Jaspis vám radi pomôžeme.

kurzy zadarmo cez úrad práce v Agentúre JASPIS

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.