Ako vypracovať podnikateľský plán?

Ak vám napadlo, že podnikateľský plán je len administratívna zbytočnosť, presvedčíme vás o opaku. Tento užitočný nástroj totiž nie je len povinnou jazdou pri žiadosti o finančný príspevok. Správne pripravený podnikateľský plán bude vaším zrkadlom pri plnení biznis cieľov.


Prečo potrebujete podnikateľský plán?

Postavte sa k tvorbe podnikateľského plánu z iného uhľa. Nejde len o niekoľko strán teórie z donútenia, no správne definovanie cieľov budúceho podnikania vás dokáže posunúť o míľové kroky vpred.

Robte ho predovšetkým pre seba. Efektívne rozpracovaný plán vám pomôže stanoviť prvotné ciele a nastaviť procesy, vďaka ktorým ich dosiahnete. Po určitom čase v biznise budete vedieť vyhodnotiť svoje kroky, monitorovať priebežné výsledky a pozrieť sa spätne, ako sa zmenilo vaše uvažovanie v čase.

Čím kvalitnejšie bude spracovaný pre vás, tým lepší obraz poskytne bankám a potenciálnym investorom pri posudzovaní žiadosti o príspevok.


Tvorbu podnikateľského plánu nenechávajte na nikoho iného

Veľa ľudí z obavy, že podnikateľský plán nebude spĺňať náležitosti necháva jeho prípravu na iných. Kto pozná lepšie zámery vášho podnikania než vy sami?

Dajte si načas a zamyslite sa nad jednotlivými otázkami. Hľadajte odpovede, pýtajte sa iných podnikateľov a aplikujte zistenia na svoj biznis. Ako sa vraví, ani Rím nebol postavený za deň. Preto ani kvalitný plán nespíšete za jeden večer.

Neexistuje žiadna oficiálna alebo zákonom schválená forma, v akej plán musí byť vypracovaný. Rovnako nie je určené čo musí obsahovať ani v akom rozsahu jednotlivé časti rozpísať. Stačí sa držať jedného jednoduchého pravidla - zrozumiteľnosť. Čím podrobnejšie popíšete svoje zámery, scenáre vývoja, riziká, tým väčšia hodnotu bude mať podnikateľský plán.


Čo do podnikateľského plánu zahrnúť?

Aby ste sa vyhli zbytočnostiam, držte sa pri tvorbe plánu týchto 3 bodov:

- Biznis model

Podrobne popíšte spôsob, akým budete zarábať, čo je váš produkt a ako rieši problém zákazníka a jeho prínosy. Venujte sa tiež situácii na trhu, kto je vaša konkurencia a ako si stojí. Predstavte ďalších členov vášho tímu, ktorí budú na projekte pracovať a aká je ich funkcia. To je obzvlášť dôležité pri hľadaní investora. Zvučné mená, ktoré už majú za sebou úspešné projekty môžu podstatne zamiešať karty.

- Marketing

Definujte čo najpodrobnejšie, pre koho je váš produkt určený. Snažte sa zamyslieť nad vekom, bydliskom, tým, čo má ideálny zákazník rád, čo rád robí a kde sa najčastejšie pohybuje. Keď si vytvoríte takúto podrobnú charakteristiku reálnej osoby, ktorej produkt alebo služba pomôže a následne opíšte stratégiu, ako produkt dostanete až do rúk zákazníka. Zistíte tak, akými spôsobmi reklamy ideálneho zákazníka zasiahnete (internetová reklama, inzercia v novinách a pod.).

- Financovanie

Najčastejší kameň úrazu pri žiadosti o externý kapitál. Nemajte nereálne očakávania, iba by ste svojmu zámeru uškodili.

Myslite tiež na riziká, ktoré sú bežnou súčasťou podnikania - meškajúce dodávky od externých dodávateľov, nezaplatené faktúry vám vedia poriadne narušiť cash flow. Počítajte preto s rezervou, ktorú budete v neočakávaných situáciách potrebovať.

Investori sa tiež inak pozerajú na projekty, do ktorých investujete vlastný kapitál. Je to pre nich signál dôvery, že to s projektom myslíte vážne.

Finančné plánovanie sa rozhodne neoplatí podceniť. Naučíme vás pripraviť celú finančnú stránku projektu, stačí si rezervovať termín.


Nebojte sa podnikateľský plán meniť

Tak, ako sa mení trh, menia sa aj potreby vášho podnikania. Podnikateľský plán je len začiatok, postupným plnením cieľov pridávajte nové a monitorujte, ako sa vaše podnikanie vyvíja. Ak sa situácia na trhu vyvinie vo váš neprospech, ľahšie sa vám bude určovať nová stratégia vedenia podnikania.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.