Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou?

Účtovníctvo 15.6.2022 Michaela Struhárová
Mnoho podnikateľov nepozná rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou. V našom článku vám objasníme základné rozdiely medzi týmito dvoma pojmami, akým spôsobom sa vyčísľuje účtovná strata a akým daňová strata.
účtovná a daňová strata rozdiel

Mnoho podnikateľov nepozná rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou. Odlišnosť týchto dvoch pojmov je však veľmi dôležitá. 

Daňovú stratu upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a účtovnú stratu zas upravujú postupy účtovania, ktoré ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Účtovná strata

Účtovná strata je strata zistená na základe účtovných predpisov a pri jej vyčíslení je dôležité, akým spôsobom podnikateľský subjekt účtuje. Účtovná strata sa v jednoduchom účtovníctve vyčísluje inak ako v podvojnom účtovníctve. 

V jednoduchom účtovníctve sa účtovná strata rovná daňovej strate, nakoľko jednoduché účtovníctvo je úzko prepojené na zákon o dani z príjmov. 

V podvojnom účtovníctve vznikne účtovná strata vtedy, ak sú náklady vyššie ako dosiahnuté výnosy. Pri vzniku účtovnej straty v podvojnom účtovníctve je veľmi dôležité rozdeľovať výnosy, príjmy, náklady a výdavky. V tomto prípade nám sem vôbec nevstupujú žiadne pripočítateľné ani odpočítateľné položky, ktoré vyplývajú zo zákona o dani z príjmov, ale výlučne len postupy účtovania.

Účtovná strata je teda rozdiel medzi celkovými výnosmi/príjmami a celkovými nákladmi/výdavkami a medzi daňou z príjmov za daný rok.

Prečítajte si, akými spôsobmi môže obchodná spoločnosť vysporiadať účtovnú stratu. 

 

Daňová strata

Daňová strata vzniká vtedy, keď za príslušné zdaňovacie obdobie sú daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy. Po skončení zdaňovacieho obdobia si daňovník zráta svoje celkové príjmy/výnosy a tiež svoje celkové výdavky/náklady. 

Na základe rozdielu medzi týmito dvoma číslami, dostane výsledok hospodárenia za dané zdaňovacie obdobie. Účtovný výsledok hospodárenia sa následne upravuje o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky. Práve v dôsledku pripočítateľných a odpočítateľných položiek dochádza k tomu, že účtovná strata môže byť v inej výške ako daňová strata.

Praktickým príkladom prečo vzniká rozdiel medzi účtovnou stratou a daňovou stratou sú nedaňové výdavky (napr. náklady na reprezentáciu, dary) a náklady, ktoré sú daňovo uznateľné až po zaplatení (napr. nájomné).

Prečítajte si pravidlá pre odpočet daňovej straty v roku 2022

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.