Daňový bonus na dieťa v roku 2023 a 2024 - praktické príklady

Mzdy 1.1.2024 Michaela Struhárová
Zákon o financovaní voľného času dieťaťa priniesla so sebou novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v roku 2022, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu. Táto zmena priniesla zmenu nielen výšku daňového bonusu, ale aj zmeny samotného výpočtu. V článku vám pomocou praktických príkladov výpočet objasníme a spravíme trocha zrozumiteľnejším.
príklady výpočtu daňového bonusu na dieťa

Aké zmeny v daňovom bonuse na dieťa priniesla novela zákona?

Podľa novely zákona o dani z príjmov v roku 2022 sa daňový bonus na dieťa podľa nových pravidiel sa vyplácal už za júl 2022. Hlavnou zmenou novely bolo, že výška daňového bonusu nie je stanovená a určená len v konkrétnej sume, ale je obmedzená aj výškou základu dane, resp. čiastkového základu dane (hrubá mzda bez odvodov zamestnanca).

Sumy daňového bonusu platná od 1.januára 2023 do 31. decembra 2024:

Zároveň však platí, že daňový bonus je najviac:

Tému daňového bonusu a zmien v roku 2022 a 2023 detailne spracovala v samostatnom článku naša lektorka mzdového účtovníctva Martina Švaňová. 

[Odkaz na článok]

Praktické príklady výpočtu daňového bonusu - zamestnanec

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za kalendárny mesiac, u ktorého si uplatňuje daňový bonus. V prípade, že má zamestnanec u zamestnávateľa viac pracovných vzťahov, určuje sa čiastkový základ dane zamestnanca zo všetkých jeho príjmov u daného zamestnávateľa. Avšak v prípade, že má čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa, na tento sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

Príklad 1

Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na 2 deti, 10-ročné a 16-ročné. Jeho zdaniteľný príjem je v júli 2023 v sume 900 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 120,60 eur. Čiastkový základ dane je 900 eur - 120,60 eur = 779,40 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 210,44 eur.

Príklad 2

Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na 4 deti vo veku 2, 4, 9 a 12 rokov. Jeho zdaniteľný príjem je 2200 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 294,80 eur. Čiastkový základ dane je 2200 eur - 294,80 eur = 1905,20 eur. Hranica pre DB je 41 % z čiastkového základu dane, teda 781,132 eur.

Príklad 3

Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti vo veku 9 a 19 rokov. Zdaniteľný príjem má vo výške 1100 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 147,40 eur. Čiastkový základ dane je 1100 eur - 147,40 eur = 952,60 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 257,202 eur.

Možno sa pýtate: ,,Ktorému z rodičov sa viac oplatí požiadať o daňový bonus?”. Nakoľko je výška daňového bonusu podľa nových pravidiel obmedzená percentom zo základu dane rodiča, čo v praxi znamená - čím nižší máte základ dane, tým nižší bonus dostanete. Preto o daňový bonus by mal žiadať rodič, ktorý má vyššiu mzdu. 

Po novom je možné si v daňovom priznaní navýšiť svoj čiastkový základ dane o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby (napríklad druhého rodiča), aby ste mohli dosiahnuť plnú výšku daňového bonusu v prípade nízkych príjmov. 

 

Rada pre zamestnancov

Zamestnancom neodporúčame čakať na ročné zúčtovanie, či daňové priznanie. Odporúčame si daňový bonus uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov, nakoľko už vyplatený daňový bonus sa nevracia. V prípade, že by ste v závere roka nemali príjem napr. z dôvodu dlhodobej PN, hranica daňového bonusu uplatňovaná v ročnom zúčtovaní by mohla spôsobiť, že takto určený daňový bonus by bol nižší, ako keď sa vypláca priebežne.

Na ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie je vhodné čakať len v prípade, keď vopred neviete, aké príjmy budete ako rodičia mať v druhom polroku a až po jeho skončení sa budete vedieť dohodnúť, ktorý z rodičov a za aké mesiace si uplatní daňový bonus.

Praktické príklady výpočtu daňového bonusu - živnostník

V tejto časti si uvedieme možné príklady uplatnenia daňového bonusu u SZČO. V príkladoch budeme vychádzať z toho, že SZČO si uplatňuje paušálne výdavky a platí minimálne odvody.

Príklad 1 

SZČO má za rok 2023 hrubý príjem 12 000 eur a má dve deti vo veku 2 a 5 rokov.

Príklad 2

SZČO má za rok 2023 hrubý príjem 30 000 eur a má 3 deti vo veku 2, 4 a 8 rokov.

Príklad 3 - kombinácia zamestnanec a SZČO

Manželia majú 2 deti vo veku do 18 rokov. Podľa nových pravidiel by mal byť daňový bonus pri dvoch deťoch mesačne vo výške 280 eur, za rok to predstavuje sumu 3 360 €.

Manželka je zamestnaná a jej hrubá mzda je 1200 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 160,80 eur. Čiastkový základ dane je 1 200 eur - 160,80 eur = 1 039,20 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 280,58 eur.

Manželka má nárok na DB v plnej výške a zamestnávateľ jej mesačne bude vyplácať sumu 280 € k čistej mzde. Za rok jej bude vyplatený DB vo výške 3 360 €.

Manžel je SZČO a mesačne si fakturuje sumu 1 700 eur. Jeho príjem za rok 2023 bol vo výške 20 400 eur.

Čiastkový základ dane vypočítame: (20 400 eur - 12 240 eur (výdavky) - 3 425,88 eur (odvody)) = 4 734,12 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 1 278,21 eur. Manžel by v tomto prípade dostal daňový bonus iba do výšky 1 278,21 z možných 3 360 €.

V tomto prípade sa oplatí poberať daňový bonus manželke, aj napriek tomu, že má nižší hrubý príjem.

 

Netreba však zabúdať, že po novom je možné si v daňovom priznaní navýšiť svoj čiastkový základ dane o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby (napríklad druhého rodiča), aby ste mohli dosiahnuť plnú výšku daňového bonusu v prípade nízkych príjmov. 

 

Téma daňového bonusu podľa nových pravidiel od 1. júla 2022 je pomerne obsiahla, ale veríme, že vám článok pomôže zorientovať sa v danej problematike. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.