Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 - praktické príklady

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa prináša so sebou novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu. Prvá zmena prichádza od 1. júla 2022, kedy sa mení nielen jeho výška, ale aj jeho výpočet. V článku vám pomocou praktických príkladov komplikovaný výpočet objasníme a spravíme trocha zrozumiteľnejším.
príklady výpočtu daňového bonusu na dieťa

Aké zmeny v daňovom bonuse na dieťa priniesla novela zákona?

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa daňový bonus na dieťa podľa nových pravidiel bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022. V praxi to zamestnanci uvidia vo výplate za júl 2022, ktorú dostanú v auguste. 

Dôležité je spomenúť, že počas druhého polroka 2022 sa daňový bonus na dieťa počíta podľa nových i starých pravidiel a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia. V praktických príkladoch si ukážeme ako to celé funguje.

Tému daňového bonusu a zmien v roku 2022 a 2023 detailne spracovala v samostatnom článku naša lektorka mzdového účtovníctva Martina Švaňová. 

[Odkaz na článok]

Praktické príklady výpočtu daňového bonusu - zamestnanec

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za kalendárny mesiac, u ktorého si uplatňuje daňový bonus. V prípade, že má zamestnanec u zamestnávateľa viac pracovných vzťahov, určuje sa čiastkový základ dane zamestnanca zo všetkých jeho príjmov u daného zamestnávateľa. Avšak v prípade, že má čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa, na tento sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

Príklad 1

Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na 2 deti, 10-ročné a 16-ročné. Jeho zdaniteľný príjem je v júli 2022 v sume 900 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 120,60 eur. Čiastkový základ dane je 900 eur - 120,60 eur = 779,40 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 210,44 eur.

Príklad 2

Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na 4 deti vo veku 2, 4, 9 a 12 rokov. Jeho zdaniteľný príjem je 750 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 100,50 eur. Čiastkový základ dane je 750 eur - 100,50 eur = 649,50 eur. Hranica pre DB je 41 % z čiastkového základu dane, teda 266,30 eur.

Príklad 3

Zamestnanec si uplatňuje DB na 2 deti vo veku 7 a 9 rokov. Zdaniteľný príjem má vo výške 350 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 46,90 eur. Čiastkový základ dane je 350 eur - 46,90 eur = 303,10 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 81,84 eur.

Možno sa pýtate: ,,Ktorému z rodičov sa viac oplatí požiadať o daňový bonus?”. Nakoľko je výška daňového bonusu podľa nových pravidiel obmedzená percentom zo základu dane rodiča, čo v praxi znamená - čím nižší máte základ dane, tým nižší bonus dostanete. Preto o daňový bonus by mal žiadať rodič, ktorý má vyššiu mzdu. Pre rodičov s nízkymi príjmami odporúčame si daňový bonus rozdeliť po mesiacoch. Zákon totiž umožňuje presúvať si deti po mesiacoch. Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad 4.

Príklad 4

Manželia majú 3 deti a všetky sú vo veku do 15 rokov. Podľa nových podmienok by mali dostať DB 3 x 70 eur = 210 eur, čo činní za celý druhý polrok sumu 1260 eur. Manžel požiada o daňový bonus za mesiace júl až september 2022 a manželka za mesiace október až december 2022.

Manžel je zamestnaný a jeho hrubá mzda je vo výške 700 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 93,80 eur. 

Manželka je zamestnaná a jej hrubá mzda je vo výške 600 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 80,40 eur. 

Po skončení roka 2022 požiadajú manželia u svojich zamestnávateľov o ročné zúčtovanie dane za rok 2022.

Rada pre zamestnancov

Zamestnancom neodporúčame čakať na ročné zúčtovanie, či daňové priznanie. Odporúčame si daňový bonus uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov, nakoľko už vyplatený daňový bonus sa nevracia. V prípade, že by ste v závere roka nemali príjem napr. z dôvodu dlhodobej PN, hranica daňového bonusu uplatňovaná v ročnom zúčtovaní by mohla spôsobiť, že takto určený daňový bonus by bol nižší, ako keď sa vypláca priebežne.

Na ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie je vhodné čakať len v prípade, keď vopred neviete, aké príjmy budete ako rodičia mať v druhom polroku a až po jeho skončení sa budete vedieť dohodnúť, ktorý z rodičov a za aké mesiace si uplatní daňový bonus.

Praktické príklady výpočtu daňového bonusu - živnostník

Z predbežných výpočtov podľa nových pravidiel o daňovom bonuse na dieťa vyplýva, že SZČO sú v nevýhode oproti rodičom, ktorý vykonávajú závislú činnosť. V článku si vysvetlíme ako tomu teda naozaj je.

SZČO v daňovom priznaní za rok 2022 sa bude vychádzať z polovice čiastkového základu dane (vypočítame: príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2. SZČO, ktorá začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, bude vychádzať z celého čiastkového základu dane za rok 2022. SZČO, ktorá má príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 a tiež príjmy zo závislej činnosti, bude vychádzať zo súčtu čiastkových základov dane.

Zároveň však platí, že v daňovom priznaní za rok 2022 za mesiace júl až december bude SZČO počítať daňový bonus podľa starých aj nových pravidiel a vyplatí sa mu suma daňového bonusu, ktorá je vyššia.

Pre lepšie pochopenie si uvedieme niekoľko príkladov. V príkladoch predpokladáme, že SZČO podniká celý rok 2022, počas roka 2022 platí minimálne odvody (Sociálna poisťovňa suma 187,78 eur a zdravotná poisťovňa 79,31 eur, spolu teda 267,09 eur mesačne) a v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky 60 % z príjmu.

Príklad 1 

SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 12 000 eur a má dve deti vo veku 2 a 5 rokov.

Príklad 2

SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 30 000 eur a má 4 deti vo veku 2, 4, 8 a 10 rokov.

Príklad 3 - kombinácia zamestnanec a SZČO

Manželia majú 2 deti vo veku do 15 rokov. Podľa nových pravidiel by mal byť daňový bonus pri dvoch deťoch mesačne vo výške 140 eur, čo za druhý polrok roka 2022 je spolu 840 eur.

Manželka je zamestnaná a jej hrubá mzda je 850 eur, odvody do ZP a SP sú vo výške 113,90 eur. Čiastkový základ dane je 850 eur - 113,90 eur = 736,10 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 198,75 eur.

Manželka má nárok na DB v plnej výške a zamestnávateľ jej za druhý polrok roka 2022 vyplatí sumu 840 eur.

Manžel je SZČO a mesačne si fakturuje sumu 1 700 eur. Jeho príjem za rok 2022 bude vo výške 20 400 eur.

Čiastkový základ dane vypočítame: (20 400 eur - 12 240 eur (výdavky) - 3 205,08 eur (odvody))/2 = 2 477,46 eur. Hranica pre DB je 27 % z čiastkového základu dane, teda 668,91 eur. Manžel by nedostal teda daňový bonus v plnej výške 840 eur, ale len sumu 668,91 eur.

Od 1. júla 2022 sa oplatí daňový bonus poberať manželke a to aj napriek tomu, že jej hrubý príjem je o polovicu menší ako jej manžela.

 

Téma daňového bonusu podľa nových pravidiel od 1. júla 2022 je pomerne obsiahla, ale veríme, že vám článok pomôže zorientovať sa v danej problematike. 

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.