Mimoriadna situácia skončila, nezabudnite na termíny daňových povinností

Dane 1.10.2020 Michaela Struhárová
Mimoriadna situácia pre daňové účely skončila 30. septembra 2020 a daňovníkom preto prestávajú platiť výnimky, ktoré vláda prijala na začiatku pandémie. Aké daňové a odvodové povinnosti musia daňovníci v súvislosti s koncom mimoriadnej situácie splniť?
terminy-dane-pandemia.jpg

Aj keď pandémia na Slovensku prešla do druhej vlny a vláda opäť vyhlásila núdzový stav, novelou zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti s účinnosťou od 29. septembra 2020 sa k 30. septembru 2020 končí mimoriadna situácia na daňové účely. 

Odložené a posunuté povinnosti budú musieť daňovníci v nových lehotách postupne splniť. Podľa finančnej správy si väčšina daňovníkov už splnila povinnosť podať daňové priznanie. Očakáva sa ešte približne 140 000 podaní. 

Nové termíny posunutých daňových povinností 

do 31. októbra 2020

od 1. novembra 2020

do 2. novembra 2020

do 15. novembra

do 30. novembra

Od 1. októbra 2020 opäť pokračujú daňové kontroly a vyrubovacie konania, ktoré boli prerušené kvôli pandémii. 

Daňovník, ktorému poklesli tržby o viac ako 40 % nemusel počas obdobia pandémie platiť preddavky na daň. Poslednýkrát môže tento postup uplatniť na preddavky splatné v mesiaci september.

Na termín podania daňových priznaní je naviazaný výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne. Pri presiahnutí príjmu 6 078 eur za rok 2019 vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1. januára 2021 (k tomuto dátumu sa prehodnocuje aj prípadná zmena výšky odvodov). Ak daňovník nepresiahne túto sumu a aktuálne platí odvody, k 31. decembru 2020 mu povinnosť zanikne. 

K 31. decembru 2020 bude ukončená mimoriadna situácia na účely opatrení podľa § 7, § 24i a § 31 zákona č. 67/2020 Z. z. Znamená to, že Finančné riaditeľstvo SR začne opäť aktualizovať zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov DPH.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.