RE-PAS rekvalifikačné kurzy: Odpovedáme na 5 najčastejších otázok

Tipy 23.11.2023 Michaela Struhárová
Ak si aktuálne hľadáte prácu, určite ste už počuli o kurzoch cez projekt RE-PAS. Ide o šikovný spôsob, ako si rozšíriť zručnosti alebo zmeniť kvalifikáciu v rýchlo sa meniacej dobe.
repas kurzy najčastejšie otázky

Vďaka kurzu môžete bezplatne získať kvalifikáciu aj v oblasti, ktorú ste nevyštudovali a živote ste sa jej nevenovali. Zvýšite tak svoje šance nájsť a udržať si prácu

Pripravili sme odpovede na základné otázky, ktoré vám uľahčia výber toho správneho kurzu.

1. Ktoré RE-PAS kurzy mi úrad práce preplatí?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) rekvalifikáciu formou kurzu preplatí v plnej výške, ak sú splnené základné podmienky (podmienky pre Bratislavský kraj sú zvyčajne iné než pre ostatné kraje, treba sa informovať priamo na príslušnom úrade práce). 

Tá najdôležitejšia je na strane školiteľa. Rekvalifikačný kurz musí byť akreditovaný. Znamená to, že jeho zameranie, štruktúru a osnovu schválila príslušná štátna inštitúcia, často ide o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), prípadne Inšpektorát práce. 

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov a inštitúcii, ktoré ich zabezpečujú, nájdete na webe MŠVVaŠ. Pozor, nie všetky je možné absolvovať formou RE-PAS kurzu a niektoré ÚPSVaR nepreplatí ani pri splnení podmienok, napríklad špeciálne manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B. 

Uchádzač o kurz:

  1. je evidovaný na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie (niektoré úrady práce majú podmienku evidencie minimálne 3 mesiace),
  2. nemal za posledných 5 rokov uhradený kurz s rovnakým zameraním,
  3. uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku,
  4. ho úspešne dokončí.

Prečítajte si: Kurzy účtovníctva cez úrad práce

2. Kde nájdem tlačivá a aký je postup?

Našli ste si akreditovaný kurz, ktorý vám vyhovuje a viete, kedy začína. Čo teraz?

V dostatočnom časovom predstihu pred jeho začiatkom, ideálne aspoň tri týždne (ÚPSVaR má na schválenie 14 dní), musíte na Úrade práce odovzdať vyplnenú Požiadavku na rekvalifikáciu. Tlačivo si môžete stiahnuť priamo na webe ÚPSVaR, často ho nájdete aj na stránke poskytovateľa kurzu.  

Tlačivo má tri časti - A, B a vyhlásenie - z toho časť A a vyhlásenie vypĺňate vy a časť B vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa chystáte absolvovať kurz. 

Prečítajte si tiež dôležité informácie pre uchádzača o kurz uvedené v Požiadavke o rekvalifikáciu.

Vyplnené a podpísané tlačivo aj potvrdenie o akreditácii je potrebné odovzdať na miestnom úrade práce. 

Program RE-PAS sa pri poskytovaní príspevku riadi odporúčanými maximálnymi cenovými limitmi rekvalifikačných kurzov na osobohodinu. Napríklad v oblasti ekonomika a legislatíva ide o limit od 6,82 € do 9,45 €, pri odborných kurzoch je limit od 4,20 € v službách po 8,62 € za kurzy odborné kurzy podľa osobitných predpisov. 

Ak úrad požiadavku schváli, uzavrie s vami dohodu o poskytnutí príspevku. Zároveň vám vystaví potvrdenie pre poskytovateľa o poskytnutí príspevku, takzvaný RE-PAS, ktorý odovzdáte poskytovateľovi kurzu. 

Pred nastúpením na rekvalifikáciu musíte absolvovať všetky tieto kroky, v opačnom prípade vám ju úrad neuhradí.

Na kurz nastúpite v dohodnutom termíne s vzdelávacou inštitúciou.

Prečítajte si: Podrobný návod, ako požiadať o príspevok na rekvalifikačný kurz cez úrad práce

3. Ako často môžem absolvovať kurz?

Kým ste evidovaní na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie, môžete absolvovať prakticky neobmedzený počet akreditovaných kurzov u ľubovoľného počtu poskytovateľov. Podmienkou je, že neposkytujú rekvalifikáciu v tej istej oblasti.

Môžete napríklad postupne absolvovať kurzy o jednoduchom účtovníctve, podvojnom účtovníctve a spracovanie mzdovej agendy. Úrad práce vám však žiaden z nich nepreplatí viac ako jedenkrát, a to ani vtedy, ak sa naň zapíšte u dvoch rôznych poskytovateľov rekvalifikácie. 

V rovnakej oblasti môžete opäť absolvovať rekvalifikačný kurz až po uplynutí 5 rokov. 

4. Koľko trvá kurz RE-PAS?

Časová dotácia jednotlivých kurzov je rôzna. Neexistuje predpísaná dĺžka rekvalifikačného kurzu. Kratšie kurzy majú rozsahom od 20 do 40 hodín, niektoré presiahnu 100 hodín a remeselné rekvalifikácie nezriedka trvajú aj 400 a viac hodín. 

Aby vám ÚPSVaR kurz preplatil v plnej výške, musíte ho absolvovať v celej jeho dĺžke

Rekvalifikáciu môžete predčasne ukončiť iba z vážnych zdravotných, rodinných či osobných dôvodov, pričom adekvátnosť dôvodov posudzuje ÚPSVaR. 

5. Dostanem na konci kurzu certifikát? 

Po úspešnom dokončení kurzu vám vzdelávacia inštitúcia vydá osvedčenie, ktoré je dokladom o absolvovaní rekvalifikácie. 

Osvedčenie má svoje náležitosti dané vyhláškou inštitúcie, ktorá vydala akreditáciu. 

O konkrétnej forme tohto dokladu sa môžete informovať u poskytovateľa rekvalifikácie. Po skončení kurzu musí na úrad práce odovzdať požadované dokumenty k preplateniu. Bez potvrdenia o absolvovaní kurzu vám ho ÚPSVaR nepreplatí.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.