Životné minimum sa od 1.7.2021 zvyšuje, zvýšia sa ďalšie príspevky a dávky

Tipy 28.6.2021 Michaela Struhárová
Od 1.7.2021 sa upravuje životné minimum, ktoré bude platiť až do 30.6.2022. Zvýšenie sumy životného minima ovplyvní aj ďalšie príspevky, dávky a daňové veličiny, ktorých sumy sa upravia s platnosťou od júla 2021 alebo januára 2022.
životné minimum 2021 - 2022

Výška životného minima priamo ovplyvňuje aj výšku ďalších príspevkov a dávok, ktoré sa zvyšujú s účinnosťou od júla 2021 alebo januára 2022. Okrem toho životné minimum ovplyvňuje aj výšku sumy pri exekučných zrážkach, na ktoré exekútor nesmie siahnuť.

Životné minimum upravuje § 1 Zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 

Každoročne sa jeho výška sleduje a upravuje na základe koeficientov, ktoré poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad. Rozhodujúce je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka, za ktoré sa sledujú zmeny koeficientov. 

výška životného minima 2021 - 2022

Životné minimum od 1.7.2021 do 30.6.2022

Sumy životného minima, ktoré sú aktuálne platné, sa vynásobia hodnotou 1,5 % a získame nové sumy, ktoré budú platiť od 1. júla 2021: 

 Od 1. 7. 2021Do 30. 6. 2020
Jedna plnoletá fyzická osoba218,06 eur214,83 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba152,12 eur149,87 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa99,56 eur98,08 eur

Príspevky naviazané na životné minimum, ktoré sa zvýšia

Zvýšením sumy životného minima sa zvyšujú aj ďalšie dôležité daňové veličiny, sociálne a zdravotné príspevky a dávky. V závislosti od platných zákonov, ktoré upravujú jednotlivé dávky a príspevky, sa sumy zvyšujú spolu so životným minimom od 1. júla 2021 alebo od 1. januára 2022. 

 

Vybrané veličiny, ktorých výška sa upravuje od 1.7.2021

VeličinaOd 1. 7. 2021
Maximálna výška odmeny za vykonanú prácu počas obdobia evidencie na úrade práce218,06 eur
Minimálna suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok261,70 eur
Nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach218,06 eur

Príspevky a daňové veličiny, ktoré sa upravujú od 1.1.2022

VeličinaOd 1. 1. 2022
Rodičovský príspevok, ak rodič nepoberal materské280,00 eur
Rodičovský príspevok, ak rodič poberal materské383,80 eur
Prídavok na dieťa25,88 eur
Príplatok k prídavku na dieťa, ak sa naň nedá uplatniť daňový bonus12,14 eur
Daňový bonus na dieťa do 6 rokov47,14 eur
Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov43,60 eur
Daňový bonus na dieťa nad 15 rokov23,57 eur
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačne/ročne)4 579,26 eur (mesačne 381,61 eur)
Základ dane, kedy sa začína krátiť nezdaniteľná časť základu dane20 235,97 eur
Základ dane z príjmov fyzických osôb, od ktorého sa uplatňuje 25 % sadzba dane38 553,01 eur (mesačne 3212,75 eur)
Výška celkových zdaniteľných príjmov, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť príjmy2 289,63 eur

Prečítajte si, ako sa menia nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach, ktoré sú naviazané na nové životné minimum. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.