Padajú prvé pokuty za nepoužívanie eKasa. Spĺňate všetky povinnosti?

Projekt finančnej správy eKasa má zabrániť daňovým únikom. Elektronické registračné pokladnice nových prevádzok sa do systému zapoja od 1. apríla. Podnikatelia s existujúcimi prevádzkami sa museli do systému zapojiť od 1. júla, no kvôli nedostatku pokladníc parlament schválil prechodné obdobie do januára 2020.
ekasa

Denne do systému eKasa pribudnú 3 milióny zaevidovaných bločkov

Podľa finančnej správy je systém funkčný, a preto už na začiatku júla uskutočnila prvé kontroly. "Bolo tam vykonaných viac ako 400 kontrol, u ktorých sa zistilo viac ako 200 nálezov. Veľmi zaujímavé je, že najčastejší nález, ktorý sme zaznamenali, a o ktorom sme si mysleli, že s ním nebudeme tak často bojovať, je stále nevydaný blok, teda neevidovanie tržby ako takej," povedal na brífingu k téme eKasa generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker.

Kontroly budú pokračovať aj naďalej, napríklad aj na letných festivaloch. Aj keď podľa hovorkyne finančnej správy pokutujú podnikateľov nižšími sumami, do dnešného dňa už na pokutách vyzbierali vyše 53-tisíc eur. 

Zároveň upozorňujú na falošných kontrolórov. Hovorkyňa finančnej správy povedala pre SITA, že 3.7.2019 objavili v Hriňovej a žiadali od majiteľky doklady k eKase. Nepreukázali sa žiadnym preukazom.

Finančná správa 3.8.2019 informovala, že v systéme eKasa už evidujú takmer 116 miliónov bločkov. Každý deň pribúdajú do systému nové zapojené pokladnice. Aktuálne už eviduje tržby v systéme eKasa 109 380 pokladníc (VRP a ORP).

O čom je projekt eKasa a aké zmeny prináša?

V dôsledku boja proti daňovým podvodom prišla finančná správa s projektom eKasa, ktorého hlavnou úlohou je online zapojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Od tohto projektu si finančná správa sľubuje hlavne zníženie daňovej medzery na DPH v sektoroch HORECA, maloobchod a služby, a to až o 15%.

„Cieľom online napojenia registračných pokladníc na portál finančnej správy je zabrániť podvodom pri evidovaní tržieb. Kontrolami finančnej správy sa zistilo, že sa v praxi používajú neautorizované pokladnice, upravujú sa pokladničné výkazy a pokladničné doklady alebo sa poškodzujú dátové úložiská,“ vysvetľuje Mária Sameková, členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

Projekt e-Kasa a povinnosti podnikateľov

Slovensko sa inšpirovalo podobným systémom elektronickej evidencie tržieb, ktorý bol spustený v Českej republike v decembri 2016.

Na Slovensku bola novela Zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc schválená Národnou radou dňa 4. decembra 2018. Do praxe zavádza nový pojem, a to „pokladnica eKasa”. Pod týmto pojmom sa rozumie online registračná pokladnica (ORP) alebo virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Podnikateľ sa po novom musí rozhodnúť, či svoju elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) prerobí na ORP, alebo začne používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Pozn.: V súčasnosti je podľa informácii finančnej správy v prevádzke viac ako 270 tis. registračných pokladníc. Z tohto počtu je približne 230 tis. elektronických registračných pokladníc, ktoré sa budú musieť napojiť na systém finančnej správy. Zvyšných približne 40 tis. je virtuálnych registračných pokladníc.

Aký je rozdiel medzi virtuálnou a online registračnou pokladnicou?

Virtuálna registračná pokladnica je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR, ktorá je poskytovaná výhradne cez mobilné aplikácie vlastnené Finančným riaditeľstvom. Táto aplikácia je poskytovaná podnikateľom bezplatne a môže byť nainštalovaná v počítači, notebooku, tablete alebo v smartfóne, ak dané zariadenie disponuje stanoveným operačným systémom. VRP sa automaticky stane online registračnou pokladnicou. Toto riešenie je vhodné pre malých podnikateľov.

V prípade online registračnej pokladnice ide o online napojenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré spĺňa technické požiadavky definované Zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ide o hardvérové, prípadne softvérové riešenie zabezpečujúce komunikáciu so systémom eKasa. ORP je vhodná pre stredných a veľkých podnikateľov.

Projekt e-Kasa a povinnosti podnikateľov

Aké povinnosti plynú po novom podnikateľom?

Majiteľov VRP nečaká žiadna zmena, nakoľko títo sú už online napojení na systém finančnej správy.

Podnikatelia používajúci ERP musia splniť niekoľko krokov. Svoju doterajšiu pokladnicu modifikovať na ORP, prípadne si zakúpiť novú ORP od certifikovaných dodávateľov.

U používateľa ERP sa teda môžu vyskytnúť tri situácie:

modifikuje doteraz používanú ERP na ORP

ukončí používanie ERP a zaobstará novú ORP

ukončí používanie ERP a začne používať VRP

Na uvedenie „pokladnice e-kasa” do prevádzky je ďalej podnikateľ povinný požiadať daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Táto žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Daňový úrad mu po overení údajov pridelí kód pokladnice e-kasa klient. Ak je na predajnom mieste viac ako jedna pokladnica, kód sa pridelí pre každú z nich osobitne. Následne si podnikateľ stiahne autentifikačný a identifikačný (tzv. inicializačný) balíček. Zo zoznamu certifikovaných pokladníc si vyberie typ a model online registračnej pokladnice a nahrá do nej inicializačný balíček. Po pripojení na internet je pokladnica pripravená na evidenciu tržieb.

Prehľadný postup, ako pri pripojení eKasy postupovať nájdete na stránke finančnej správy.

Finančná správa zároveň poskytuje osobné konzultácie výrobcom pokladničných programov, aby celý proces certifikácie zjednodušila a pomohla s čo najrýchlejšou implementáciou zariadení do praxe.

Ako to bude fungovať v praxi?

Všetky pokladnice budú pripojené na finančnú správu a každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Takto bude mať finančná správa okamžite informáciu o každom predaji a transakcii. Na základe týchto informácii bude môcť sledovať podozrivé správanie podnikateľov (napr. náhly pokles tržieb) a v prípade potreby vykonať okamžitú kontrolu.

Všetky pokladničné bločky budú po novom obsahovať QR kód, pomocou ktorého sa bude môcť jednoducho overiť platnosť a pravosť tohto dokladu.

Podmienkou fungovania systému je pripojenie na internet, aby bolo možné informácie z pokladnice do systému finančnej správy odosielať. Čo však v prípade, ak má podnikateľ prevádzku v oblastiach bez riadneho pokrytia signálom?

„V prípade, ak má podnikateľ prevádzku, resp. predajné miesto umiestnené v lokalite, kde nie je dostupný internetový signál, je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa a túto skutočnosť je povinný preukázať,“ vysvetľuje pre portál podnikajte.sk Peter Hennel zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Žiadosť o povolenie odkladu môže podnikateľ podať v predpísanej forme na ktoromkoľvek daňovom úrade, a to prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke finančného riaditeľstva.

Daňový úrad po schválení žiadosti udelí výnimku na odosielanie údajov do systému eKasa dodatočne, z miesta pokrytého internetovým pripojením.

Projekt e-Kasa a povinnosti podnikateľov

Aké výhody plynú z projektu eKasa?

Projekt eKasa je moderným riešením, z ktorého podnikateľom plynú viaceré možnosti. Z elektronických registračných pokladníc sa stanú online registračné pokladnice a okrem klasickej ERP môže byť pokladnicou aj počítač, tablet alebo mobil.

Ako vyzerá virtuálna registračná pokladnica v počítači, notebooku, tablete či v mobile si môžete pozrieť v tejto videoukážke.

Ďalej by mal projekt podnikateľom priniesť zníženie nákladov pri prevádzke a tiež zníženie administratívnej záťaže. Odpadne im povinnosť dennej uzávierky a nutnosť vedenia knihy elektronickej registračnej pokladnice. Podávanie daňového priznania či kontrolného výkazu DPH bude jednoduchšie. Výhodou je tiež možnosť vyhotovovania rôznych prehľadov o tržbách na účtovné, daňové či iné účely priamo na internetovej stránke finančnej správy. Novelou zákona tiež odpadá povinnosť vykonávať povinnú údržbu ORP.

Nevýhodou zavedenia projektu pre podnikateľov sú dodatočné finančné náklady pri modifikácii ERP na ORP, prípadne pri obstaraní novej ORP. Ďalšie náklady súvisia so zabezpečením internetového pripojenia v prevádzkach, ktoré doteraz internet nemali.

Pre kupujúcich je výhodou zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektmi a jednoduchšie dokazovanie výdavkov prostredníctvom elektronického bločku. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa môže byť po novom kupujúcemu odoslaný aj prostredníctvom e-mailu. Týmto odpadá pre kupujúceho riziko jeho straty, prípadne vyblednutia.

Projekt e-Kasa a povinnosti podnikateľov

Od kedy musí byť podnikateľ pripojený na systém eKasa?

V doterajšom systéme mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systém finančnej správy dobrovoľne. Nový systém eKasa sa bude do praxe zavádzať v niekoľkých fázach.

Novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice majú povinnosť online pripojenia od 1. apríla 2019.

Pre všetkých ostatných podnikateľov je toto pripojenie povinné od 1. júla 2019 s tým, že možnosť pripojiť sa do nového systému už budú mať v období od 1.4.2019 do 30.6.2019 (tzv. obdobie prechodu).

V prípade ak podnikateľ na nový systém od 1. júla 2019 neprejde, hrozí mu pokuta od 330 eur až do výšky 3 300 eur. Taká istá pokuta mu hrozí aj v prípade, ak pokladničný doklad nebude obsahovať povinné náležitosti vyžadované od pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou eKasa.

Odklad eKasa na január 2020

Mnohí výrobcovia neboli schopní podnikateľom dodať eKasy, pretože nezískali potrebný certifikát od Finančného riaditeľstva. Podnikatelia sa tiež sťažovali na nedostatok pokladníc a technické problémy s napojením softvérov na eKasu. Parlament preto schválil prechodné obdobie do 31.12.2019, počas ktorého nebude udeľovať pokuty za nepoužívanie eKasy. 

Podnikateľ však musel požiadať o udelenie kódu do 1.7.2019, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronických registračných pokladní, no pokladnicu im dodávateľ ešte nedoručil. V tomto prípade podnikateľ pokračuje v používaní ERP so zrušeným daňovým kódom až kým mu nebude doručená ORP. Finančná správa na svojej stránke upozorňuje, že na podnikateľov, ktorí evidujú tržby na VRP sa odklad nevzťahuje a musia evidovať tržby v systéme eKasa aj naďalej. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.