Pozrite sa, aké máte možnosti, ak ste prišli o prácu

Strata zamestnania nie je ľahká situácia. Musíme však mať na pamäti, že stratou zamestnania život nekončí. Či už zo svojho zamestnania odchádzate dobrovoľne, alebo je situácia iná, po výpovedi vás čakajú nové povinnosti, ale aj možnosti, ako ďalej pokračovať. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme všetky nevyhnutné informácie.
strata práce

Evidencia na úrad práce – je povinnosťou?

Na úrad práce sa po rozviazaní pracovného pomeru prihlásiť nemusíte. V prípade, že sa rozhodnete byť dobrovoľne nezamestnaný, ste povinní platiť si zdravotné poistenie samostatne. 

Prečo však nevyužiť všetky možnosti, ktoré vám evidencia na úrade práce ponúka? 

Ak je žiadosť o zaradenie do evidencie podaná do 7 kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru, žiadateľ sa dostáva do evidencie hneď na nasledujúci deň po odchode z práce. Nemusí teda doplácať zdravotné poistenie za dni, ktoré nebol evidovaný na úrade práce a zároveň už nepracoval. 

strata práce

Vďaka evidencii na úrade práce sú pre žiadateľov dostupné rôzne typy výhod. Hlavnou výhodou je, že úrad práce bude za vás hradiť zdravotné poistenie. V mnohých prípadoch ľudia možnosť vstúpiť do evidencie úradu práce nevyužili a dlh vzniknutý na zdravotnom poistení riešili dlho po získaní novej práce. Rovnako máte možnosť využiť odborné poradenstvo a možnosť rekvalifikačných kurzov. 

Úrad práce vám rovnako môže pomôcť aj keď sa rozhodnete podnikať. Príspevok na podnikanie je ideálny spôsob, ako si znížiť počiatočné náklady, ktoré so začiatkom podnikania súvisia.  

Výhody a príspevky sa však netýkajú len zakladania živnosti. Podporu a rôzne druhy príspevkov môžete čerpať i v prípade, že sa za prácou presťahujete do iného mesta (príspevok na presťahovanie sa za prácou) alebo budete do svojho zamestnania cestovať (príspevok na dopravu).

Zaujímavú možnosť predstavuje aj príspevok na kurzy z projektu REPAS. Máte možnosť nielen získať nové znalosti, ale aj úplne zmeniť svoju špecializáciu. Po schválení žiadosti úrad práce prepláca nezamestnaným rekvalifikačné kurzy v plnej výške, takže kurz absolvujete úplne zadarmo. 

evidencia na úrade práce

Čo budete potrebovať na zaradenie do evidencie na úrade práce:

Vytvorte si životopis a začnite aktívne hľadať pracovné ponuky

Pripraveným praje šťastie. Ak ste sa pustili do hľadania práce, prvým krokom by malo byť vytvorenie alebo aktualizovanie životopisu. Väčšina spoločností má momentálne záujem aj o doloženie motivačného listu, v ktorom opíšete nielen svoje znalosti, ale i názor, prečo sa hodíte na danú pozíciu. Snažte sa nepoužívať prázdne frázy a vždy rovnaké odpovede na každú pracovnú ponuku. Reagujte na presne položené otázky a reagujte na každú ponuku s osobitosťou a originálne.

Nevyhnutnosťou sa stáva i pracovný profil na medzinárodnej sieti LinkedIn. Profil slúži ako elektronický životopis a jeho adresa sa považuje za samozrejmú súčasť žiadostí o prácu. Rovnako môžete sieť používať aj na informovanie sa o aktuálnych pracovných ponukách.

Možností, kde hľadať novú prácu je mnoho. Ako nezamestnaný rozhodne využite možnosť evidovať sa na úrade práce a nechajte sa informovať o najnovších pracovných ponukách. 

Ako nezamestnaný máte niekoľko možností, ako si hľadať prácu. Šťastie môžete vziať i do vlastných rúk. Samozrejme, môžete to skúsiť starou známou cestou a hľadať si prácu osobne. Možnosťou sú i personálne agentúry, ale tie u mnohých predstavujú až poslednú možnosť. 

Najjednoduchšou voľbou je hľadanie práce prostredníctvom internetu. Či už sa obrátite na špecializované portály (Profesia, Job.sk, Kariéra.sk, Pretlak), alebo budete prechádzať webové stránky spoločností, máte možnosť objaviť pracovné ponuky hneď po ich uverejnení. Ako sme už vyššie spomenuli, množstvo pracovných ponúk objavíte i na sociálnej sieti LinkedIn alebo v skupinách s ponukami práce na Facebooku. 

sociálne siete hľadanie práce

Ako využiť čas počas hľadania nového zamestnania?

To, že ste nezamestnaný ešte neznamená, že nemôžete pracovať na sebe. Spomínané rekvalifikačné kurzy, ale aj iné odborné kurzy a školenia umožňujú vylepšiť váš životopis a zaradiť do neho nové skúsenosti. 

Vzdelávajte sa

Využite čas, ktorý máte k dispozícii. Naučte sa nový cudzí jazyk či sa zdokonaľte v jazyku, ktorý už ovládate. Navyše sa môžete zlepšiť v používaní počítačového softvéru. Medzi žiadané zručnosti patrí napríklad ovládanie a práca s tabuľkovým procesorom Excel, editovanie fotografií a práca s grafikou v programoch Adobe (PhotoShop, InDesign), vytváranie databáz a podobne. Kurzy je možné absolvovať z pohodlia domova – potrebujete len prístup k internetu a počítač. 

rekvalifikačný kurz

V prípade kurzov máte dve možnosti. Prvou možnosťou je, že si môžete zvoliť kurzy, ktoré sú ponúkané rôznymi vzdelávacími inštitúciami alebo online platformami a zaplatíte si ich. Druhou možnosťou je využiť evidenciu na úrade práce a absolvovať kompletný rekvalifikačný kurz s príspevkom, o ktorý cez úrad práce môžete požiadať. 

Čím viac kurzov absolvujete, tým lepšie vyzerá váš životopis pre potenciálnych zamestnávateľov. Platí to najmä pre skoršie ročníky narodenia, kedy boli trendy na trhu práce úplne iné, než teraz. Nové zručnosti vám umožnia lepšie sa adaptovať na súčasné požiadavky firiem, zvýšia vašu hodnotu a otvoria tak dvere k novej práci. 

Poradíme, ako sa motivovať k učeniu nových zručností

Brigády a príležitostné zárobky

Aj počas nezamestnanosti máte možnosť zarobiť časť financií potrebných na životné náklady. Práca na doma je dnes vďaka portálom, ako je napríklad Jaspravim.sk dostupná pre každého. Jednoduchá a bezplatná registrácia, umiestnenie inzerátu umožňujú získať nových zákazníkov a rozbehnúť svoju vlastnú prácu. Ešte lepšie možnosti máte, ak pracujete v odbore, ktorý umožňuje pracovať z domu. Využite túto možnosť, ktorá je dnes populárna aj medzi mnohými zamestnávateľmi. Vďaka nej získate nové skúsenosti, ako je napríklad organizácia vlastného času medzi pracovné a domáce povinnosti.

práca z domu

Stratou zamestnania nestrácate možnosti, práve naopak sa vynárajú nové, ktoré len stačí objaviť. Nepremrhajte žiadnu šancu a sústreďte sa na vytvorenie kvalitného životopisu a získavanie nových skúseností, ktoré vašu kariéru posunú vpred.

Vzdelávajte sa v Agentúre Jaspis. Pozrite si okruhy a termíny kurzov po celom Slovensku, ktoré môžete absolvovať individuálne aj s príspevkom cez úrad práce. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.