Zákaznícka zóna

Dane a legislatíva

Problematika daní je náročná a účtovníci často nemajú istotu, ako konkrétny prípad spracovať. Navyše, daňové zákony prechádzajú každý rok zmenami. 

Odborné školenia sa venujú legislatíve, ktorú účtovníci a daňoví poradcovia potrebujú k práci. Lektori vám na príkladoch vysvetlia najčastejšie chyby a získate väčšiu istotu pri spracovaní daní.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.