Dane a legislatíva

Transferové oceňovanie
Zákon o DPH
Zákon o dani z príjmov
Daňové priznanie - fyzické osoby
Daňové priznanie - právnické osoby
Likvidácia obchodnej spoločnosti
GDPR – skúsenosti s aplikačnou praxou, zmeny v roku 2022

Problematika daní je náročná a účtovníci často nemajú istotu, ako konkrétny prípad spracovať. Navyše, daňové zákony prechádzajú každý rok zmenami. 

Odborné školenia sa venujú legislatíve, ktorú účtovníci a daňoví poradcovia potrebujú k práci. Lektori vám na príkladoch vysvetlia najčastejšie chyby a získate väčšiu istotu pri spracovaní daní.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy

Zákon o DPH

Doobedný ONLINE pre začiatočníkov
8:30 - 12:00
16. Aug - 18. Aug 2022
Adriana Bielik Petríková
9:00 - 15:00
26. Sep - 26. Sep 2022

Zákon o dani z príjmov

Školenie ONLINE
8:30 - 13:30
27. Sep - 27. Sep 2022
Adriana Bielik Petríková

Individuálne kurzy

Transferové oceňovanie

Individuálny termín ONLINE 2 vyučovacie hodiny
dohodou
dohodou

Daňové priznanie - fyzické osoby

Individuálny termín ONLINE 2 vyučovacie hodiny
dohodou
dohodou

Daňové priznanie - právnické osoby

Individuálny termín ONLINE 2 vyučovacie hodiny
dohodou
dohodou

Likvidácia obchodnej spoločnosti

Individuálny termín ONLINE 2 vyučovacie hodiny
dohodou
dohodou

Veľmi veľa som sa naučila. Lektorka Veľmi milá nám všetko podrobne vysvetlila všetko. Odporúčam každému kto sa chce niečo naučiť.

Mária Drozdova

Kurz bol na vynikajúcej úrovni, príklady boli priamo z praxe. Pani lektorka bola odborníčkou z praxe, čo sa odrazilo aj na jej výklade. Veľká vďaka.

Adriana Adriana Jurišová

Kurz naplnil moje očakávania. Prebrali sme problematiku dopodrobna. A skončila som ho s pocitom, že som sa toho naozaj veľa dozvedela. Reakcia na…

Gabriela Andelová

Referencie Už od vás máme
43 referencií