Naučte sa niečo nové. Národný projekt prepláca vzdelávacie kurzy zamestnaným

Štát v novom projekte Nestrať prácu - vzdelávaj sa pomáha s rekvalifikáciou a získavaním nových vedomostí zamestnaným.
nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.webp

Na pracovné ponuky dnes reagujú rekordné počty uchádzačov. Konkurencia je vysoká a a vyniknú v nej tí, ktorí držia krok s vývojom trhu práce. Ten sa mení rýchlym tempom. Ostávať preto v práci, kde cítite stagnáciu, nespokojnosť a nič nové sa nenaučíte, zvyčajne nevedie k pracovným úspechom.

Strata práce alebo obavy z jej straty, potreba sebarealizácie, túžba stať sa odborníkom a získať lepšie ohodnotenú prácu – to všetko sú dôvody na zmenu. Získanie ďalšieho vzdelania a zručností je predpokladom pre lepšiu pozíciu. 

V súčasnosti však vôbec nie je jednoduché zmeniť prácu a uplatniť sa pri vysokých požiadavkách na zamestnancov. Je potrebné sa neustále učiť nové veci. 

Ako zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce?

Na otázku, ako sa stať pre potenciálnych zamestnancov prínosom, existuje jednoduchá odpoveď: vzdelávajte sa. 

Čím kvalitnejšie vzdelanie máte vo vašom odbore, tým viac sa zvyšujú vaše šance na získanie dobre platenej práce. Digitalizácia, zelené hospodárstvo či automatizácia si vyžaduje získavanie nových poznatkov. 

Nezamestnaní evidovaní na úrade práce majú niekoľko možností na rekvalifikáciu a vzdelávanie s finančnou podporou od štátu. 

Málokto však má možnosť opustiť zamestnanie, ktoré mu platí účty a stravu, aby sa mohol naplno venovať vzdelávaniu. S rekvalifikáciou a získavaním nových vedomostí sa preto rozhodol pomôcť aj štát v projekte zameranom na zamestnaných. 

Príspevok z projektu Nestrať prácu, vzdelávaj sa

Nový národný projekt „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ umožňuje záujemcom o novú prácu získať vzdelanie v nových oblastiach, alebo sa dovzdelať vo svojom odbore, aby mohli kariérne rásť. Štát ich podporí finančným príspevkom zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

Kto sa môže uchádzať o príspevok? 

Príspevok môžu získať záujemci o prácu, ktorí nie sú evidovaní ako nezamestnaní. Radi by však zmenili prácu a k tomu potrebujú nové zručnosti alebo vyššiu odbornosť. 

Ako si vybrať kurz, ktorý štát preplatí? 

Kurz si vyberá záujemca o príspevok, komunikáciu s konkrétnym poskytovateľom vzdelávania si zabezpečuje sám. V rámci tohto projektu nie je možné získať príspevok na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

V Agentúre Jaspis môžete príspevok využiť na absolvovanie niektorého z kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva. 

Ako získať príspevok na vzdelávanie?

O príspevok požiadate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania (potrebné tlačivá nájdete priamo na ÚPRVaR). Žiadosť si podajte najneskôr 21 dní pred začatím kurzu.

Formulár sa skladá z dvoch častí: 

Poskytovateľ musí pôsobiť v oblasti vzdelávania minimálne od 18. 8. 2021.

Úrad práce v mieste vášho bydliska žiadosť vyhodnotí na základe účelnosti a efektívnosti vášho budúceho vzdelania. Keď dostanete informáciu o jej schválení, ÚPSVaR pre vás vypracuje dohodu o poskytnutí príspevku

Kurzu sa potom budete venovať vo svojom voľnom čase v spolupráci s Úradom práce bez účasti súčasného zamestnávateľa. Príspevok v hodnote 100 percent ceny kurzu získate až po jeho úspešnom absolvovaní

Ďalšie tipy, ako sa uplatniť na trhu práce

Vďaka novým poznatkom z kurzu bude váš životopis či profil na LinkedIn opäť o niečo zaujímavejší – a to celkom zadarmo, vďaka projektu „Nestrať prácu, vzdelávaj sa!”. Využite túto príležitosť a staňte sa profesionálom. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.