Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023: Komu sa oplatí dobrovoľne ho podať?

Dane 8.3.2024 Michaela Struhárová
V určitých situáciách môže byť výhodné podať si dobrovoľne daňové priznanie, aj keď vám zákonná povinnosť nevznikla. Pozrieme sa na konkrétne príklady, komu sa dobrovoľné daňové priznanie oplatí.
dobrovoľné daňové priznanie

Kedy vzniká povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023? 

Povinnosť podať daňové priznanie sa odvíja od výšky dosiahnutých príjmov. Tie pre rok 2023 predstavujú sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čiže 2 461,41 eura (nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2023 je 4 922,82 eura). 

Ak ste v ostatnom roku dosiahli nižšie príjmy, povinnosť podať daňové priznanie sa vás netýka. Pre niektoré skupiny ľudí je však výhodné podať daňové priznanie dobrovoľne a získať zrazenú daň naspäť. 

Komu sa oplatí podať dobrovoľné daňové priznanie? 

Vybrali sme tie najčastejšie príklady, kedy daňovník môže zrazenú daň z príjmu získať späť. 

Študenti, ktorí pracovali na základe dohody o brigádnickej práci študentov

Dobrovoľné daňové priznanie sa oplatí podať aj študentom, ktorých príjmy neprekročili 2 461,41 eura, zamestnávateľ im z príjmu strhával preddavky na daň z príjmu a neuplatňovali si nezdaniteľnú časť základu dane za celých 12 mesiacov (brigádu mali napríklad iba počas letných prázdnin). 

V daňovom priznaní si uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane aj za zvyšné mesiace roka a môže im vyjsť preplatok na dani, ktorý im správca dane vráti. 

daňové priznanie študenti

Poberatelia dôchodku, ktorí počas roka pracovali na dohodu alebo pracovnú zmluvu 

Ak príjmy dôchodcu zo zamestnania neprekročili 2 461,41 eura a zamestnávateľ mu zrazil z príjmu preddavok na daň, dôchodca môže podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie zrazenej dane.

Dôchodca požiada zamestnávateľa o potvrdenie o dosiahnutom príjme, ktoré priloží k daňovému priznaniu. Dôchodca v lehote podá daňové priznanie, v ktorom mu po vyplnení všetkých súm vyjde preplatok na dani vo výške zrazených preddavkov. Ten mu správca dane vráti.

V prípade študentov a dôchodcov platí, že príjem do 200 eur je oslobodený od zdravotných i sociálnych odvodov

Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí časť roka pracovali a časť roka boli na materskej alebo rodičovskej dovolenke

Rodičia, ktorí časť roka pracovali a neskôr nastúpili na materskú/rodičovskú dovolenku, alebo sa vrátili do práce, a ich príjmy neprekročili 2 461,41 eura, si môžu v daňovom priznaní dodatočne uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane za mesiace, kedy boli na materskej/rodičovskej dovolenke a im vyjde preplatok na dani, ktorý im správca dane vráti. Legislatíva umožňuje uplatniť si v daňovom priznaní celú výšku nezdaniteľnej časti bez ohľadu na to, koľko času z roka pracovali. 

daňové priznanie materská alebo rodičovská dovolenka

Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí boli časť roka nezamestnaní

V tomto prípade platí podobný princíp, ako pri materskej alebo rodičovskej dovolenke. Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí boli časť roka evidovaní na úrade práce a ich celkové zdaniteľné príjmy neprekročili 2 289,63 eura, si môžu podať dobrovoľné daňové priznanie, v ktorom si uplatnia výšku nezdaniteľnej časti základu dane za mesiace, kedy boli evidovaní na úrade práce. Ak im vznikne preplatok na dani, požiadajú správcu dane o vrátenie. 

Zamestnanci a študenti môžu získať späť zrazené preddavky na daň aj v prípade, ak požiadajú o ročné zúčtovanie preddavkov na daň svojho zamestnávateľa. Toto sa netýka poberateľov dôchodkov. ak chcú získať zrazené preddavky na daň naspäť, musia si daňové priznanie podať sami.

Ďalšie situácie, kedy sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie

Ak si daňovník počas roka neuplatňoval rôzne daňové úľavy, na ktoré ale mal nárok, môže si ich dodatočne uplatniť v daňovom priznaní.

Ide napríklad o:

Pri uplatnení týchto daňových úľav si daňovník môže znížiť daňovú povinnosť alebo mať preplatok na dani, ktorý mu správca dane na základe podaného daňového priznania vráti. 

kedy sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie

Aký typ tlačiva použiť na podanie daňového priznania? 

Pre podanie daňového priznania použite formulár daňové priznanie FO typ A. Vyplnené daňové priznanie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. 

Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky majú: 

Ak nemáte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky, ale chceli by ste túto možnosť využiť, musíte sa registrovať a prihlásiť na portál Finančnej správy, uzatvoriť Dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom a vlastniť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktorý máte nahratý v čipe občianskeho preukazu. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.