Ste platiteľ DPH? Nezabudnite na oznámenie bankových účtov na podnikanie

Dane 15.11.2021 Michaela Struhárová
Platitelia dane z pridanej hodnoty majú povinnosť do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky tuzemské i zahraničné bankové účty, ktoré využívajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.
oznamenie-bankovych-uctov.jpg

Nová povinnosť vyplýva zo zákona č. 408/2021 Z. z., ktorý novelizuje aj zákon o DPH a ktorého niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť k 15.11.2021. (1) Povinnosť sa dotýka všetkých platiteľov DPH a ich bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH. 

Termín 30.11.2021 sa týka platiteľov DPH, ktorí sú registrovaní pre DPH k 15.11.2021. Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 16.11.2021 a neskôr, musia oznámiť bankové účty ihneď sú ako sa stanú platiteľmi DPH alebo v deň, keď si takýto účet zriadia.

Výnimku z novej povinnosti majú osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH (t.j. aj osoby, ktoré sú registrované k DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH). Celkovo sa povinnosť týka 207 140 platiteľov DPH. (2)

Tlačivo finančná správa podnikateľom doručí do schránky

Finančná správa si od novely sľubuje viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Oznámené bankové účty budú verejne prístupné na webstránke finančnej správy, a tak si odberatelia budú môcť overiť, či platia firme na jej oficiálny účet, ktorý využíva na podnikanie. Zoznam finančná správa zverejní od 1.1.2022 a aktualizovaný bude každý deň. 

Finančná správa sa snaží daňovníkom oznamovaciu povinnosť uľahčiť. ,,Nakoľko už v súčasnosti disponuje bankovými účtami, ktoré jej boli oznámené daňovým subjektom, alebo poskytovateľmi platobných služieb, každému platiteľovi DPH registrovanému k 15.11.2021 bude doručené predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy,” upozorňuje hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Predvyplnené tlačivo finančná správa doručí platiteľom DPH, ktorí sa pre DPH zaregistrujú po 15.11.2021. (3)

Platiteľ DPH v oznámení vyznačí bankové účty, ktoré používa na podnikanie, alebo môže doplniť ďalšie. Vyplnené tlačivo podajú štandardne elektronicky cez portál finančnej správy.

Detaily nájdete v metodickom pokyne, ktorý vydala finančná správa vydala k novej oznamovacej povinnosti. 

Použité zdroje: 

1. Zákon č. 408/2021 Z.Z.

2. Informácia k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty

3. ​​Klientom nahlasovanie bankových účtov uľahčíme

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.