Hrubá a čistá mzda 2024: Postup, ako si vypočítať výšku svojej výplaty

Mzdy 11.1.2024 Michaela Struhárová
Ako z vašej hrubej mzdy zistíte výšku čistej mzdy, ktorú vám zamestnávateľ vyplatí? Aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa? Krok po kroku vám ukážeme výpočet čistej mzdy v roku 2024.
cista-mzda-2022_2.jpg

Keď pracujeme, chceme vedieť za čo. Nie je pre nás ani tak dôležitá výška hrubej mzdy ako to, čo dostaneme na účet, či v hotovosti na ruku. Ako sa môžete dopracovať k výsledku pri prepočte hrubej mzdy na čistú mzdu a ako zistíte, aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa ešte pred tým než to dostanete čierne na bielom na výplatnej páske? Prečo z hrubej mzdy dostaneme oveľa menej alebo oveľa viac ako sme predpokladali? Vysvetlíme si to v nasledujúcich riadkoch.

Mzdové veličiny pri výpočte čistej mzdy v roku 2024

Na každý rok sú stanovené mzdové veličiny, ktorých výšku neovplyvníme, ale pre ktoré musíme splniť podmienky tak, ako uvádza zákon, aby vznikol nárok si ich uplatniť alebo naopak, ktoré máme povinnosť odviesť.

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie

Zákon o sociálnom poistení stanovuje percentuálne sadzby, ktoré má povinnosť z príjmu odviesť zamestnanec a zamestnávateľ. Minimálny príjem na odvody sociálneho poistenia nie je určený, ale maximálny strop, resp. vymeriavací základ, áno. 

V roku 2024 je to 9 128 €. Keď ho prekročíme, zaplatíme odvody len z príjmu do tejto výšky. Sledovať si tento strop sa oplatí napríklad konateľom, ktorí si vyplácajú jednorazovú odmenu a vedia tak ušetriť, ak si chcú vyplatiť viac v porovnaní napríklad so zamestnancom, ktorý má pravidelný mesačný príjem, alebo pri vysokých jednorazových odmenách. 

Jednotlivé percentuálne sadzby sú nasledovné:

 ZamestnanecZamestnávateľ
nemocenské poistenie

1,40 %

1,40 %

starobné poistenie

4 %

14 %

invalidné poistenie

3 %

3 %

poistenie v nezamestnanosti

1 %

1 %

garančné poistenie

0 %

0,25 %

úrazové poistenie

0 %

0,80 %

rezervný fond

0 %

4,75 %

SPOLU

9,40 %

25,20 %

Zákon o zdravotnom poistení taktiež stanovuje percentuálne sadzby: 

 ZamestnanecZamestnávateľ
zdravotné poistenie

4 %

11 %

V decembri 2023 schválil parlament konsolidačný balíček, ktorý so sebou priniesol zmenu aj vo výške zdravotných odvodov. Od 1.1.2024 sa zvyšujú odvody zamestnávateľa za zamestnanca z pôvodných 10 % na 11 %. Zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca v roku 2024 odvody v celkovej sadzbe 36,20 % z hrubej mzdy (z vymeriavacieho základu) a zamestnancovi zrazí z hrubej mzdy odvody v celkovej sadzbe 13,40 %.

Pri zdravotnom poistení má zamestnanec možnosť využiť odpočítateľnú časť na zdravotné poistenie, ktorá je najvýhodnejšia do výšky príjmu 380 €, vtedy zamestnanec platí 0 € do systému zdravotného poistenia a so zvyšujúcim príjmom sa odpočítateľná položka kráti. Môže sa uplatniť pri príjme maximálne do výšky 570 €. Ak prekročí tento príjem, zamestnanec už nemá nárok na odpočítateľnú položku.

Výšku sadzby na zdravotné poistenie môže ovplyvniť fakt, či sa jedná o zamestnanca so zdravotným postihnutím. Osoba so zdravotným postihnutím platí polovičnú sadzbu na zdravotné poistenie.

Minimálne zdravotné poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 483,98 eur. Minimálne zdravotné poistné zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca počas roka 2024 je suma 40,32 eur. Najmenej táto suma musí byť zaplatená spolu za zamestnanca aj za zamestnávateľa dokopy.

Nezdaniteľná časť základu dane 2024

Okrem povinných odvodov si môže zamestnanec (okrem iných daňových subjektov) uplatniť daňovú úľavu o forme nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pre rok 2024 má výšku 5 646,48 € (471,54 € na mesiac).

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa určený podľa veku dieťaťa a výšky čiastkového základu dane:

Súčasne je daňový bonus najviac:

20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
41% čiastkového základu dane pri 4 deťoch
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

Daňovník, ktorý si počas roku 2023 uplatňoval daňový bonus na dieťa a nedosiahol potrebný čiastkový základ dane na maximálnu sumu daňového bonusu, môže pri podaní daňového priznania za rok 2023 navýšiť čiastkový základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa uplatňuje primárne na mesačnej báze pred zdanením a daňový bonus až po zdanení. Na výpočet dane majú vplyv daňové sadzby určené v zákone o dani z príjmov, ktoré sú nasledovné:

Príplatky, príspevky či zrážky zo mzdy

A na záver treba počítať so špecifickými zrážkami: zrážky na stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie, zrážky za využívanie služobného auta a podobne. Alebo naopak so špecifickými príplatkami: finančný príspevok na stravu, príspevok na cestovné a pod.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2024

Zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer. Jeho hrubá mzda je 1 300 eur. Má dve deti vo veku 12 rokov a 19 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Zamestnávateľ mu vypláca finančný príspevok na stravovanie (20 odpracovaných dní x 3,74 eur).

Výpočet: Povinné odvody a základ dane

Na základe tabuľky s odvodmi vieme, že zamestnanec má povinnosť odviesť poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu v sadzbe 13,40 %.

Výpočet: Nezdaniteľná časť základu dane, daňový bonus a preddavok na daň

Po výpočte čiastkového základu dane vo výške 1 125,80 eur môžeme pokračovať v ďalších úpravách vo forme uplatnenia daňových úľav a zdanenia. Z článku vyššie vieme, že mzda do výšky 3 961,50 eur sa zdaňuje sadzbou 19 %.

Pred zdanením musíme čiastkový základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a následne vypočítať daň. Vypočítanú daň následne môžeme krátiť o daňové bonusy na deti.

Zamestnanec má nárok na daňový bonus na deti najviac 27 % z čiastkového základu dane, teda 27 % z 1 125,80 eur. Nárok je v našom prípade maximálne 1 125,80 eur x 27 % = 303,97 eur. Zamestnanec má dve deti, na ktoré si môže uplatniť maximálnu výšku daňového bonusu na dieťa, čo predstavuje sumu 140 eur na dieťa vo veku 12 rokov a 50 eur na dieťa vo veku 19 rokov. 

V tomto prípade zamestnanec po uplatnení daňového bonusu na deti nemá povinnosť platiť preddavky na daň. Prečnievajúca suma 65,50 eur bude zamestnancovi vyplatená v mzde a zvýši sa tak jeho čistá mzda.

Výpočet: Čistá mzda

Čistú mzdu získame, keď od základu dane odpočítame výšku preddavku na daň. V našom prípade však preddavok na daň je nižší ako suma daňového bonusu na deti a preto k základu dane pripočítame rozdiel medzi vypočítaným preddavkom na daň a vypočítaným nárokom na daňový bonus.

Zamestnanec ešte dostáva od svojho zamestnávateľa finančný príspevok na stravovanie. K sume 1 191,30 eur pripočítame finančný príspevok na stravovanie za odpracované dni.

Zamestnancovi z nášho príkladu príde na účet mzda vo výške 1 266,10 eur.

Aká je cena práce zamestnanca - superhrubá mzda?

Ako sme už vyššie spomenuli, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnávateľa za zamestnanca sú v celkovej sadzbe 36,20 %. 

Koľko teda reálne stojí zamestnanec z nášho príkladu s hrubou mzdou 1 300 eur svojho zamestnávateľa?

Cena práce v našom príklade je: 1 300 eur (hrubá mzda) + 470,60 eur (odvody zamestnávateľa) = 1 770,60 eur.

Chcete zistiť aká je výška vašej čistej mzdy? Vyskúšajte našu mzdovú kalkulačku

Detailnejšie sa problematike miezd a personalistike venujeme v akreditovanom kurze, ktorý je vhodný najmä ak potrebujete ovládať mzdovú agendu podrobnejšie. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.