Minimálna mzda bude od januára 2022 vyššia

Mzdy 6.9.2021 Michaela Struhárová
Výška minimálnej mzdy na rok 2022 je stanovená automatom na 646 eur. Aké veličiny sú naviazané na výšku minimálnej mzdy?
minimálna mzda 2022

Výška minimálnej mzdy pre rok 2022 vychádza z automatu

Spôsob určenia minimálnej mzdy upravuje § 7 a § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tak ako každý rok je 15. júl hraničným termínom pre zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá vstúpi do platnosti od januára nasledujúceho roka.

Požiadavka odborárov v Konfederácii odborových zväzov SR bola zvýšenie minimálnej mzdy podľa automatu, ktorý prijala predchádzajúca vláda v roku 2019, a teda 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Výška by tak bola 680 eur na mesiac. Zástupcovia zamestnávateľov odporúčali ponechanie súčasného automatu, ktorý určuje výšku minimálnej mzdy ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov.

Keďže sociálni partneri oznámili ministrovi práce, že k dohode nedospeli, výška minimálnej mzdy sa určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2020, ktorá bola podľa údajov Štatistického úradu 1 133 eur. Minister práce oznámil, že minimálna mzda porastie o 23 eur na 646 eur.

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022

Zvýši sa aj minimálna hodinová mzda, ktorá bude od 1.1.2022 vo výške 3,713 eur/hod. pre zamestnanca v pracovnom pomere alebo na dohodu, ktorý má 40-hodinový pracovný čas. 

Minimálna hodinová mzda v roku 2022 tak v porovnaní s rokom 2021, keď bola vo výške 3,580 eur/hod., porastie o 0,133 eur/hod.

výška minimálnej mzdy 2022

Minimálna mesačná mzda v roku 2022 podľa koeficientu náročnosti práce

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa koeficientu náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu. Na jej výpočet slúži vzorec, ktorý ustanovuje § 120 ods. 4 Zákonníka práce

(suma mesačnej minimálnej mzdy 2022 - suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020) + suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy

 

Príklad výpočtu pre 2. stupeň náročnosti: 

Základom pre výpočet je mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020, ktorá je 580 eur: (646 - 580) + 580 x 1,2 = 762 eur.

StupeňKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mzda od 1.1.2021Minimálna mzda od 1.1.2022
11,0623 €646 €
21,2739 €762 €
31,4835 €878 €
41,6971 €994 €
51,81087 €1 110 €
62,01203 €1 226 €

Vyššia hodinová minimálna mzda a príplatky pre zamestnancov

Keďže od roku 2021 už príplatky nie sú naviazané na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovuje ich Zákonník práce pevnou sumou, výška väčšiny z nich sa nemení. Sumy príplatkov a situácií, kedy je možné dohodnúť zníženú sumu príplatku, určujú znenia § 122 až § 124 Zákonníka práce a § 96 Zákonníka práce, ktorý upravuje náhradu mzdy pri pracovnej pohotovosti. Práve výška náhrady mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku ostala ako jediná naviazaná na minimálnu hodinovú mzdu. 

Príplatok k mzde (súčasný prepočet %)Pevná suma mzdového zvýhodnenia
zvýhodnenie za prácu v noci - nerizikový typ1,43 € (znížená suma 1,25 €)
zvýhodnenie za prácu v noci - rizikový typ1,79 €
zvýhodnenie za prácu v sobotu1,79 € (znížená sadzba 1,61 €)
zvýhodnenie za prácu v nedeľu3,58 € (znížená sadzba 3,22 €)
náhrada mzdy za sviatokmzdové zvýhodnenie najmenej 100 % zo sumy priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu nadčas - nerizikový typmzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu nadčas - rizikový typmzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku
kompenzácia za sťažený výkon práce0,72 €
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti - na pracoviskunajmenej v sume minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2022 = 3,713 €
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti - mimo pracoviska0,72 €

Minimálna mzda, odmeňovanie a ďalšie oblasti sú súčasťou kurzu Mzdy a personalistika. Prihláste sa na online termín, alebo k nám príďte na kurz osobne

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.