Zákaznícka zóna

Balíček daňových zmien od 2017

Vláda schválila balíček daňových zmien. Od budúceho roka by sa mali zlepšiť podmienky pre živnostníkov. V súčasnosti si živnostníci môžu uplatniť iba 40 % paušálne výdavky, avšak maximálne do 5040 €. Po novom by to malo byť 60 %, maximálne do 20 000 €.

Ďalšou zmenou je zníženie dane z príjmu právnických osôb z 22 % na 21 %. Táto zmena je plánovaná s účinnosťou od 1. januára 2017. Úplnou novinkou bude daň z dividend. Pôvodný návrh bol, že daňová sadzba tejto dane bude 15 %. Schválené znenie hovorí o 7 % daňovej sadzbe.

zvýšenie paušálnych výdavkov v roku 2017

publikované: 22. 09. 2016

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.