Zákaznícka zóna

Miesto konania - Skuteckého 5, Banská Bystrica

Skuteckého 5, 949 01 Banská Bystrica

budova Evanjelického gymnázia, vstup do budovy je zo zadnej strany z ulice Komenského

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.