5,0 5 2

Transferové oceňovanie

Prihláste sa na školenie Transferové oceňovanie a pochopte problematiku pravidiel a metód oceňovania transakcií medzi spoločnosťami so spoločným vlastníctvom.
Agentúra JASPIS s.r.o.

Pán Sýkora sa snažil podať tematiku transferového oceňovania ľudským spôsobom tak, aby boli účastníci kurzu schopný sami zostaviť transf.…

5,0
Daniela Hrubovčáková

Lektor zrozumiteľne vysvetlil všetky pojmy, problematiku tranfseru a trpezlivo a kvalifikovane odpovedal na všetky otázky. Kurz by som odporučila,…

5,0
Ing. Iveta Čampišová

Obsah:
1. definícia tuzemskej závislej osoby
2. definícia zahraničnej závislej osoby
3. vplyv transakcií závislých osôb na základ dane
4. metódy úpravy základu dane závislých osôb
5. dokumentácia k použitým metódam úpravy základu dane
6. pravidlá schvaľovania dokumentácie správcom dane
7. preverovanie správnosti použitej metódy a vyčíslenia rozdielu
 

8. archivácia dokumentácie
9. súvislosti s právnymi normami EÚ a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia medzi závislými osobami

Prehľad termínov

Skupinové kurzy

Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.

Individuálne kurzy

Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.

Pán Sýkora sa snažil podať tematiku transferového oceňovania ľudským spôsobom tak, aby boli účastníci kurzu schopný sami zostaviť transf.…

Daniela Hrubovčáková

Lektor zrozumiteľne vysvetlil všetky pojmy, problematiku tranfseru a trpezlivo a kvalifikovane odpovedal na všetky otázky. Kurz by som odporučila,…

Ing. Iveta Čampišová

Referencie Už od vás máme
2 referencií

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.