Zákaznícka zóna

Transferové oceňovanie
5* 2 hodnotenia

Vybrať termín

Odborné školenie určené pre klientov, ktorých sa zaujímajú o problematiku transferového oceňovania.

Obsah:
1. definícia tuzemskej závislej osoby
2. definícia zahraničnej závislej osoby
3. vplyv transakcií závislých osôb na základ dane
4. metódy úpravy základu dane závislých osôb
5. dokumentácia k použitým metódam úpravy základu dane
6. pravidlá schvaľovania dokumentácie správcom dane
7. preverovanie správnosti použitej metódy a vyčíslenia rozdielu
 

8. archivácia dokumentácie
9. súvislosti s právnymi normami EÚ a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia medzi závislými osobami

Čo na kurz hovoria absolventi?

Ing. Iveta Čampišová

5*

Lektor zrozumiteľne vysvetlil všetky pojmy, problematiku tranfseru a trpezlivo a kvalifikovane odpovedal na všetky otázky. Kurz by som odporučila, problematika bola podrobne vysvetlená

Daniela Hrubovčáková

5*

Pán Sýkora sa snažil podať tematiku transferového oceňovania ľudským spôsobom tak, aby boli účastníci kurzu schopný sami zostaviť transf. dokumentáciu (najmä pre malé a mikroúčt. jednotky)

Celkovo 2 recenzií

Aktuálne termíny

Transferové oceňovanie

Individuálne termíny

Individuálny termín - pre 1 klienta
termín dohodou

prihlásiť sa (79,00 €)

posledné miesto

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.