5,0 5 10

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka musí byť pripravená so 100 % správnosťou. Naučíme vás, čo je jej obsahom a ako vytvoriť účtovnú závierku bez problémov.
Agentúra JASPIS s.r.o.

Kurz bol zrozumitelny, splnil ocakavania. Lektor bol chotny vysvetlit aj nad ramec. Odporucam

5,0
Mgr. Drahomíra Valentová

získala som informácie na čo sa zamerať pri zostavovaní uzávierky, už len získať prax lektorka bola ochotná vysvetliť,

5,0
Ing. Lýdia Barabasová

výborný kurz, nechýbala aktívna spolupráca, spätná väzba a komunikácia. Vďaka , JUDr.Ing.S.Brečka, LL.M,PhD.

5,0
Ing.JUDr. Stanislav Brečka

 

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. K dispozícii vám budú prezentácia a tlačivá.


Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby základom školenia bola prax. Naši lektori majú roky skúseností s vedením účtovníctva firiem. Zostavenie účtovnej závierky vám preto vysvetlia na množstve príkladov z praxe.

 

Detailný obsah školenia:

1. Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku

2. Inventarizácia zostatkov účtov

3. Povinnosti pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky

 • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 • úprava ocenenia majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie podľa § 26 zákona a jej zaúčtovanie
 • zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona a jej zaúčtovanie
 • účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, najmä nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie zákonných a ostatných rezerv, časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • ostatné závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady podľa § 2a postupov účtovania
 • kontrola účtovných a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov
 • zostavenie výkazu cash flow priamou metódou s precvičením na príkladoch

4. Záverečné uzávierkové práce

 • vyčíslenie a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov, uzavretie účtov hlavnej knihy

5. Individuálna účtovná závierka

 • zákonné požiadavky na zostavenie a predkladanie individuálnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vrátane prehľadu peňažných tokov
 • vyhotovenie výročnej správy
 • schvaľovanie a zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona

 

Čo je zahrnuté v cene?

 • prístup k online video konferencii s lektorom
 • prístup k online materiálom kurzu - prezentácie, príklady
 • neobmedzený prístup do zákazníckej zóny
   

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod, ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Za príplatok 19 € vám vydáme akreditované osvedčenie v slovenskom, príp. aj v cudzom jazyku.

Aktuálnejšie novinky z oblastí účtovníctva a daní pravidelne uverejňujeme na Facebooku, ostaňte v kontakte.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy

8:30 - 14:30
28. nov 2023
Renáta Parízková
6 voľných miest
89,00 €
6 voľných miest
Prihlásiť sa
8:30 - 14:00
16. dec 2023
Katarína Füreková
8 voľných miest
89,00 €
8 voľných miest
Prihlásiť sa

Individuálne kurzy

Zostavenie účtovnej závierky

Individuálny termín ONLINE 3 vyučovacie hodiny Zobraziť detail termínu
dohodou
dohodou
posledné voľné miesto
119,00 €
posledné voľné miesto
Prihlásiť sa

Kurz bol zrozumitelny, splnil ocakavania. Lektor bol chotny vysvetlit aj nad ramec. Odporucam

Mgr. Drahomíra Valentová

získala som informácie na čo sa zamerať pri zostavovaní uzávierky, už len získať prax lektorka bola ochotná vysvetliť,

Ing. Lýdia Barabasová

výborný kurz, nechýbala aktívna spolupráca, spätná väzba a komunikácia. Vďaka , JUDr.Ing.S.Brečka, LL.M,PhD.

Ing.JUDr. Stanislav Brečka

Referencie Už od vás máme
10 referencií

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.