5,0 5 2

Podvojné účtovníctvo na PC

Osvojte si vedomosti nadobudnuté na kurzu podvojné účtovníctvo aj v niektorom z účtovných programov.
Agentúra JASPIS s.r.o.

Lektorka uvádzala veľa príkladov z praxe, upozorňovala na vhodný a nevhodný spôsob nahadzovania údajov do konkrétnych evidencií. Snažila sa v danom…

5,0
Ing. Jana Machníková

Pán Sýkora trpezlivo a logicky ukázal aplikovanie teórie podvojného účtovníctva v programe POHODA. Musím podčiarknuť jeho ľudský prístup.

5,0
Milica Weissensteinerová

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Na úvod si v programe založíte firmu. Lektori vám vysvetlia všetky úvodné nastavenia, zápis prvotných dokladov, účtovanie každodenných operácií, ktoré vo firme každý deň vznikajú až po vypracovanie výkazov.
Spracovanie podvojného účtovníctva na PC vás budú učiť lektori, ktorí v Agentúre Jaspis vyučujú kurzy účtovníctva.

 

Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe.

Detailný obsah kurzu


1. Úvod
- nastavenia programu, založenie novej firmy
- zápis a opravy prvotných dokladov do účtovného denníka
- účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr
- prepojenie faktúr na účtovný denník
- účtovanie platieb (hotovostné platby a výpis z účtu)
- tlačové zostavy

2. Skladové hospodárstvo
- nastavenie a rozčlenenie skladov
- účtovanie príjemky a výdajky na sklad

3. DPH
- evidencia dane z pridanej hodnoty
- spracovanie a tlač daňového priznania k DPH

4. Majetok
- majetková evidencia, odpisové plány
- daňové a účtovné odpisy, zaúčtovanie odpisov

5. Závierkové operácie
- prenos do výkazov
- spracovanie Výkazu ziskov a strát a Súvahy
- zostavenie salda
- tlač pohybov na jednotlivých účtoch

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Za príplatok 19 € vám vydáme akreditované osvedčenie v slovenskom, príp. aj v cudzom jazyku.

Rozsah kurzu
25 vyučovacích hodín

 

Prehľad termínov

Skupinové kurzy

Podvojné účtovníctvo na PC

Večerný ONLINE - program OMEGA
16:30 - 21:00
13. feb - 16. feb 2023
Marcela Jašková
9 voľných miest
119,00 €
9 voľných miest
Prihlásiť sa

Podvojné účtovníctvo na PC

Večerný ONLINE - program OMEGA
16:30 - 20:00
29. máj - 7. jún 2023
Marcela Jašková
7 voľných miest
119,00 €
7 voľných miest
Prihlásiť sa

Individuálne kurzy

Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.

Lektorka uvádzala veľa príkladov z praxe, upozorňovala na vhodný a nevhodný spôsob nahadzovania údajov do konkrétnych evidencií. Snažila sa v danom…

Ing. Jana Machníková

Pán Sýkora trpezlivo a logicky ukázal aplikovanie teórie podvojného účtovníctva v programe POHODA. Musím podčiarknuť jeho ľudský prístup.

Milica Weissensteinerová

Referencie Už od vás máme
2 referencií