5,0 5 2

Cestovné náhrady

Školenie je prínosné pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku cestovných náhrad. Naučíme každého, krok za krokom, ako správne vypísať „cesťák“, či ako vyúčtovať výdavky spojené so služobnou cestou.

Agentúra JASPIS s.r.o.

Perfektný. Detailne všetko vysvetlené. Osobitný prístup. Nadväznosti.

5,0
Bc. Jana Gregorová

Super, lepší kurz som ešte nemala, asi najlepšie využité peniaze za kurz. Konečne som nemala pocit, že otravujem, alebo zdržujem iných, keď sa pýtam…

5,0
Monika Janechová
počítač s perom a kávou

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom.

Obsah:

1. Všeobecné ustanovenia zákona o cestovných náhradách – vymedzenie základných pojmov
- zadefinovanie osôb, ktorým vzniká nárok na cestovné náhrady
- definícia pracovnej cesty
- miesto výkonu práce verzus pravidelné pracovisko pre účely cestovných náhrad
- výkon práce a počítanie pracovného času
- náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce

2. Tuzemská pracovná cesta
- stravné
- náhrada výdavkov (vedľajších výdavkov)
- preukázateľnosť výdavkov
- prerušenie pracovnej cesty

3. Zahraničná pracovná cesta
- stravné 
- náhrada výdavkov (vedľajších výdavkov)
- preukázateľnosť výdavkov
- vreckové
- poskytnutie preddavku a jeho formy 
- prepočítavací kurz
- povinné očkovania
- poistenie liečebných nákladov
- formulár A1

4. Proces spracovania cestovných náhrad
- určenie podmienok pracovnej cesty (cestovný príkaz)
- vyúčtovanie pracovnej cesty
- termíny a lehoty
- praktické príklady vyúčtovania tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty

5. Použitie motorového vozidla na pracovnej ceste
- motorové vozidlo poskytnuté zamestnávateľom
- súkromné motorové vozidlo
- náhrady za použitie súkromného motorového vozidla

6. Paušalizácia cestovných náhrad

7. Stručná väzba vybraných paragrafov zákona na osobitné predpisy

(napr. na Zákonník práce, Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o účtovníctve)

8. Vzory interných predpisov/dokumentov zamestnávateľa pre poskytovanie cestovných náhrad

(Interná smernica poskytovania cestovných náhrad, Cestovný príkaz – tuzemský/zahraničný, Vyúčtovanie cestovných výdavkov, Dohoda o používaní motorového vozidla)

Rozsah školenia: 10 vyučovacích hodín

Individuálne konzultácie sú stanovené na rozsah 2 vyučovacie hodiny, je potrebné si vybrať témy, ktoré potrebujete prebrať.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Individuálne kurzy

Cestovné náhrady

Individuálny termín ONLINE 2 vyučovacie hodiny Zobraziť detail termínu
dohodou
dohodou
149,00 €
posledné voľné miesto Prihlásiť sa
posledné voľné miesto
149,00 €

Perfektný. Detailne všetko vysvetlené. Osobitný prístup. Nadväznosti.

Bc. Jana Gregorová

Super, lepší kurz som ešte nemala, asi najlepšie využité peniaze za kurz. Konečne som nemala pocit, že otravujem, alebo zdržujem iných, keď sa pýtam…

Monika Janechová
Referencie

Už od vás máme
2 referencií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.