Zákaznícka zóna

Základy personalistiky
5* 20 hodnotení

Vybrať termín

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí začínajú kariéru v personalistike, prípadne pre ľudí, ktorí potrebujú základnú orientáciu v personálnej oblasti.
-názov kurzu-

Na kurze si prejdete celý životný cyklus zamestnanca od náboru cez riešenie rôznych situácií v priebehu zamestnania až po ukončenie pracovného pomeru.

Obsah kurzu:
1. Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona - Nábor a výber zamestnanca
2. Vznik pracovného pomeru, spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
3. Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca

4. Osobný spis zamestnanca
5. Rozvrhnutie pracovného času
6. Riešenie disciplinárnych sporov
7. Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
8. Rozviazanie pracovného pomeru, spôsoby skončenia v zmysle Zákonníka práce
9. Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
10. Vzory interných pracovnoprávnych smerníc a iných dokumentov (napr. Pracovno-organizačný poriadok, Mzdová smernica, Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, dokumenty súvisiace s prijatím zamestnanca do PP a ukončením PP a iné)

Kurz aktuálne organizujeme aj v pohodlí domova online cez aplikáciu Zoom, bližšie info a aktuálne termíny: jaspis.sk/kurz/zaklady-personalistiky-online

V prípade, že to epidemiologické opatrenia budú vyžadovať, prejdú všetky kurzy do ONLINE verzie, v rovnakom čase ako je určené v rozvrhu hodín.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Turinsky transport Slovakia , s.r.o.

5*

Dobrý deň , absolvovala som od januára 2018 viacero kurzov a musím iba odporúčať :-) profesionalita , príjemné vystupovanie, snaha podať učivo zrozumiteľne aj pre úplných laikov , poskytnutie osobných skúseností a postrehov z praxe , odľahčená a často i zábavná forma prednesu robia z vašich kurzov zaujímavú skúsenosť a ja nemôžem nič iné skonštatovať ako veľké ĎAKUJEM! pani Zečevičová, pani Švaňová, pani Bielik Petríková, pán Sýkora. Odniesla som si z vašich kurzov mnoho poznatkov a budem sa snažiť využiť maximum toho, čo ste ma naučili. Ďakujem agentúre JASPIS, ďakujem Tomášovi za ústretovosť a dostatok kávy :-) s úctou Marcela

Alena Benka

5*

Plus kurzu bol efektívny prehľad v zákonníku práce, na základe vedomosti a hlavne skúsenosti p.Švaňovej. Koncept je prispôsobený aj začiatočníkom ale aj už skúseným personalistom. Veľmi aktívna lektorka, znala v problematike a oceňujem hlavne praktické príklady.

Veronika Bernátová

5*

Kurz Základy personalistiky splnil všetky moje očakávania. Samozrejme je to zásluhou lektorky p. Švaňovej, ktorá má danú problematiku v malíčku. Svoje vedomosti a skúsenosti z praxe nám odovzdala zrozumiteľnou formou a žiadna otázka ju nezaskočila. Na konci kurzu som mala pocit, že sa nepoznáme 2 dni, ale oveľa dlhšiu dobu. V prípade potreby sa určite zúčastním ďalšieho kurzu poriadaného vašou agentúrou a vedeného lektorkou p. Švaňovou.

Silvia Kajanová

5*

Priebeh kurzu bol výborný, niesol sa v dobrej atmosfére. Pani lektorka viedla kurz na profesionálnej úrovni, ochotne zodpovedala všetky otázky, vytvorila výbornú atmosféru, uvádzala príklady z praxe a zaujímavým a motivujúcim spôsobom odovzdala svoje odborne vedomosti.

Marcela Chládeková

5*

Kurz bol rozdelený do jasných celkov, ktoré sme si postupne prechádzali, mali sme priestor riešiť otázky z praxe. Veľkým plusom bola interaktívna forma. Lektorka veľmi dobre vedela vysvetliť danú problematiku, príklady z praxe, komunikatívna, dynamická, riešili sme veci dopodrobna.

Pedagogická fakulta UK Bratislava

5*

super, lektorka výborná a plná života aj teoretických a praktických vedomostí

Ing Marta Poláková

5*

Lektorka super, rozprávala veľa skúseností z praxe

Silvia Dobišová

5*

Kurz bol veľmi zaujímavý, nebol nudný ani monotónny. Boli zodpovedané a vysvetlené všetky otázky, boli prednesené príklady z praxe, čo je veľké plus. Lektorka bola super - rozpráva zaujímavo, pútavo, odpovedá na otázky a všetko vysvetľuje, rozpráva zrozumiteľne.

Lenka Pokorná

5*

Kurz bol zrozumiteľný, pani lektorka nám zodpovedala všetky naše otázky. Práca pani lektorky bola kvalitná a podrobne nám vysvetlila prednášanú tému, uvádzala veľa príkladov z praxe.

Daniela Matošková

5*

Kurz je dobre skoncipovaný, ponúka prehľad v personálnej oblasti, pani lektorka poskytla veľa príkladov z praxe. Podklady ku kurzu sú výborné, o podklady sa viem neskôr aj oprieť. Pani lektorka Švaňová je dynamická, skúsená a profesionálna, jej prezentácia bola zrozumiteľná a zodpovedala nám ochotne a relevantne všetky otázky.

Mgr. Silvia Drobná-Krištofovičová

5*

S priebehom kurzu som bola spokojná, pani lektorka zodpovedala všetky otázky zúčastnených, aj nad rámec preberajúcej látky kurzu.

Alexandra Polačeková

5*

Kurz bol zaujímavý. Ocenila by som prezentáciu namiesto Word dokumentu so vzormi formulárov, inak materiály super.

Celkovo 12 recenzií

Aktuálne termíny

Základy personalistiky

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.