0,0 5 0

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Vediete účtovnú agendu pre neziskovú organizáciu? Nie ste si istý ako správne spracovať účtovnú závierku pre neziskovú účtovnú jednotku? Na kurze získate prehľad o legislatívnom rámci a povinnostiach pri účtovnej závierky neziskovej organizácie. Kurz je určený pre klientov, ktorí majú skúsenosť s účtovaním neziskovej organizácie.

Agentúra JASPIS s.r.o.

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. 

Čo vás na kurze čaká?

Lektorka vám na reálnych situáciách z praxe vysvetlí legislatívny rámec upravujúci neziskové organizácie. Prejdete si povinnosti pri uzatváraní účtovných kníh a zostavovaní účtovnej závierky v neziskovej organizácii.

Na kurze vyučuje lektorka s dlhoročnou praxou vo vedení účtovníctva neziskových organizácii. Najväčší dôraz kladie praktické príklady, vďaka ktorým pochopíte odlišnosti.

Detailný obsah skupinového kurzu:

1. Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek

2. Povinnosti pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky

 • kontrola zaúčtovania počiatočných stavov
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • zúčtovanie so štátnym rozpočtom a rozpočtom samospráv
 • podiely zaplatenej dane
 • účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím - nevyfakturované dodávky, zákonné a ostatné rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • kontrola tvorby a čerpania rozpočtu
 • dobrovoľnícka práca
 • výpočet výsledku hospodárenia a zaúčtovanie dane

3. Účtovná závierka

 • zostavenie účtovnej závierky
 • register účtovných závierok
 • overenie účtovnej závierky audítorom
 • výročná správa

V cene kurzu sú študijné materiály, tlačivá a príslušné zákony a opatrenia Ministerstva financií SR.

Aktuálnejšie novinky z oblastí účtovníctva a daní pravidelne uverejňujeme na Facebooku, ostaňte v kontakte.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Individuálne kurzy
149,00 €
posledné voľné miesto Prihlásiť sa
posledné voľné miesto
149,00 €
Referencie

Už od vás máme
0 referencií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.