5,0 5 3

Daňové priznanie - právnické osoby

Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov - právnické osoby

Agentúra JASPIS s.r.o.

Som nanajvýš spokojná s kurzom. By som sa napísala, toľko superlatívov ani neexistuje, aby vystihovali osobu pani Ing. Petríkovej.

5,0
Mária Kovaľčíková

Kurz bol vedený odborne, vecne a zrozumiteľnou formou. Kvalitná lektorka, spokojnosť s odbornosťou aj prezentáciou počas kurzu.

5,0
Lenka Žilová

Školenie Spracovanie DP bolo vedené systematicky a logicky. Lektorka je vysokokvalifikovaná a prepája prax a zákony.

5,0
Monika Jaceníková

Príďte si vyplniť Vaše daňové priznanie - bez problémov, korektne a v súlade so zákonom. S lektorkou si prejdete jednotlivé položky Vášho daňového priznania s reálnymi alebo fiktívnymi číslami.

Na príkladoch z praxe môžete spracovať daňové priznanie a doma editovať podľa reálnych čísel Vašej spoločnosti. Naučíte sa samostatne a správne spracovať daňové priznanie právnickej osoby - podnikateľa. Súčasťou školenia sú pomôcky slúžiace ako podklad pre spracovanie priznania právnickej osoby.

Obsah:
1. Predmet dane z príjmu právnických osôb, oslobodené príjmy
2. Daňové výdavky, rezervy, opravné položky daňové
3. Základ dane z príjmu právnickej osoby
4. Riešenie súvislého príkladu na vyplnenie priznania
5. Odpočet daňovej straty
6. Zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie priznania, platenie dane
7. Preddavky na daň z príjmu právnickej osoby
8. Použitie zaplatenej dane
9. Zmeny dane z príjmu v roku 2022

Individuálna konzultácia je v rozsahu 2 vyučovacích hodín v cene 109 €. 

Kurz aktuálne organizujeme aj v pohodlí domova online cez aplikáciu Zoom.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Individuálne kurzy

Daňové priznanie - právnické osoby

Individuálny termín ONLINE 2 vyučovacie hodiny Zobraziť detail termínu
dohodou
dohodou
149,00 €
posledné voľné miesto Prihlásiť sa
posledné voľné miesto
149,00 €

Som nanajvýš spokojná s kurzom. By som sa napísala, toľko superlatívov ani neexistuje, aby vystihovali osobu pani Ing. Petríkovej.

Mária Kovaľčíková

Kurz bol vedený odborne, vecne a zrozumiteľnou formou. Kvalitná lektorka, spokojnosť s odbornosťou aj prezentáciou počas kurzu.

Lenka Žilová

Školenie Spracovanie DP bolo vedené systematicky a logicky. Lektorka je vysokokvalifikovaná a prepája prax a zákony.

Monika Jaceníková
Referencie

Už od vás máme
3 referencií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.