5,0 5 1

Hodnotenie investičných projektov

Kurz je vhodný pre finančných a projektových manažérov, riaditeľov spoločností, majiteľov firiem ako aj širokú odbornú verejnosť.

Agentúra JASPIS s.r.o.

Konzultácia predčila moje očakávania, obsah bol praktický, vecný, odborný. Lektor bol odborník, používal praktické príklady.

5,0
Barbora H.
kurz hodnotenie investičných projektov

Účastníci kurzu nadobudnú znalosti o interných a externých investičných aktivitách a o projektovom manažmente v investíciách. Na prípadových štúdiách sa naučia finančne ohodnotiť projekt, naplánovať výnosy, náklady a vývoj aktív a pasív počas celého projektu.

Obsah:
1. Charakteristika investičného projektu
2. Využitie projektového manažmentu
3. Metódy hodnotenia investičných projektov: statické a dynamické
4. Interné investičné aktivity
5. Externé investičné projekty
6. Projektový manažment v investíciách
* vecný popis projektu
* projektový „time“ manažment
* personálne obsadenie projektu
* finančné hodnotenie projektu
7. Finančné hodnotenie projektu
* projekcia výnosov, nákladov, výsledku hospodárenia a finančných tokov
* projekcia vývoja aktív a pasív počas projektu
* nulový bod projektu (CVP analýza projektu)
* analýza ukazovateľov výnosnosti, návratnosti a tvorby voľného cash flow

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie prípravy finančnej stránky projektu, vyhodnotenie projektu a výber najvhodnejšieho projektu na realizáciu.

S lektorom z odbornej praxe preberiete uvedené témy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Individuálne kurzy

Hodnotenie investičných projektov

Individuálna konzultácia - min. 90 minút Zobraziť detail termínu
dohodou
dohodou
179,00 €
posledné voľné miesto Prihlásiť sa
posledné voľné miesto
179,00 €

Konzultácia predčila moje očakávania, obsah bol praktický, vecný, odborný. Lektor bol odborník, používal praktické príklady.

Barbora H.
Referencie

Už od vás máme
1 referencií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.