Zákaznícka zóna

IAS/IFRS - medzinárodné štandardy online

Vybrať termín

Stretli ste sa pri účtovníckej praxi s IAS/IFRS len okrajovo? Kurz je pripravený tak, aby ste po jeho absolvovaní získali ucelený pohľad na problematiku IAS/IFRS a základné štandardy. Vedomosti využijete najmä ak pracujete v oblasti účtovníctva, výkazníctva, controllingu, daní a vnútornej kontroly účtovných jednotiek.
-názov kurzu-

 

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Kurz vám poskytne úvod do problematiky IAS/IFRS s dôrazom na odlišnosti medzi účtovnou metodikou podľa slovenských účtovných štandardov.

Lektorka má bohaté skúsenosti s IAS/IFRS štandardmi z viacerých spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou. Na kurze vám vysvetlí štruktúru výkazov účtovnej závierky, prvý prevod na IFRS a prevodový mostík, princípy retrospektivity pri zmenách účtovných politík.

Čo vás na kurze čaká?

Detailný obsah kurzu:
1. História a koncepčný rámec medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
2. Použitie IAS/IFRS v podmienkach slovenskej legislatívy
3. IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky
4. IAS 7 – Výkazy peňažných tokov
5. IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
6. IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období
7. IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
8. IAS 17 – Lízingy
9. IAS 40 – Investície do nehnuteľností
10. IAS 38 – Nehmotný majetok
11. IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku
12. IAS 2 – Zásoby
13. IAS 11 – Zákazková výroba
14. IAS 18 – Výnosy
15. IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
16. IAS 23 – Náklady na úvery a pôžičky

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Aktuálne termíny

IAS/IFRS - medzinárodné štandardy online

Školenie ONLINE od 8:30 do 13:30
23. 11. 2020 - 25. 11. 2020 (kalendár)
lektor: Ing. Vladimíra Čechová (detail)

prihlásiť sa (135,00 €)

10 voľných miest

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.